hirdetés
hirdetés

Ki mikor mennyi áfát fizet?

Módosuló adójogszabályok

Az uniós irányelvek 2010. január 1-jei hatállyal történő átültetése következtében az idei évtől ismét változtak az utazásközvetítőkre és -szervezőkre vonatkozó adójogszabályok. A január 1-jétől módosult előírásokat Antalóczy Györgyné adótanácsadó, a Turizmus Panoráma szakértője segítségével állítottuk össze.
hirdetés

Ha magyar beutaztató utazási iroda magyar szolgáltatásokat összetett szolgáltatásként ad el külföldi utazási irodának, a szolgáltatásra a fordított adózás szabályait kell alkalmazni. Az értékesítésről kiállított számlában nem tüntethető fel a magyar áfa, illetve a kimenő számlára rá kell írni, hogy az áfát a vevő fizeti. A külföldi üzleti partnernek áfa nélkül eladott csomaghoz Magyarországon igénybe vett szolgáltatás bejövő számlákban áthárított áfáját azonban levonásba lehet helyezni.

Ha magyar beutaztató utazási iroda több magyar szolgáltatást egyidejűleg, de önálló szolgáltatásként ad el külföldi utazási irodának, akkor szolgáltatásonként kell megvizsgálni, hogy a kimenő számlában fel kell-e számítani a magyar áfát, vagy fordított adózás miatt nem lehet áfát feltüntetni. A bejövő számlák áfája mindkét esetben levonható.

Amikor egy magyar kiutaztató utazási iroda külföldről vesz igénybe saját költségei között elszámolható szolgáltatást – egy külföldi ügynök szolgáltatását vagy külföldi utazási irodától vásárolt utazásszervezői szolgáltatást, komplett szolgáltatáscsomagot –, neki mint igénybe vevő utazási irodának kell az áfát felszámítania, és ha nem esik levonási tilalom alá, levonásba helyezni bevallásában. Ez esetben az áfát meg kell fizetnie a fordított adózás keretében. Tehát ha az akár uniós, akár unión kívüli országban letelepedett szolgáltató belföldön nem rendelkezik a szolgáltatást elvégző telephellyel, a szolgáltatásnyújtás utáni adófizetési kötelezettség az igénybevétel helyszínén, azaz belföldön keletkezik.

Ez vonatkozik az igénybe vett szolgáltatásra akkor is, ha másik uniós tagállamból rendelték meg, de akkor is, ha közösségen kívül letelepedett társaságtól vették igénybe a fent példaként említett szolgáltatásokat. Az uniós szolgáltató által kiállított bejövő számla nem tartalmazza majd az áfát, ugyanakkor a szolgáltatást igénybe vevő utazási iroda közösségi adószámát a „vevő” rovatban fel kell tüntetni. Így a szolgáltatást nyújtó kérni fogja a megrendelő magyar utazási iroda közösségi adószámát. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatást megelőzően a megrendelőnek köteles állami adóhatóságától közösségi adószámot kell igényelnie, amely január 8. óta kérhető. A kérelem alapján az adóhatóság a közösségi adószámot visszamenőleges hatállyal, 2010. január 1-jétől adja meg.

Az utas új definíciója

Az év elejétől utas a természetes személy, valamint olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyéb szervezet is, amely saját nevében megrendelt szolgáltatás végső fogyasztója. Utas az üzleti partner is, ha nyilatkozik arról, hogy az utazási szolgáltatást továbbértékesítés nélkül, saját javára rendeli meg. Ez a módosítás lehetővé teszi az árrés alapján történő áfa felszámítását gazdasági társaságoknak eladott utazásszervezési szolgáltatásnál is.

Ha külföldi utazásszervező vesz igénybe magyar utazásközvetítői ügynöki szolgáltatást, a teljesítés helye a megrendelő, azaz az utazásszervező székhelye, telephelye. Ekkor is fordított adózásról van szó. Ez esetben a magyar ügynök kimenő számláján nem tüntet fel áfát, de rá kell írni, hogy az áfa a vevőt terheli. Uniós partner esetében a vevő megnevezése mellé a partner cég közösségi adószámát is fel kell tüntetni, mivel a fordított adózás értelmében a külföldi megrendelő fi zeti az áfát. Nem kell a magyar áfát megfi zetni az ügynöki jutalék után, ha a magyar utazásszervező másik tagállambeli utazásszervező ügynökeként közvetíti a külföldi partnere által kínált utazást, mivel szerepe ebben az esetben a felek összehozása. Közvetítőként nem áll szerződéses jogviszonyban az utasokkal, csupán a partnerirodával. Az ügynöki szolgáltatással összefüggő kiadások – például külföldi katalógus miatti reklámszolgáltatás, nyomdaipari szolgáltatás – számlájában lévő áthárított áfa levonható, illetve kifi zetettség esetén vissza is igényelhető. Az ügynöki tevékenységgel összefüggő kiadások – például külföldi katalógus miatti reklámszolgáltatás, nyomdaipari szolgáltatás – számlájában lévő – a teljesítés helyszíne szerinti – áfa levonható, illetve kifizetettség esetén vissza is igényelhető.

Ha a magyar kiutazásszervező tevékenysége nemcsak a felek összehozására korlátozódik, hanem az utasokkal közvetlen szerződéses jogviszonyban állva – akár bizományosként – megveszi és el is adja a szolgáltatást, a megvételnél a fordított adózás alapján fel kell számítani a magyar áfát. Ha nem utasnak vagy nem saját célra megrendelő cégnek adják el a vásárolt „csomagot”, az igénybevételkor felszámított áfát egyidejűleg levonásba lehet helyezni. A levonási joggal kapcsolatos rendelkezés 2010-ben nem változott 2009-hez képest.

Az új szabályokat csak a hatálybalépést követően megindult utazási szolgáltatási tevékenységre kell alkalmazni. A korábban megrendelt és leelőlegezett utazásszervezési szolgáltatásokra még az előző évi szabályok vonatkoznak.

Szálláshely, étterem, rendezvényszervezés

Kereskedelmi szálláshelyi szolgáltatások esetében a teljesítés helye megegyezik az ingatlanéval. Ha például a kiutaztató értékesít külföldi szálláshelyet magyar megrendelő számára, a szálláshely külföldön adózik, a kiutaztató számláján a magyar áfakulcsot nem tünteti fel, de rá kell írnia, hogy a szolgáltatás a magyar áfatörvény hatályán kívül esik. Külföldi megrendelő számára önálló szolgáltatásként értékesített belföldi szálláshely esetében belföldön adózik a szálláshely, de lényeges, hogy a tavaly bevezetett, kedvezményes 18%-os áfát csak akkor lehet feltüntetni, ha az általánosan adható minimális szolgáltatást veszi meg a megrendelő. Ennél több vagy kevesebb szolgáltatás esetén a szolgáltatásonkénti áfakulcsok és teljesítési helyek szerinti áfaszabályok érvényesek. Tehát ha az általánosan adható minimális szolgáltatás egy szoba, akkor ez adózik 18%-kal, ha a minimum szoba kötelező reggelivel, akkor a kettőt együtt terheli a kedvezményes áfa. Ellenben ha az előbbi esetében a szobán felül reggelit is igényel a megrendelő, akkor a szoba adózik 18%-kal, a reggeli 25%-kal.

Éttermi szolgáltatások esetében a szolgáltatás teljesítési helyét a tényleges szolgáltatásnyújtás helye határozza meg. Így például ha külföldön megrendelt éttermi szolgáltatást veszünk igénybe, akkor a szolgáltatást az étterem helyszínének országában érvényes áfa terheli. Rendezvényszervezők számára lényeges változás, hogy személyszállítás, kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatásokra vonatkozó szabályok szerint a teljesítési hely ott van, ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik. Ide tartozik a kiállítások, a vásárok, bemutatók rendezése, szervezése is.

Szűkült az árrésáfázás lehetősége

Az áfatörvény pontosította az utazásszervezés fogalmát is az árrésadózás szempontjából. Az árrésadózás csak olyan szolgáltatásokra alkalmazható, amelyek jellegük, tartalmuk alapján turisztikai szolgáltatásnak minősülnek. Nem sorolhatók ebbe a körbe csak szervezési feladatok, szolgáltatások nyújtása, mint az önállóan értékesített repülőjegy, vonatjegy. Ezek más szervezést nem igénylő közlekedési szolgáltatásnak minősülnek, és az utazók általában maguk vásárolják meg menetjegyeiket. A rendezvényszervezés sem tartozik a különös adózási mód alá, akkor sem, ha egyébként a szervezés utaztatásra is kiterjed. Ekkor azt kell vizsgálni, hogy mi a domináns szolgáltatás. Ha egy soproni konferenciára Debrecenből hozzák busszal a résztvevőket, a konferencia rendezvényként kerül a középpontba. Itt a rendezvényszervezés a domináns tevékenység, és minden más szolgáltatás – előadók és technika biztosítása, zene, terembérlet stb. – emiatt merül fel. Így ez rendezvényszervezésnek minősül akkor is, ha kapcsolódik hozzá utazási szolgáltatás is. A pontosítás után szűkült az árrésadózás alkalmazhatósága, amely csak a jellegzetesen turisztikai tartalmú szolgáltatások esetében alkalmazható 2009-től.

 

hirdetés
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Kiadónk társoldalai