hirdetés
hirdetés
Keresés
Rendezés:
Találatok száma: 8
#1
Turizmus Online >> turizmus online >> belföld
2015-08-12

A sörfőzde a nyolcszáz éve alapított Zirci Ciszterci Apátság pincéjében nyitotta meg kapuit.

#2
Turizmus Online >> bor
2015-08-10

Magyarország első apátsági sörfőzdéje nyílt meg a nyolcszáz éve alapított Zirci Ciszterci Apátság pincéjébe.

#3
Pont itt 2014/10.
Turizmus Online >> turizmus trend >> tt aktuális
2014-10-03

A sajtó képviselői a szeptember 27-i turizmus világnapja alkalmából tartott tájékoztatón ismerhették meg a hazai turizmusért felelős új vezetőket. 

#4
Pont itt 2014/10.
Turizmus Online >> turizmus trend >> tt élménybeszámoló
2014-10-03

Csupán négy-öt órás autóút Budapestről, és máris vallások, etnikumok, kultúrák keveredésének műemlékekben gazdag, de kevésbé ismert világába jutunk – ez az egykori Galícia nyugati részét magába foglaló Podkarpackie régió. 

#5
Pont itt 2014/7-8.
Turizmus Online >> turizmus trend >> tt utaztatás
2014-07-03

A magyar turizmus számára igazán ígéretesen alakult az utóbbi években az ukrán piac. Az orosz–ukrán konfliktus azonban visszavetheti a forgalom növekedését. Szerzőnk az új helyzet lehetséges hatásait veszi számba.

#6
Pont itt 2014/1-2
Turizmus Online >> turizmus online >> vendég & hotel
2014-01-23

Aki gyakran utazik messzi tájakra, néha beleesik abba a hibába, hogy nem veszi észre, amikor a közelében is található érdekes, élhető, különleges hely. Így jártam én is a legkisebb uniós tagországgal, Máltával.

#7
Pont itt 2002/18
Turizmus Online
2002-09-09
#8
Pont itt 2002/12
Turizmus Online
2002-06-10

A Szé­che­nyi terv Ba­la­ton Ré­gió tíz­éves gaz­da­ság­fej­lesz­té­si prog­ram­ját az el­múlt év no­vem­ber 29-én Ba­la­ton­al­má­di­ban bo­csá­tot­ták tár­sa­dal­mi vi­tá­ra. A prog­ram stra­té­gi­ai cél­jai kö­zé so­rol­ták ak­kor, hogy a Ba­la­ton Ré­gió tíz éven be­lül Eu­ró­pa ver­seny­ké­pes, mi­nő­sé­gi tu­risz­ti­kai tér­sé­gé­vé vál­jon, hogy ol­dód­jon a tér­ség egy­ol­da­lú gaz­da­sá­gi össze­té­te­le, és meg­te­rem­tőd­je­nek egy új, több lá­bon ál­ló gaz­da­sá­gi szer­ke­zet alap­jai, va­la­mint szá­mot­te­vő­en ja­vul­jon a vál­lal­ko­zá­sok hely­ze­te és a he­lyi la­kos­ság élet­szín­vo­na­la. A tíz­éves prog­ra­mot négy alpro­gram­ra osz­tot­ták fel.

hirdetés
hirdetés
hirdetés