hirdetés
hirdetés

Megalakult az új MUISZ-elnökség

A MUISZ 2021. szeptember 29-i alakuló elnökségi ülésén megválasztották az elnökség tagjait és felálltak a szövetség bizottságai. Most jönnek a részletek az utóbbiak feladatairól, céljairól.

hirdetés

Az elnökség tagjai:
Molnár Judit        elnök
dr. Erdei Bálint     általános alelnök
Füri Mihályné dr.     kiutaztatásért felelős alelnök
Hóka Péter         beutaztatásért felelős alelnök
Drégely Ágnes    Beutaztatási, Belföldi, MICE Bizottság vezetője
Komora Zoltán     Kiutaztatási Bizottság vezetője
Zakar Jozef         Utazásközvetítési Bizottság vezetője
Nyúl Erika         Kultúra, Fenntartható turizmus, Képzés Bizottság vezetője
dr.Gyenizse Dorottya Jogi és Etikai Bizottság vezetője
Falus János        Gazdasági Bizottság vezetője
dr. Simon András    Légiközlekedési Bizottság vezetője
Jakus József         Közúti Közlekedési Bizottság vezetője
Hajdú Attila         Nemzetközi Kapcsolatok, Rendezvények Bizottság vezetője
Prónay Bence        Marketing és Kommunikációs Bizottság vezetője

A bizottságvezetők az alábbiak szerint határozták meg az elkövetkező időszak célkitűzéseit:

A Beutaztatási, Belföldi, MICE Bizottság – együttműködésben a Kultúra, Fenntartható turizmus, Képzés Bizottsággal – belföldi tanulmányutakat szervez. (Az első út szeptember 27-én a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. együttműködésével valósult meg, ahol több mint 30 utazási iroda tekinthette meg a bajnai Sándor-Metternich Kastélyt, a tatai Esterházy kastélyt, valamint a majki Kamalduli Remeteséget.)
A bizottság célul tűzte ki, hogy tárgyalást kezdeményez azokkal a fontos műemlék helyszínekkel, ahol a csoportok számára nincsenek kialakítva a megfelelő foglalási feltételek.

A Kultúra, Fenntartható Turizmus, Képzés Bizottság együttműködésben dolgozik a Beutaztatási, Belföldi, MICE Bizottsággal, valamint a Magyar Idegenvezetők Egyesületével. A közeljövőben több tanulmányút szervezését tervezik a tagság részére, mint például a Szent István terem, a Lovarda, a Főőrség, a Szentendrei Skanzen, Vác, az Eiffel Palota, a hamarosan átadásra kerülő Operaház, valamint a Liget projekt keretében átadásra kerülő új létesítmények.
Felveszik a kapcsolatot a Turizmus Akadémiával és olyan képzésekre tesznek javaslatot, melyek az utazási irodák tevékenységét segítik.
A MUISZ az ECTAA közreműködésével megállapodást írt alá az EU által támogatott „SUSTOUR” projekthez kapcsolódóan, mely többek között támogatja a fenntartható turizmussal kapcsolatos tréningeket.

A Kiutaztatási Bizottság az utazásszervezők érdekeinek képviselete mellett nagy hangsúlyt fektet a hatóságokkal, a társbizottságokkal, illetve más turisztikai szervezetekkel fennálló szakmai kapcsolatok további elmélyítésére.
Változatlanul foglalkozni kell a jogosulatlan utazásszervezés és a határon átnyúló utazásszervezés problémájával, mely évek óta nehezíti a Magyarországon engedéllyel és vagyoni kaucióval működő utazási irodák tevékenységét.
Szoros együttműködést tervez a bizottság az Utazásközvetítő Bizottsággal az utazásszervezők és az utazásközvetítők közötti gyakorlati problémák feltérképezésére és javaslatok megfogalmazására, figyelembe véve, hogy a szerződések két cég között jönnek létre, azaz a szerződések részleteibe a MUISZ nem fogalmazhat meg előírásokat.
A Jogi és Etikai Bizottsággal az ECTAA által szorgalmazott jogszabálymódosítási ügyek tekintetében kezdeményez együttműködést, többek között a vis major esetek, a voucherek kérdésköre, valamint a felelősségi rendszer kiterjesztésére a szolgáltatásokat közvetlenül nyújtó vállalkozásokra is (légitársaságok, szállodák, hajótársaságok stb.). Szükségesnek tartja, hogy a MUISZ az elkövetkező téli hónapokban is további edukációs és PR cikkeket jelentessen meg, melyek felhívják a figyelmet az utazási irodák által szervezett utazások biztonságára.

Az Utazásközvetítő Bizottság az utazásközvetítők érdekeinek védelme mellett szoros együttműködést tervez a Kiutaztatási Bizottsággal. Szükségesnek tartja az utazási irodák ajánlatainak folyamatos monitorozását, mert sajnálatos módon még előfordul, hogy a kötelező teljes árazás nem kerül alkalmazásra. A bizottság ebben várja a tagirodák segítségét is.

A Légiközlekedési Bizottság feladatai között szerepel az ECTAA-tól érkező, a légiközlekedést érintő anyagok feldolgozása. Együttműködve a Jogi és Etikai Bizottsággal kezdeményezi az utazási irodákra vonatkozó felelősségi rendszer kiterjesztését a légitársaságokra is. Egyeztetést kezdeményez a Budapest Airporttal és a vidéki repülőterekkel az utazási irodák szempontjainak érvényesítése érdekében.

A Közúti Közlekedési Bizottság alapvető célkitűzésének tekinti többek között a budapesti turistabuszos közlekedés hatósági szabályozásának nyomon követését, Budapest turisztikai tevékenységét érintő közlekedési javaslatok kidolgozását és előterjesztését, véleményezi az autóbuszközlekedést érintő bel- és külföldi jogszabályok változását, gyűjti azokat a külföldi jól bevált gyakorlatokat, melyeket Európa nagyvárosaiban sikeresen alkalmaznak és ehhez a tagság segítségét is kéri. Tájékoztatja a MUISZ tagirodáit az utazási irodákat érintő forgalmi változásokról.

A Gazdasági Bizottság továbbra is fontos feladatának tekinti, hogy az ÁFA szabályozás értelmezésében a Pénzügyminisztériummal folytatódjanak az egyeztetések. Az ECTAA által megküldött anyagokat figyelemmel kíséri és elkészíti a bizottság hatáskörébe tartozó kérdőíveket, anyagokat. Nyomon követi a jogszabályokat és ha szükséges, elkészíti ezek értelmezését a tagság számára. Megválaszolja a tagok által feltett kérdéseket.

A Jogi és Etikai Bizottság folytatja lobbi munkáját annak érdekében, hogy a beutaztatási tevékenység utazásszervezésnek minősüljön és ezáltal ismét bejelentési kötelezettség alá vont tevékenység legyen.
Részt vesz az ECTAA Jogi Bizottságának a Package Travel irányelv felülvizsgálatára vonatkozó munkájában, a vagyoni kaució kiterjesztéséért a szolgáltatásokat közvetlenül nyújtó vállalkozásokra (pld. légitársaságok, hajótársaságok, szállodák).
Fogyasztóvédelmi és tevékenységi ellenőrzések figyelemmel kísérése, az utazási irodákra vonatkozó jogszabályok monitorozása, állásfoglalások, javaslatok elkészítése, véleményezése.
Folytatja a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kérdésében elkezdett munkáját. A jogosulatlan utazásszervezés elleni fellépéssel kapcsolatban korábban kiadott tájékoztató anyagot aktualizálja, és felajánlja együttműködését a jövőben is Budapest Főváros Kormányhivatalának.

A Marketing és Kommunikációs Bizottság javasolja, hogy a MUISZ marketingkommunikációs tevékenysége a téli szezonban is folytatódjék.  A téli kampány során is a „biztonság”, mint fő üzenet a meghatározó, azaz utazási irodával biztonságosabb utazni, különösen a mostani, változó előírásokkal és szabályokkal terhelt környezetben, valamint annak hangsúlyozása, hogy a biztonság érdekében mindenképpen fontos az utazáskor utasbiztosítást kötni.

Nemzetközi Kapcsolatok és Rendezvények Bizottsága továbbra is áttanulmányozza az ECTAA által küldött anyagokat, és beszámol azokról az érintett bizottságoknak, az elnökségnek. Feladata továbbá a diplomáciai megkeresések megválaszolása, a rendezvényeken történő részvétel, ezekről jegyzőkönyv készítése és megküldése a MUISZ titkárságának, javaslatot téve további teendőkre.

hirdetés
Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Minden, ami Klasszis TopDesign 2022 versenyünkről tudható: pályázati kiírás, kategóriák, a hazai és nemzetközi zsűri tagjai, a verseny menete, díjátadó gála, valamint a győztesek bemutatása.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk