hirdetés

Csökkent a Danubius Hotels vesztesége

A Danubius Hotels Nyrt. nyilvánosságra hozta 2011 I. féléves és II. féléves, nem auditált eredményeit.

hirdetés

A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2011. június 30-ával végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza. A márciusban kezdődő pozitív tendencia a második negyedévben is folytatódott, a csoportszintű foglaltság, a bevétel és a működési eredmény ígéretes javulásával. Az éles verseny és a szeszélyes piac a kilátásokat bizonytalanná teszik.

1 A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Az összes működési és egyéb bevétel az első félévben 19,4 milliárd Ft volt, ami 2%-os növekedést jelent a tavalyi első félévhez képest. Az euróban kimutatott bevétel 3%-os növekedés mutat csoport szinten, mivel az erős nemzeti valuták a forintban kifejezett bevétel növekedés ellen hatottak, főleg a második negyedévben. A csoportszintű foglaltság 2011 első félévében 56,1% volt, szemben a 2010 hasonló időszaki 54,9%-kal, ráadásul a 2011 második negyedévi 66,2%-os foglaltság 2,6%-al magasabb, mint az előző év hasonló időszakában.

A második negyedévben az EBITDA és az üzemelési eredmény 0,1 mrd Ft, valamint 0,26 mrd Ft-tal növekedett, 2,1 mrd Ft illetve 1,1 mrd Ft nyereségre.

A 2011 első félévben a szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult:

A magyarországi szegmens bevétele 2011 I. félévében 11,2 milliárd Ft volt, ami 2%-os növekedést jelent, mivel a szállodák foglaltsága 1,6 százalékponttal, 51,3%-ról 52,9%-ra nőtt. Tekintettel a költségek csupán mérsékelt növekedésére, valamint a foglaltság pozitív alakulására, az üzemi veszteség érdemben nem változott az év első felében, és 1,15 mrd Ft volt, azonban a II. negyedévi üzemi eredmény 73%-os növekedés mellett 0,5 mrd Ft volt.

A cseh szállodák hozzájárulása jelentős, 10%-os bevétel növekedés volt az első félévben. Az üzemelési nyereség 2011 I. félévében 204 millió Ft volt, szemben a tavaly első félévi 147 millió Ft nyereséggel. A bevétel növekedés fele a forintnál átlagosan 5%-kal erősebb korona árfolyamhatásának tulajdonítható, amelynek költségnövelő hatása is volt egyben.

A szlovák szegmens működési vesztsége az első félévben 166 millió Ft volt, szemben a tavaly első félévi 129 millió Fttal, viszont a második negyedévben üzemi szinten 18%-al több, 248 millió Ft nyereséget sikerült elérniük.

A román szegmens bevétele 6%-ot emelkedve 553 millió Ft-ot tett ki 2011 I. félévében tekintettel a foglaltság növekedésére, bár a működési eredmény még így is 45 millió Ft veszteség volt szemben az előző év hasonló időszakában elért 46 millió Ft veszteséggel.

A pénzügyi eredmény 2011 I. félévében 0,45 milliárd Ft nyereség volt, szemben a tavalyi első féléves jelentős, 1,45 mrd Ft veszteséggel, ami főleg a nem realizált árfolyamkülönbségekkel magyarázható. 2011 I. félévében 0,9 milliárd Ft árfolyamnyereség (többsége nem realizált) keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével, szemben a 2010 első félévi 1,05 mrd Ft kitevő árfolyamveszteséggel. A kamatköltségek 2011 I. félévében mérsékelten, 459 millió Ft-ra növekedtek a 2010 I. félévi 437 millió Ft-ról, a növekvő EURIBOR rátának köszönhetően, valamint az összehasonlító időszak kamatköltségét növelte a cap&collar kamat swap ügylet valós értékének változása.

Az adózás előtti veszteség 2011 I. félévben 0,7 milliárd Ft volt, szemben a 2010 I. félévi 2,6 milliárd Ft-tal.

A működésből származó nettó pénzeszköz 2011 első félévében 19 millió Ft volt szemben a 2010 első félévi 189 millió Ft készpénztermeléshez képest, a működő tőke változása miatt.

A beruházások és befektetések értéke a cseh, szlovák és romániai gyógyászati beruházások következtében 2011 I. félévében 2,8 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2010 I. félévi 0,8 milliárd Ft-tal.

Mivel a Danubius a hatékonyság növelésének elkötelezettje, ami a jelenlegi és a jövőbeni siker záloga, a csoport átlagos létszáma 2011. év első félévében tovább csökkent, 4 358 fő volt, szemben a tavalyi 4 605 munkavállalóval.

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Az eddigi foglalási adatok alapján hogy látják az idei évet?

Kiadónk társoldalai