hirdetés
hirdetés

Legtöbbünk csak belföldi utazást tervez idén

A Magyar Turizmus Zrt. 2005 óta minden főszezon elején vizsgálja a magyar lakosság május–szeptemberi időszakra vonatkozó utazási terveit, és ezen belül a főutazásokra vonatkozó elképzeléseket. A főszezoni utazási tervek mellett az idei hosszú hétvégékkel kapcsolatos utazási terveket is vizsgálta a kutatás.

hirdetés

 A reprezentatív felmérés eredményei szerint a megkérdezett háztartások közel 35%-ában terveznek utazást a 2012-es főszezonban, és jelentős a hosszú hétvégék szerepe.

A felmérés legfontosabb megállapításai:

 • A megkérdezett háztartások közel 7%-a még nem döntött arról, hogy tesznek-e a főszezonban utazást.
 • Az utazást tervezők – és a desztinációt már kiválasztók – 72%-a tervez belföldi utazást, ezen belül csak belföldön a válaszadók 62%-a fog utazni.
 • A belföldi utazások legnépszerűbb úti célja továbbra is a Balaton.
 • A nyári belföldi utazások legnagyobb részét (55%-át) júliusra és augusztusra tervezik.
 • 2011-hez képest nagyobb arányban terveznek hosszabb, 4–7 éjszakás belföldi utazásokat. A belföldi utazások átlagos hossza a tervek szerint 5,37 éjszaka lesz.
 • Tovább nőhet azok aránya, akik fizetős szálláshelyet terveznek igénybe venni.
 • A 2012-es főszezonban a belföldi utazást tervező háztartások átlagosan mintegy 102 ezer forintot szánnak belföldi utazásra.
 • Nőtt a belföldi főutazást tervezők aránya.
 • A belföldi főutazások döntő többségének célja az üdülés, pihenés lesz (81%), amit
 • 5-5%-kal a wellness, illetve a rokonlátogatás követ.
 • A külföldi utazások legnépszerűbb úti célja Horvátország és Románia.
 • Az idei évben előforduló 9 négynapos hosszú hétvégét a megkérdezettek közel 14%-a használja ki utazásra.

A TERVEZETT UTAZÁSOKRÓL

A háztartások közel 35%-a tervez utazást a 2012-es főszezonban. 2012. május és szeptember között a megkérdezett háztartások 35%-ában terveznek – átlagosan 1,33 – utazást. 

Minél fiatalabb a megkérdezett, illetve minél jobb a háztartás anyagi helyzete, annál valószínűbb, hogy a háztartás a nyári szezonra utazást tervez. Azok, akik nem terveznek utazást, többségükben (61%) anyagi okokra hivatkoztak. Ezt az indoklást az egészségügyi ok (17%), az életkor (11%), a munkahelyi kötelezettség (10%), a családi ok (9%) és az időhiány (9%) követte.

Az utazást tervezők – akik már a desztinációról is döntöttek – 72%-a tervez belföldi utazást

Az utazást tervezők 6%-a még nem határozott utazása/utazásai úti céljáról. A desztinációról már döntők 62%-a csak belföldi utazáson fog részt venni, 28%-a csak külföldre fog ellátogatni, 10% pedig külföldre és belföldre egyaránt tervez utazást. A csak belföldre utazók 1,27, a csak külföldre utazók 1,15, a külföldre és belföldre is utazók átlagosan 2,33 utazással számolnak a nyári szezonban.

A belföldi utazások legnépszerűbb úti célja továbbra is a Balaton A belföldön utazni tervezők több mint 23%-a még nem tudta megmondani, pontosan hová fog elutazni. A többség (több mint 41%) a Balaton turisztikai régiót fogja felkeresni legalább egy utazása során. 8% látogat el az Észak-Alföld régióba, közel 8% pedig az Észak-Magyarország turisztikai régiót keresi majd fel.

 Forrás: Magyar Turizmus Zrt./Trend International
Forrás: Magyar Turizmus Zrt./Trend International
 

N=233 belföldön utazó

A belföldi utazások legnagyobb részét (55%) júliusra és augusztusra tervezik
A tervezett belföldi utazások 89%-a esetében tudták megmondani, hogy melyik hónapban fognak utazni. A nyári belföldi utazások döntő részét (55%-át) a július–augusztusi időszakra tervezik, akárcsak egy évvel korábban. Összességében a legnépszerűbb hónap a július (31,2%), a májusra tervezett utak aránya 12,3%, a szeptemberieké – a felmérés idején – ennél jóval alacsonyabb, mindössze 3,8% volt.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt./Trend International
Forrás: Magyar Turizmus Zrt./Trend International
 

N=289 utazás 

Tovább nőhet a belföldi utazások átlagos időtartama

A belföldön utazni szándékozók csak az utazások 3,2%-a esetében nem tudták megmondani, hogy az milyen hosszú lesz. A többi belföldi utazás átlagos hossza a tervek szerint 5,37 éjszaka lesz. Az utazások több mint harmadát (36%) maximum három éjszakásra, további, közel 52%-ukat 4-7 éjszakásra tervezik. A tizennégy éjszakás vagy hosszabb utak aránya minimális, mindössze 2,4%. A 2011-es eredményekhez képest nőtt a tervezett utazások hossza. A belföldön utazni szándékozók a leghosszabb időt (7,51 éjszakát) a Balatonnál szeretnék eltölteni. (Ez jelentősen hosszabb idő, mint amit 2010-ben terveztek: akkor 5,24 éjszaka volt az átlag.) Egy tervezett belföldi utazáson átlagosan 2,72 fő fog részt venni, az együtt utazók száma nem változott a korábbiakhoz képest.

Nő a fizetős szálláshelyet igénybe vevők aránya a belföldi turizmusban

A tervezett belföldi utak közel 73%-ában fizetős szálláshelyen fognak megszállni, ami 2011-hez képest további növekedést mutat – noha a 2010-es eredmények is már jelentősen meghaladták a korábbiakat. A belföldi utazások több mint 13%-a esetén saját nyaralóba, második otthonba mennek, közel 14% esetében pedig egyéb ingyenes magánszállást vesznek majd igénybe a válaszadók.

A szálláshely típusában jelentős különbségek vannak aszerint, hogy melyik régióba utaznak majd a háztartások: a Nyugat- és Dél-Dunántúli régiókban átlag feletti arányban vesznek majd igénybe fizetős szálláshelyet. A Balatonnál az igénybe venni kívánt szálláshelyek egyötöde saját nyaraló lesz, további közel egyötödében ismerősöknél, rokonoknál szállnak meg, de az utazások háromötöde esetében fizetős szálláshelyet fognak igénybe venni.

A tervezett utazások fő céljai

A belföldre tervezett utazások kétharmadának fő célja az üdülés, pihenés lesz. A belföldi utazások közel 10%-ának célja a rokonok, ismerősök meglátogatása lesz, a wellness utazások aránya előreláthatólag 5%.

 Forrás: Magyar Turizmus Zrt./Trend International
Forrás: Magyar Turizmus Zrt./Trend International
 

N=289 utazás

Legtöbben Budapestről és környékéről kelnek útra

Az utazók között – ahogy korábban is – többségben vannak a városokban élők, valamint az átlagos vagy átlag feletti jövedelemmel rendelkezők. A belföldi utazások 39%-át (2011-ben 35%-át) a Közép-Magyarország tervezési-statisztikai régióban élők tervezik, de sokan kelnek útra az Észak-Alföld (17%) és a Nyugat-Dunántúl (13%) régiókból is.

A belföldi utazást tervezők között legnagyobb arányban a 31–40 év közöttiek szerepelnek (26,2%), akiket a 41–50 év közöttiek (18,4%) és az 51–60 év közöttiek (17,5%) követnek.

Nem változott a belföldi utazásokra szánt összeg

Az utazást tervező háztartások 74%-a tudott nyilatkozni arról, hogy a nyári időszakra tervezett utazásai(k) mekkora költséggel fognak járni. Terveik szerint átlagosan mintegy 177 ezer forintot fognak elkölteni (háztartásonként) a nyári szezonban. Gyakorlatilag ugyanannyit terveznek idén belföldi utazásra fordítani, mint amennyit 2011-ben terveztek – ez az összeg azonban lényegesen meghaladja a válság kitörését követő évek tervezett kiadásait. Belföldi utazásaik várható költségét a belföldre utazást tervezők 74%-a becsülte meg, ezek szerint a belföldön utazó háztartások átlagosan körülbelül 102 ezer forintot szánnak itthon tett utazásra az idei nyáron. A becslések szerint az egy főre eső költség várhatóan mintegy 35 ezer forint, az egy fő egy napra eső belföldi utazási költsége 8000 forint körül lesz.

Ha külföld, akkor Horvátország és Románia

A megkérdezettek a nyári szezonra tervezett külföldi utazások 11%-a esetében még nem tudták megmondani, hogy mely országot tervezik felkeresni. A szándékok szerint az utazások 13%-ának Horvátország, 12%-ának Románia, 10%-ának Ausztria lesz a célterülete. A tervezett utazások 9%-a Görögországba, 8%-a Olaszországba irányul majd. A válaszadók összesen 24 országot neveztek meg külföldi úti célként. A nyári szezonban tett utazások között az Európán kívüli utazások aránya várhatóan 6% lesz.

A külföldi utazások tervezett úti célja

Úti cél N %
Horvátország 18 13,1
Románia 17 12,3
Ausztria 14 9,7
Görögország 13 9,1
Olaszország 12 8,4
Spanyolország 7 5,3
Németország 7 5,1
Bulgária 7 4,8
Nagy-Britannia 4 2,7
Hollandia 3 2,3
Lengyelország 3 2,1
Törökország 3 2,1
Szlovénia 2 1,4
Egyiptom 2 1,4
Ukrajna 2 1,4
Franciaország 2 1,3
Japán 1 0,7
USA 1 0,7
Kanada 1 0,7
Szerbia 1 0,7
Málta 1 0,7
Ciprus 1 0,7
Cseh Köztársaság 1 0,7
Svédország 1 0,7
Kína 1 0,6
Szlovákia 1 0,6
nem tudja 15 10,6
Összesen 140 100
Forrás: Magyar Turizmus Zrt./Trend International

A TERVEZETT FŐUTAZÁSOKRÓL

Az utazást tervezők 71%-a szándékozik a nyári szezonban főutazást tenni. Az összes megkérdezett 25%-a, az utazást tervezők 71%-a szándékozik a nyári szezonban főutazást tenni. A tervezett főutazások 2,4%-áról nem tudták megmondani, hogy belföldi vagy külföldi lesz. Közel kétharmadukat (64%) belföldre, egyharmadukat (33,5%) a határokon túlra tervezik. Az első hasonló felmérés, vagyis 2005 óta minden évben többségben voltak a belföldi főutazást tervezők, 2011-hez képest pedig nőtt az arányuk.

A tervezett belföldi főutazások leggyakoribb helyszíne a Balaton turisztikai régió lesz, a belföldi főutazást tervezők közel 39%-a szeretné felkeresni. A második legvonzóbb régióba, Észak-Magyarországra a belföldi főutazást tervezők közel 10%-a szeretne idén elutazni. A harmadik leggyakrabban említett régió az Észak-Alföld (7,3%) volt.

A belföldi főutazást tervezők 2,7%-a nem tudta még, hogy utazása milyen hosszú lesz. A nyári belföldi főutazások kétharmadát (67%) júliusra és augusztusra (37%, illetve 30%) tervezik a válaszadók. Jelentősebb még a június szerepe (13,4%), a május (6,2%) és a szeptember (4,3%) népszerűsége jóval kisebb. A tervezett belföldi főutazások több mint fele (54%) hat éjszakásnál rövidebb lesz. Hat éjszakásra a belföldi főutazások 23%-át, ennél hosszabbra 20%-át tervezik. A 2-3 éjszakás főutazások aránya közel 29%. A tervek szerint egy nyári szezonbeli belföldi főutazás átlagosan 6,34 éjszakás lesz. Egy belföldi főutazáson átlagosan 2,92 fő fog részt venni. A tervek szerint a nyári belföldi főutazások 75%-a esetében fizetős szállást fognak igénybe venni az utazók. A belföldi főutazások döntő többségének célja az üdülés, pihenés lesz (81%), amit 5%-kal a wellness, illetve 5%-kal a rokonlátogatás követ.

Kihasználjuk a hosszú hétvégéket

2012-ben a megkérdezettek közel 14%-a tesz utazást a hosszú hétvégéken. Az idei évben előforduló 9 négynapos hosszú hétvégét a megkérdezettek közel 14%-a használja ki utazásra, nekik volt vagy lesz olyan utazásuk, amelynek időpontja valamelyik hosszú hétvégéhez kapcsolódik. A hosszú hétvégéhez kötődő utazások 81%-a belföldi, 17%-a külföldi. Az utazások átlagos hossza 3,2 éjszaka.

Részletesebb információ és a magyar lakosság utazásairól szóló további kutatási jelentések és statisztikák találhatók a Magyar Turizmus Zrt. szakmai oldalainak Piaci iránytű rovatában.

hirdetés
Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

A legnagyobb versenytársak ma a turizmusban azok az ágazatok, amelyek elhalásszák az értékes munkaerőt. Ebben a versenyben a képzés a legnagyobb fegyver. Ez őszi lapszámunk egyik fókusztémája.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk