Törvénytervezet a carsharingről Németországban

Egy új carsharing-törvény tervezetét hozta nyilvánosságra 2016 nyarán Berlinben a szövetségi közlekedési és digitális infrastruktúráért felelős minisztérium. A közlekedési kormányzat célja: a carsharing támogatása a fenntarthatóság, a városi parkolóhelyhiány leküzdése és a levegőszennyezés csökkentése céljából. 

Az urbanizáció, a városi lakosság folyamatos növekedése és a közlekedéssel kapcsolatos kihívások ebből fakadó erősödése miatt folyamatosan növekednek a mobilitási koncepciókkal szembeni elvárások. Nem csupán a német, hanem nemzetközi viszonylatban is különös figyelmet kapnak a „sharing economy”, azaz megosztáson alapuló megoldások. A mobilitással kapcsolatos szükségletek vátozása és a közlekedési struktúra, illetve az erre vonatkozó szabályozások átalakulása fontos szerepet játszik a megosztott autózás elterjedésében.

Status quo a sharing trend jegyében

2016 elején több mint 1 millió, egész pontosan 1 260 000 ügyfél regisztrált be különféle németországi carsharing-szolgáltatóknál, 16,1 ezer jármű megosztott használata mellett. Statisztikai megközelítésben ezek szerint minden 78. jogosítvánnyal rendelkező személy vesz részt a közösségi autózásban, melynek népszerűsége folyamatosan növekedett az elmúlt évek során.

A legjelentősebb carsharing-szolgáltató, a Car2Go 525 ezer, a Drive Now 500 ezer, a Flinkster 300 ezer és a Cambio 54 ezer ügyféllel rendelkezik. A szolgáltatásaikkal kapcsolatos díjakat, illetve elterjedtségüket, azaz a rendszerben levő járművek és a kiszolgált városok számát az alábbi táblázat foglalja össze röviden.

 

Regisztrációs díj

Bérleti díj

Járművek száma

Elterjedtség

Car2go

19 euró

29–34 cent/perc

3630

7 városban

DriweNow

29 euró

31–34 cent/perc

3020

5 városban

Flinkster

50 euró (vasúti bérlettel rendelkezők számára ingyenes a regisztráció)

1,50–8 euró/óra

4000

300 városban

Cambio

30 euró

+ havi 10 euró

0,50–1,70 euró/óra

1300

19 városban

A carsharing alapvető üzleti modelljei

„Az egyéni közlekedést tömegessé tenni – a tömegközlekedést pedig egyénibbé” mottó alatt 1948-ban Svájcban indult be az első „közösségi autó”-program. Míg akkor a megosztás még kisebb, zárt csoportokon belül történt, addig a ma ismert koncepciók az 1970-es évek során alakultak ki és váltak honossá Európa számos országában, mint pl. Svédországban, Franciaországban vagy Hollandiában.

Általában véve a carsharing egyértelműen megkülönböztetendő a megosztott járműhasználat egyéb formáitól:

– a közös tulajdonban levő autóval ellentétben a birtokviszony nem megosztott;

– a bér- és lízingautókkal ellentétben a bérlés ideje rövid;

– a „carpooling”-gal, azaz az utasként való, taxi jellegű közlekedéssel ellentétben az autó a bérlő egyedi használatában van, s azt maga vezeti.

A napjainkban működő carsharing-rendszerek esetében operatív szempontok alapján három üzleti modellt különböztethetünk meg:

A „fix floating”-rendszer annyit jelent, hogy a használónak a járművet a felvétel helyére kell visszavinnie, és előre meg kell adni a foglalás időtartamát. Az autókat előre foglalni lehet, és azok a kért időpontban elérhetőek a felvételi pontokon.

A „free floating”-rendszerek esetében a szolgáltató által definiált, többnyire az adott város határait nem átlépő területen belül bármely ponton – általában közterületi parkolóhelyen – otthagyható, illetve leadható az autó. Az éppen rendelkezésre álló járművek rugalmasan, előzetes foglalás nélkül bármely időtartamra igénybe vehetők kilométer- vagy percalapú elszámolással.

A fent nevezett két klasszikus rendszer mellett a harmadik forma, az úgynevezett „peer-to-peer” carsharing pedig nem egy megadott szolgáltató járműveit adja bérbe, hanem online plattformokon keresztül privát tulajdonban levő személyautókat kínál „megosztásra”. A járművet a bérlőnek a használat után általában a felvétel helyére kell visszavinnie.

Klasszikus, állomáshelyhez kötött „fix floating”-rendszerben levő járművet Németországban az elmúlt évben 430 ezer ügyfél vett igénybe. Az adott kategóriában legjelentősebbként számon tartott Flinkster (a Deutsche Bahn német vasúttársaság leányvállalata) ezen szolgáltatásával 3600 járművel, 200 német városban, 1000 állomáshellyel van jelen.

A legnagyobb népszerűségnek a rugalmas, „free floating”-rendszer örvend, melyet Németországban 2015-ben 830 ezer ügyfél vett igénybe. A legjelentősebb szolgáltatók ezen kategóriában:  DriveNow (BMW & Sixt leányvállalat) és Car2Go (Daimler leányvállalat).

A legismertebb peer-to-peer szolgáltató Németországban pillanatnyilag a Drivy. E kategóriában ugyanakkor mindenképpen említésre méltó a magyar alapítású és a közeljövőben a német piacon is megjelenő startup: a BeeRides (https://beerides.com/hu). A cég üzleti koncepciójának alapja a reptéri peer-to-peer carsharing: a BeeRides egyrészt ingyenes parkolást és autómosást garantál azoknak, akik külföldi útjuk idejére hajlandók bérbe adni autójukat. A bérlő számára attraktív a kedvező bérleti díj, a tulajdonos pedig akár pénzt is kereshet távolléte alatt, amennyiben autóját sikerül kiadni. Természetesen teljes körű biztosítást nyújt a cég a bérlés idejére, az autókat pedig GPS-követő rendszerrel szereli fel.

Carsharing-törvény

Az idén nyilvánosságra hozott német törvénytervezet célja egy szövetségi szinten egységes támogatási rendszer létrehozása a carsharing mint „a jövő mobilitási koncepciója” további elterjedésének elősegítésére. Mindennek eredményeként a carsharing-járművek számának legalább 19 százalékos növekedését várja a kormány 2020-ig.

A szabályozás többek között a következő területekre terjed ki:

  • A csupán a carsharing számára rendelkezésre álló, új közlekedési táblával kijelölt parkolási területek szélesítése évi 15 százalékkal.
  • Szövetségi szinten egységes jelzésrendszer, plakett bevezetése a carsharing-járművek számára, mellyel a kijelölt vagy akár egyéb területeken az ingyenes parkolás is lehetséges a szövetségi (Bundesstraße) és tartományi (Landesstraße) autóút-hálózat mentén.
  • A „peer-to-peer” carsharing esetében – mivel privát autókról van szó – nehéz a megkülönböztetés, és könnyű lenne a privilégiumokkal visszaélni. Ugyanakkor a következő öt év folyamán erre is ki szeretne dolgozni a kormány egy koncepciót, azaz várhatóan a kedvezmények hosszú távon erre a rendszerre is kiterjednek majd.

A kedvezményeket szigorú feltételekhez köti a törvénytervezet. Fontos például a carsharingben részt vevő járművek környezetbarát jellege, ennek megfelelően a maximálisan megengedett emissziós érték 2018-ig 199 g CO2/km, illetve 2018 után 95 g CO2/km.

Releváns szempont továbbá a kedvezményes árak biztosítása azok számára, akik tömegközlekedési bérlettel rendelkeznek. Ezzel nyilván nem a tömegközlekedés kiszorítása a kormány célja, hanem az ezzel kapcsolatos rugalmasság növelése és komplex koncepciók létrehozása. A közlekedési eszközök igénybevétele kapcsán a carsharing-ügyfelek esetében jellemző az erőteljesen multimodális magatartás: csaknem 60 százalékuk tömegközlekedési bérlettel is rendelkezik, körükben a kerékpárhasználat gyakorisága úgyszintén átlagon felüli.

Lényeges feltétel mindemellett a kedvezmények kapcsán a lehetőleg minél rugalmasabb bérlési lehetőség biztosítása a járműhasználati idő és a leadás helye tekintetében. Ennek alátámasztására az órabérlet ára maximum a napi díj 15 százaléka lehet.

A szövetségi kormány jelenleg a tartományokkal, szakmai szövetségekkel és önkormányzatokkal egyeztet a témában, a törvény véglegesítését 2017 júliusára tervezi.

Potenciálok és befolyásoló tényezők

A német Mobilitáskutatási Intézet (ifmo, Institut für Mobilitäts-forschung) 2016 szeptemberében nyilvánosságra hozott tanulmánya szerint – amely a carsharing-trendekre mutat rá – az ún. szociodemográfiai profil tekintetében a tipikus carsharing-ügyfél a fiatal korosztályhoz tartozik, többségében férfi, értelmiségi, városlakó, és átlag feletti jövedelemmel rendelkezik. Jellemző mindemellett, hogy a carsharing-ügyfelek fele több szolgáltatónál is beregisztrál. A szolgálatások körének szélesedése és a generációs változások folytán a célcsoport heterogenitásának folyamatos növekedése várható.

A carsharing széles körű elterjedése szempontjából fontos még a saját tulajdonú autóhoz kötött státuszszimbólum-szerep, valamint az emocionális szempontok (kényelem, függetlenség, rugalmasság, megszokottság, privátszféra- és biztonságérzet) sikeres helyettesítése.

A carsharing használata mellett két döntő érvet tüntet fel a felmérés: a saját autó megvételéhez és fenntartásához képest jóval kisebb költség, valamint a széles választék, azaz a különböző kategóriákban rendelkezésre álló különböző, modern járművek igénybevételének lehetősége. A további privilégiumok – mint például a díjmentes parkolás és a kijelölt parkolási lehetőségek kiépítése – révén további dinamikus növekedés várható különösen a rugalmasabb „free floating”-rendszerek terén. A carsharing-kínálat és -infrastruktúra kiépítése, ez egyes szolgáltatók rendszereinek egységessé, átjárhatóvá tétele szintén nagymértékben hozzájárulhat a közösségi autózás sikeréhez.

Az intézet a carsharing piaci áttörését 2025 körül tartja valószínűnek, amiben a tanulmány szerint két tényező játszik majd meghatározó szerepet. Ezek egyike az uniós környezetvédelmi célok elérése szempontjából egyre jelentősebb elektromobilitás elterjedése. Különösen a belvárosi, részleges (akár dízelautókra vonatkozó) forgalomkorlátozás alatt álló területeken jelent előnyt például az elektromobilitás-alapú carsharing igénybevételének lehetősége.

A második fontos tényező a vezető nélküli, önjáró autózás elterjedése, mely egyben a carsharing-célcsoport nagymértékű szélesedését is jelenti, hiszen ezt a jogosítvánnyal nem rendelkezők is igénybe vehetik. Emellett a kis forgalmú vidéki területek elérhetőségének tömegközlekedésnél olcsóbb közlekedési infrastruktúráját is biztosíthatja egy ilyen rendszer. Mindezek alapján már újabb mobilitási koncepció, azaz a carsharing kissé távolabbi alternatívája az úgynevezett. „ridesharing” – több ügyfél egyéni útvonalon történő együttes, vezető nélküli járművel való szállítása – számára is lehetőség nyílik.

Forrás: GyártásTrend


Ismét zakatol Gemencen az erdei vasút

Ismét zakatol Gemencen az erdei vasút 

Július 26-án újra indul a Gemenci Állami Erdei Vasút.
Ismeri Budapesthez közel ezt a sportrepülőteret?

Ismeri Budapesthez közel ezt a sportrepülőteret? 

Egy harmincas éveiben járó nő viszi a hátán a fejlesztéseket.
Hétfőn, ha teheti, hagyja ki a szlovákiai vonatozást!

Hétfőn, ha teheti, hagyja ki a szlovákiai vonatozást! 

Mert az arra induló illetve onnan érkező nemzetközi járatok esetén jelentős késésekkel kell számolni.
A Wizz Air járatait is érinti a nemzetközi szintű technikai leállás

A Wizz Air járatait is érinti a nemzetközi szintű technikai leállás 

Ezzel kapcsolatban a következő közleményt juttatták el szerkesztőségünkbe.
Egyszerre áldás és átok a sok reptérfejlesztés szerte a világban

Egyszerre áldás és átok a sok reptérfejlesztés szerte a világban 

A következő két évtizedben 2 trillió (magyarul 2 billió, vagyis kétezerszer egymilliárd) dollár értékű fejlesztések várhatók világszerte a légiközlekedésben.
Tömeges technológiai zavarok a világban - az európai légi közlekedésben is súlyos gondokat okozva

Tömeges technológiai zavarok a világban - az európai légi közlekedésben is súlyos gondokat okozva 

Az Egyesült Államok teljes légi forgalmát érintette és több repülőterén is ideiglenes zárlatot okozott az egész világra kiterjedő technológiai üzemzavar, ami egy amerikai kiberbiztonsági világcégtől, a Crowdstrike-tól indult pénteken.
Az utazók zöme ügyet sem vet a MÁV meglehetősen furcsa kérésére

Az utazók zöme ügyet sem vet a MÁV meglehetősen furcsa kérésére 

Ugyanis hiába óvta őket a MÁV - ennek ellenére jegyet váltottak különböző vonalakon járó szerelvényeikre.
Új magyar jármű született

Új magyar jármű született 

Bemutatták az új magyar elektromos midibuszt - a Városligetben tette meg első köreit a bajai gyár fejlesztése.
Ismét indít és fogad járatokat a debreceni reptér

Ismét indít és fogad járatokat a debreceni reptér 

Örömteli hírről kaptunk tájékoztatást szerda délelőtt.
Késés és járattörlés esetén cseveghet Ameliával

Késés és járattörlés esetén cseveghet Ameliával 

Mesterséges inteligenciával teszi hatékonyabbá ügyfélszolgálatát a légitársaság.

Interjú

Pesti István: Kiderül, kiben van meg az a plusz, amire érdemes odafigyelni

Pesti István: Kiderül, kiben van meg az a plusz, amire érdemes odafigyelni 

A két Michelin-csillagos étterem konyháját vezető séffel többek közt a versenyről és megosztó ételekről beszélgetünk, és mesél arról is, miért nem követi a trendeket.
Dubicz Borászat: Abban hiszünk, hogy az ikonikus múlt és a modern jövő jól összeegyeztethető

Dubicz Borászat: Abban hiszünk, hogy az ikonikus múlt és a modern jövő jól összeegyeztethető 

Az idei újdonságokról és megújulásról a borászat tulajdonosával, Dunai Ágnessel beszélgettünk.
Csernus Imre: „Szeretnék már jönni-menni, mint egy falevél”

Csernus Imre: „Szeretnék már jönni-menni, mint egy falevél” 

Csernus Imrével szőlőről, borokról és a vidéki életről beszélgettünk, és nemrég megjelent könyve kapcsán egy kicsit rólunk, magyarokról is.