Szárnyaló szállodák - itt a legfrissebb trend riport

A legfrissebb trendriport szerint a szállodák forgalma, minden mutatószáőma rekord szintre emelkedett 2016-ban.

Mik voltak a főbb tendenciák, változások?

Javult a magyarországi, a budapesti hotelek teljesítménye az EU más tagországainak, versenytársainak eredményeihez képest is

- Az éves nagyon jó eredményekhez hozzájárult a decemberben mutatkozó nagyon erős keresletnövekedés, melynek mértéke messze meghaladta a január – november közöttit

- Ennek oka az is, hogy 2015 decemberében – a migránsválság, a párizsi merénylet következtében - csökkent a beutazó forgalom, s ahhoz képest 2016 utolsó hónapjában országos szinten 21,4%, Budapesten 22,2% növekedés volt a külföldi szállodai vendégéjszakákban

- A magyarországi hotelek éves összes bruttó forgalma 9,7%-kal, bruttó szoba árbevétele 11,9%-kal múlta felül a tavalyit - A belföldi vendégéjszakák 8%-kal, a külföldiek 7%-kal nőttek

- A hazai keresletnek a külföldit felülmúló növekedésében a keresetek emelkedése, az erősödő vásárlási kedv, az alacsony üzemanyagárak mellett szerepe volt a szép kártya 5,8%–kal bővülő szállodai felhasználásának is.

- A külföldi vendégszám növekedésében idén a vidéki szállodák messze megelőzték a budapesti hoteleket. A Budapesten kívüli hotelekben a külföldi vendégéjszakák száma 10,5%–kal, Budapesten csak 5,2%-kal nőtt. A fővárosi szállodákban a külföldi keresletben tapasztalt kisebb növekedést ellensúlyozta az átlag szobaárak országos átlagot meghaladó növekedése

- A magyarországi szállodákban jelentkező összes külföldi vendégéjszaka 80,4%-a Európából, 10,7%-a Ázsiából, 7,5%-a Amerikából, kb 1,5%-a Ausztráliából és Afrikából érkezett

- Az európai unióból 7,5%-kal, az európai országokból 6,9%-kal, Ázsiából 14,3%–kal nőtt a kereslet. Az utóbbi annak tulajdonítható, hogy Kínából 37,9%, Izraelből 20,3%, Dél Koreából 26,1% volt a növekedés

- Legnagyobb beutazó piacainkról különösen erős kereslet növekedés mutatkozott Csehországból (+20,2%), Romániából (+16,6%). A tíz legnagyobb beutaztató piacunk között Csehország a 3., Románia a 8. Helyre került

- Örvendetes, hogy legnagyobb beutazó piacunkról – Németországból – évek óta először növekedés történt, 0,3%-kal nőtt a vendégéjszakák száma - Bár lassabban, de folytatódott a kereslet leépülése az orosz piacról. Éves szinten 5,3% volt a vendégéjszakák számának csökkenése, miközben az orosz–ukrán konfliktus ellenére Ukrajnából 24,4% növekedés történt

- Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Budapesten a 10 legnagyobb beutazó piacunk közül három esetében –Németország, Olaszország, Oroszország – visszaesés történt. Ennek is tulajdonítható, hogy Kína bekerült a legnagyobb 10 közé a 9. Helyen.

- A vidéki hotelek forgalmának növekedése a fővárosiakhoz hasonló módon emelkedett. A fővároson kívüli szállodák összes bruttó forgalma 9,6%–kal, szobaárbevétele 12%–kal nőtt, miközben a fővárosban az összes forgalom 9,8%–kal, a szobaárbevétel 11,8%-kal lett nagyobb a múlt évhez képest

- Vidéki szállodáinkban a belföldi vendégéjszakák száma 7,6%–kal, a külföldi 10,5%–kal emelkedett. Utóbbi a szlovák, a cseh, a román, a lengyel, az ukrán beutazás átlagot messze meghaladó erősödésének köszönhető - Fel kell hívni a figyelmet Budapest és vidék top 10 beutazó piacának jelentős különbségeire. Budapesten a 10 legnagyobb piac között csak egy volt szocialista ország – Oroszország- található. Az orosz vendégéjszakák aránya a 10 legnagyobb beutazó piac vendégéjszakáinak csupán 6,9%-át teszi ki. Vidéken a top 10 beutazó piac között 6 – Csehország, Románia, Szlovákia, Oroszoprszág, Lengyelország, Ukrajna – egykori szocialista ország volt 2016-ban. Az ezekből érkező összes vendégéjszaka a 10 legnagyobb beutazó piac vendégéjszakáinak 65%-át érte el.

- A balatoni régióban levő szállodák összes forgalma 8,5%–kal, szobaárbevétele 12,1%–kal múlta felül a bázist

- A szállodai kategóriák között országos szinten és Budapesten is a 3* hotelek teljesítettek legjobban. Ezeknél a bruttó REVPAR mutató növekedése 12,1%, illetve 13,9% volt

- 2016-ban országos szinten összesen 15 hotel nyílt meg 887 szobával. Ebből 3 Budapesten 136 szobával, 12 vidéken 751 szobával. 2015. Során országos szinten összesen 22 szálloda – ebből Budapesten 4, vidéken 18 – nyílt meg 944 szobával

2016 decemberében a magyarországi szállodai kínálat, a szobák száma országos szinten 55.222 (index: 101,2%), Budapesten 19.341 (index:101,2%), vidéken 35.881 (index: 101,2%), a Balatoni régióban 8.519 (index:101,2%) volt.

Az év során a szállodai vendégéjszakák száma országos szinten 7,4%-kal, Budapesten 5,9%-kal, a fővároson kívüli szállodákban 8,5%-kal, a Balatoni régióban 10,2%-kal nőtt. Szállodáink átlagos kihasználtsága 56,4% (a bázisnál 2,5%ponttal magasabb), bruttó átlag szoba ára 18.356 Ft (bázis i. 105,3%), bruttó REVPAR mutatója 10.344 Ft (bázis i. 110,1%) lett a KSH gyorsjelentése szerint.

2016-ban az országos szinten a szállodák bruttó szoba árbevétele 212.605 millió Ft (bázis i. 111,9%), összes bruttó forgalma 360.184 millió Ft (bázis i. 111,9%) volt. A hazai szállodák 2016-ban a Közép-kelet-európai régióban vizsgált öt ország – Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között a REVPAR mutatót (egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel) tekintve 55,3€-val a 3. helyen voltak.

2016 I.-XII. hónapjaiban a KSH adatai szerint a budapesti szállodák átlagos kihasználtsága 71% (a bázisnál 1,8%ponttal nagyobb), bruttó átlag szoba ára 22.636 Ft (bázis i.106,5%), bruttó REVPAR mutatója 16.066 Ft (bázis i. 109,3%) volt. A fővárosban a REVPAR mutató az 5* kategóriában 32.791 Ft (index:104,7%), a 4* kategóriában 14.142Ft (index:111,5%), a 3* kategóriában 8.488 Ft (index: 113,9%) volt.

A budapesti szállodák a vizsgált időszakban 113.340 millió Ft bruttó szoba árbevételt (bázis i. 111,8%), illetve 175.972 millió Ft bruttó összes forgalmat (bázis i. 109,8%) értek el. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 2016-ban a hazai szállodákban jelentkező összes vendégéjszaka 40,3%-a, a belföldi vendégéjszakák 9,7%-a, a külföldi vendégéjszakák 65,7%-a, az összes szállodai árbevétel 48,9%-a, szoba árbevétel 53,3%-a budapesti hotelekben realizálódott miközben a szállodai kapacitás – szobaszám – kb. 35%-a volt Budapesten.

 

Budapest az STR riportban szereplő 35 európai város között szobafoglaltságban 75,3%-kal a 12., nettó átlag szobaárban 76€-val a 28., nettó REVPAR-ban 57,3€-val a 23. helyet érte el. 2016-ban a Közép-kelet-európai régióban a vizsgált főváros – Bécs, Budapest, Prága Pozsony, Varsó – között Budapest a REVPAR mutató tekintetében 57,3€-val a 3. helyet érte el Pozsony és Varsó előtt, Bécs és Prága mögött az STR riport szerint.

 A KSH adatai alapján 2016 I.- XII. hónapjaiban a vidéki szállodák összes forgalma 184.212 millió Ft (bázis i. 109,6%), bruttó szoba árbevétele 99.265 millió Ft (bázis i 112%) volt. Ezek szerint a vizsgált időszakban az országos összes szállodai forgalomnak 51,1%-a, a szobaár bevételnek 46,7%-a realizálódott a Budapesten kívüli szállodákban.

A Balatoni régióban éves szinten a szállodák átlagos kihasználtsága 52,8%, a bázisnál 3,1% ponttal jobb, bruttó átlag szobaár 15.965 Ft (bázis i.104,5%), bruttó REVPAR mutató 8.427 Ft (bázis i. 111%), bruttó szoba árbevétele 29.102 millió Ft (bázis i. 112,1%), összes árbevétele 50.668 millió Ft (bázis i. 108,5%) volt. A balatoni szállodák szoba árbevétele az országosnak 13,7%-át, az összes árbevétele az országosnak 14,1%-át tette ki január-november között.

A Balaton régióban a vizsgált időszakban a szállodai vendégéjszakákból 67,8% volt a belföldi, 32,2% volt a külföldi részaránya. A külföldi a bázishoz képest 5,3%-kal, a belföldi 12,7%-kal lett nagyobb.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a szobaárak, a REVPAR, a forgalom növekedését 2016 éves EUR/HUF árfolyam változása kis mértékben javította, mert a 311,5 HUF/EUR átlag árfolyam a 2015 éves 309,9 Ft árfolyamnál 0,51%-kal gyengébb volt.

2016-ban országos szinten a 3*-os hotelek teljesítménye javult a legnagyobb mértékben. Ezeknél a bruttó REVPAR (6.689 Ft) 12,1%-kal múlta felül a bázist. A 3* szállodák kihasználtsága 56,6% (3,6%pont javulás), a bruttó átlag szobaár 11.813 Ft (index: 105%) lett. Az 5* kategóriában 66,9% szobafoglaltságot (1,9% pont csökkenést), 41.011Ft bruttó szobaárat, (index: 107,1%), 27.442 Ft bruttó REVPAR-t (index:104%) értek el. A 4*-os hoteleknél elért bruttó REVPAR (11.699 Ft) 8,7%-os növekedést jelent. Ebben a kategóriában a kihasználtság 65,2% (+1,8% ponttal jobb a bázisnál), a 17.931 Ft bruttó átlag szobaár 5,6%-kal múlta felül a bázist.

A szállodai TREVPAR (egy kiadható szobára jutó teljes árbevétel) országos szinten a vizsgált időszakban 17.524 Ft volt (bázis i. 108%).

 A KSH adatai szerint a belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2016-ban 16.043 millió Ft volt, ami a bázisban elért 15.158 millió Ft-nál 5,8%-kal nagyobb. Ez a magyarországi hotelek belföldi 75.065 millió Ft szállásdíj bevételének 21,4-át tette ki. Decemberben a szállodákban jelentkező SZÉP kártya forgalom 1.076 millió Ft volt, ami 7,8%-kal nagyobb volt a 2015 decemberinél.

Legnagyobb beutazó piacaink közül jelentős volt a szállodai vendégéjszakák számának növekedése a cseh (+20,2%), a román (+16,6%) piacokról, de nőtt a vendégéjszakák száma Nagy-Britanniából (+7,5%), Ausztriából (+7%), Lengyelországból (+5,8%), Franciaországból (+2,1%), az USA-ból (+1,7%) is. Az olasz vendégéjszakák száma stagnált, visszaesés volt Oroszországból (-5,3%). Spanyolország kiesett a 10 legnagyobb piacunk közül, a 11 helyre került 356 ezer vendégéjszakával. A szomszédos országok közül Szlovákiából (+21,9%), Romániából (+16,6%), Ukrajnából (+24,4%), Ausztriából (+7%), Szerbiából (+12,1%), Szlovéniából (+14,8%), Horvátországból (+8,8%) növekedés volt. Hagyományosan legnagyobb piacunkról, Németországból évek óta először növekedés mutatkozott. A német vendégéjszakák száma 0,3%-kal emelkedett.

Az európai országokból – amelyek részesedése 80,4% volt az összes külföldi vendégéjszakából – 6,9%, az ázsiai országokból – amelyek részesedése az összes külföldi vendégéjszakából 10,7% volt –14,3%-os növekedés mutatkozott. Az EU tagországokból 7,5%-kal nőtt a szállodai vendégéjszakák száma. 2016-ban szállodáinkban a vendégéjszakák száma a Tisza tónál 16,3%-kal, Dél-Alföldön 10,6%-kal, a Balatoni régióban 10,2%-kal, Észak-Alföldön 7,5%-kal, Nyugat-Dunántúlon 7%-kal, Észak-Magyarországon 5,9%-kal, Dél-Dunántúlon 6,3%-kal, Közép-Dunántúlon 6,2%-kal nőtt.

Európában a szállodák szobafoglaltsága (70,4%) 0,4%ponttal javult, a nettó átlag szobaár (109,3€) 3,3%-kal, a nettó REVPAR (76,9€) 2,7%-kal csökkent a múlt évhez képest. Kelet-Európában a szállodák kihasználtsága 3,4% ponttal javulva 63,8% lett. A nettó átlag szobaár (71,2€) 0,7%-kal, a nettó REVPAR mutató (45,4€) 6,3%-kal nőtt.

Megjegyzés: Az MSZÉSZ havonta készülő Trend riportja a KSH, az STR riport adatainak felhasználásával készül. A KSH az összes hazai szálloda adatait tartalmazza, az STR a részére adatokat szolgáltató hotelek adataira épül. Ez az STR esetében 62 szállodát – 12.185 szobát –jelent. A KSH adatainak felhasználásával szállodáink teljesítményét országos szinten, Budapestre, a balatoni régióra vonatkozóan mutatjuk be. Az STR adatai alapján elemezzük a hazai szállodai teljesítményeket nemzetközi összehasonlításban. A KSH adatai 1-5* szállodákat tartalmaznak, ezzel szemben az STR riport adatbázisában 1 és 2* hotelek nincsenek.

Magyarországon 2016-ban összesen 15 szálloda nyílt meg 887 szobával. Ebből Budapesten található 3 hotel 136 szobával és 12 vidéken 751 szobával. 2015-ben országos szinten összesen új 22 hotel megnyitására került sor 944 szobával. Ezekből vidéken 18 – 689 szobával –, Budapesten 4 szálloda – 255 szobával – található.

Forrás: Vendég&Hotel Online

Forrás: MSZÉSZ


Egészségnap a hévízi Hotel Európa Fit****superior vendégtereiben

Egészségnap a hévízi Hotel Európa Fit****superior vendégtereiben 

Második alkalommal hirdette meg a szálloda egész napos, ingyenes programját május 11-én, szombaton.
Klasszis TopDesign 2023 győztesünk: „Nem vagyunk azok a feladós típusok”

Klasszis TopDesign 2023 győztesünk: „Nem vagyunk azok a feladós típusok”  

Interjú a Klasszis TopDesign 2023 verseny egyik díjazottjával.
Új szállodai brand érkezik Budapestre

Új szállodai brand érkezik Budapestre 

Ez lesz a nemzetközi márka első magyarországi tagja.
Beszámoló a hazai szállodások tavaszi (59.) közgyűléséről / 2. rész

Beszámoló a hazai szállodások tavaszi (59.) közgyűléséről / 2. rész 

Az MSZÉSZ május 14-én, a Grand Hotel Esztergomban tartott szakmai találkozójának három érdekes előadásáról számolunk be.
Újabb lazulós skybar nyílt a BudaParton

Újabb lazulós skybar nyílt a BudaParton 

Buda legújabb skybarja a Radisson BudaPart tetején várja vendégeit.
Egy híján 60: Esztergomban tartották tavaszi (59.) közgyűlésüket a hazai szállodások

Egy híján 60: Esztergomban tartották tavaszi (59.) közgyűlésüket a hazai szállodások 

Helyszíni beszámoló a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) tavaszi közgyűléséről.
így kötelezte el magát a fenntarthatóság mellett az Év zöld szállodája

így kötelezte el magát a fenntarthatóság mellett az Év zöld szállodája 

Hazánk vezető márkái közül többen is kiemelkednek ezen a téren, amikor pedig a különböző szektorból érkező magyar márkák összefognak, akkor születnek az igazán jó megoldások.
Egy éves a Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton

Egy éves a Mövenpick BalaLand Resort Lake Balaton 

Az első évben több, mint 50.000 vendég látogatott el Szántódra, az egyedülálló tematikával rendelkező, családbarát hotelbe.
Katolikus kulturális központból szálloda: új üzemeltetőnél a D50

Katolikus kulturális központból szálloda: új üzemeltetőnél a D50  

Az Eventrend Group üzemelteti a továbbiakban a D50-et.
Új vezérigazgató két budapesti Marriott-ház élén

Új vezérigazgató két budapesti Marriott-ház élén 

Angela Saliba a Budapest Marriott Hotel és a Millennium Court, Marriott Executive Apartments új vezérigazgatója.

Interjú

Klasszis TopDesign 2023 győztesünk: „Nem vagyunk azok a feladós típusok”

Klasszis TopDesign 2023 győztesünk: „Nem vagyunk azok a feladós típusok”  

Interjú a Klasszis TopDesign 2023 verseny egyik díjazottjával.
Fejes Gergő: „Számomra fontos, hogy legyen valami meghökkentő részlet”

Fejes Gergő: „Számomra fontos, hogy legyen valami meghökkentő részlet” 

Idei Klasszis TopDesign versenyünkre készülve folytatjuk a 2023. évi Klasszis TopDesign verseny legemlékezetesebb mozzanatainak, szereplőinek bemutatását.
Hat érdekes és meghatározó téma a JAB Csoporttal

Hat érdekes és meghatározó téma a JAB Csoporttal 

Olyan szakmai információk, amelyekről ritkán esik szó az európai szállodai és kiskereskedői területen piacvezetőnek számító német alapítású textilcég esetén.