hirdetés
hirdetés

Így lehetne még sikeresebb a hazai folyami turistahajózás

A márciusi ASTA Global River Cruise Expo siker és promóciós lehetőség a hazai hajós turizmusnak. Az esemény apropójából született egy elemzés arról, milyen fejlődési irányok válhatnának még hasznára az üzletágnak.

hirdetés

Az ASTA Global River Cruise Expo március 16–20. közötti megrendezése siker és promóciós lehetőség a hazai hajós turizmusnak. A rendezvény és konferencia jó alkalom a szektor helyzetének, kihívásainak áttekintésére. Ennek az alkalomnak az aprópóján publikált Balogh Tamás, Karsai Árpád és Kondor Borbála a témában egy elemző írást a Menedzserpraxis Vendéglátás és Turizmus kiadványában. Az elemzés kiterjed a szállodahajóipar mellett a városnéző- és rendezvényhajózás helyzetére is, ajánlásokat fogalmaz meg e területen. Megállapításaik röviden az alábbiak.

Jövedelmező és gyorsan regenerálódó szektor

A kirándulóhajózás világszerte éves szinten 124 milliárd eurós piac, ahol dinamikusan növekszik a belvízi hajós turizmus részesedése, amely Európában csak a Passau-Budapest szakaszon évi 117 millió EUR bevételt termel. A turizmus a pandémiáig a világgazdaság egyik vezető szektora volt, egyik zászlóshajója pedig a hajós turizmus. Az idegenforgalmat ért tektonikus rengés a szektor leállását majd lassú újraindulását okozta. A helyreállásra alágazatonként eltérő prognózisok ismertek. A hajós turizmus rehabilitálása a becslések szerint más alágazaténál gyorsabban, 2023-ra várható. A helyreállás országonként, termék(szolgáltatás)típusonként eltérő lehet, de meghatározó, hogy a versenyzők milyen állapotban, eltökéltséggel és tervezettséggel lépnek a „restart” vonalra.
A szállodahajókhoz kapcsolódó hazai turizmusipar bevétele a túrák kezdetén és végén megszálló vendégek utáni szálláshely-bevételekből, a turistabusz-bérlésből, vendéglátási, program- és idegenvezetési bevételekből, előzőek utazásszervezői tevékenységéből, a hajók kikötői kiszolgálásából (áram- és vízszolgáltatás, hulladékmentesítés), továbbá más addicionális bevételekből (belépő, ajándék, stb.) ered.

Fotó: Depositphotos
Fotó: Depositphotos

Elengedhetelen megújítani az adatgyűjtést

Magyarországon nincs a nyugat-európaihoz hasonló, szofisztikált, rendszeres adatgyűjtés és -elemzés, mely az ágazati tervezést, döntéshozatalt, s a piaci szereplők kapcsolatépítését érdemben támogathatná. Két rendszeres adatfelvétel van, egy a vízi áruforgalom, egy a külföldi lobogójú kabinos személyhajóforgalom mérésére, de ezek sem hasonlíthatók össze a nyugat-európai adatfelvételekkel. A hajós turizmus többi szegmense meg sem jelenik az OSAP-ban. Megfelelő adatgyűjtés és -elemzés hiányában a beavatkozások pontossága és a vízi turizmusra koncentráló (az utóbbi években kétségtelen élénkülést mutató) fejlesztések hatékonysága esetleges, nem biztosítja az összes potenciális hozzáadott érték kibontakoztatását. Ezért a már megindult fejlesztésekkel egyidejűleg, s a további fejlesztések tervezése előtt szükséges a hazai adatgyűjtés és -elemzés rendszerének haladéktalan felülvizsgálata.

A szállodahajók is megérkeznek az NTAK-ba?

A magyarországi hajós turizmus (a hazai és külföldi állampolgárságú vendégek) megoszlásáról nincs rendszeres statisztikai adatközlés, így a hazai vállalatok és hajóik teljesítménye hitelesen nem értékelhető, az utasok állampolgárság, életkor, foglalkozás stb. szerinti összetétele nem azonosítható, ezért az egyes magyarországi szolgáltatási szegmensekben a külföldi turisták jelenlétének mértéke sem világos, a külföldi statisztikákkal kompatibilis magyar statisztika nem készíthető. Pedig ez lenne az intézkedések hatékony tervezésének alapja. Egyes információk szerint az MTÜ ezt felismerve a MAHART számára rendelkezésre bocsát egy informatikai rendszert, melyben az utóbbi napi szinten köteles gyűjteni és az NTAK-kal közölni a dunai szállodahajókon éjszakázó vendégek kumulált adatait, hogy láthatóvá váljon a Budapest számára meghatározó szegmens teljesítménye.

Minősítési rendszert a hajóknak is!

A rendkívül vegyes magyar hajópark megújításának támogatására és a hajós turizmus szolgáltatóinak egységesen magas minőségű szolgáltatások nyújtására való alkalmasságának garantálására turisztikai hajóminősítési védjegyrendszer bevezetése szükséges, amely a hajók műszaki állapotán kívüli – turisztikai vonatkozású – szolgáltatáselemeket értékel. Ezzel egyrészt közvetett módon általános ösztönző hatás gyakorolható a szolgáltatási színvonal emelésére, másrészt a minősítési rendszer ösztönzőleg hathat a magas életkorú magyar hajóállomány fokozatos megújítására, korszerű (új) járművek beszerzésére.

Esélyt kaphatna a fejlődésre a hazai hajóipar

A hajópark fejlesztését végre elsődlegesen magyar tervezői és gyártóbázison kell megoldani az e célra szánt forrásoknak a nemzetgazdaságban maradása, s a megfelelően piacképes hazai hajóipari infrastruktúra biztosítása, szolgáltatóképessége bővítése és versenyképessége erősítése érdekében. A hajós turizmus és a hajóipar fejlesztését összehangoltan, egymásra tekintettel javasolt megtervezni és végrehajtani.
A hazai hajógyártás meglévő konstrukciós-technológiai tapasztalatait felhasználva a Magyar Innovatív Hajóipari Klaszter készített folyami személyhajó-terveket, a hazai, részben szlovákiai Révkomáromban történő hajógyártás megoldható lenne.

Magyar tervezésű korszerű kabinos személyhajó látványterve (Forrás: Magyar Innovatív Hajóipari Klaszter).

Kulturáltabb dokkolási viszonyok, munkaerőképzés szükséges

A hajó- és a partoldali szolgáltatások együttműködését fejleszteni kell olyan integrált rendszer kialakításával, mely a legrövidebb idejű kikötői tartózkodás mellett is a legnagyobb hozzáadott értéket biztosítja a parti szolgáltatások igénybevehetőségének bővítése révén. A kikötőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy az egymás mellé kikötött hajók utasainak a szomszédos hajókon a partraszállás érdekében történő átközlekedése balesetmentesen, kényelmes, és nemcsak a hajókhoz, és az utasok ízléséhez, de főleg a turisztikai attrakciót jelentő világörökségi érték méltó megőrzéséhez képest esztétikus megoldásokkal biztosítható legyen akkor is, ha nincs mód rá, hogy csak azonos típusú hajók kössenek egymás mellé az adott kikötőhelyen. Ez a hajós turizmus szolgáltatásait igénybe vevő szenior korosztály igényeit kielégítő fizikai infrastruktúra egyéb elemeire is megfelelően irányadó. A fogadó turistabuszok parkolásának megoldása, legalább a fel- és a leszállítás megbízható kialakítása nélkülözhetetlen.

A hajós és kikötői szakmák jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek, vonzóbbá tételük érdekében bérfejlesztési rendszer kialakítása szükséges. A hajókon és a kikötőkben dolgozó humán erőforrás fejlesztése céljából elengedhetetlen a meglévő képzési programok fejlesztése és kiterjesztése a legtöbb hajós és kikötői munkakörre.

 A teljes elemzést a csatolmányban olvashatják. 

hirdetés

Letölthető fájlok

Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk