23 új nyertes TDM-pályázat

A hét régióban huszonhárom nyertes TDM pályázatot hirdettek ki az elmúlt hetekben. A 2013. január 25-i állás szerint a TDM-ek által lehívott források összege összesen meghaladja az egymilliárd forintot, a projektek támogatási aránya jellemzően 85%. 

A Dél-Alföldi Operatív Program keretében három TDM szervezetnek összesen közel 112,5 millió forintot ítéltek oda. A GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület a Gyomaendrőd Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet fejlesztésére 37 240 120 forintot nyert el. A projekt fő célkitűzése Gyomaendrőd turisztikai irányításának egy kézben történő csoportosítása. A legfőbb cél a vendégéjszakák számának növelése, mellyel a városban a fajlagos költés mértéke is emelkedhet, nőhet a foglalkoztatás, és emelkedhet az életszínvonal.

A pusztaottlakai Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete 43 572 364 forintos támogatást nyert el a TDM szervezet fejlesztésére. A Jövő Építők TDM szervezet fejlesztésével az Egyesületbe belépő települések turisztikai versenyképességét kívánja növelni, valamint az általa felölelt desztináció turisztikai teljesítményét fokozni. Javítanák a turisták desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságát és biztosítanák a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal való ellátását. Ehhez innovatív honlap-fejlesztést, internetes kampányokat, üzleti marketing tevékenységeket, nyelvi képzést, eszközbeszerzést, rendezvényszervezést is terveznek. A projektfenntartás végére a TDM 15,1%-os vendégéjszaka növekedést, a 15,1%-os IFA bevétel növekedést kíván elérni, tagjai számát 20%-kal kívánja növelni.

A Szarvast és környékét egybefogó Kőrös-menti helyi TDM fejlesztése 31 601 382 forintos támogatást nyert el a Kőrös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesület. A szarvasi turisztikai attrakciók és szolgáltatók összefogása létrejövő turisztikai desztinációs menedzsment szervezetet egyesületi formában alakítják meg. Az egyesület 19 alapítótagja között található Szarvas Önkormányzata, magánvállalkozók, és a turisztikai- illetve civil szektor képviselői egyaránt. A TDM hatékony működése esetén megvalósul a térség fenntartható turizmus fejlesztése, illetve a korábban az önkormányzatnál és további szervezetek keretei között végrehajtott, turizmussal kapcsolatos feladatok egy kézben összpontosulnak.

Több mint 70 milliót nyert Hajdúszoboszló

Az észak-alföldi régióban mint kiemelt gyógyhelyen működő helyi TDM szervezet nyert a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. további fejlesztési forrást, az odaítélt összeg 70 435 220 forint, a támogatási arány  ennél a projektnél 77%. A pályázat leírása szerint a TDM szervezet fejlesztésével, a szakmai feladatok támogatásával a szervezet célja, hogy a fejlődési folyamat ne álljon meg, tovább erősödjön a turisztikai összefogás a településen. A TDM szervezet folytatni kívánja a turisztikai szolgáltatók képzését. Technikai és mobil eszközöket, szellemi termékeket kíván beszerezni, megvalósítani. Előtérbe kerül a minőségi turizmus fejlesztése, a szálláshelyek és szolgáltatások promóciója. Célcsoportok: a gyógyulni vágyó 50 év felettiek, a regenerálódásra vágyó 30-50 év közöttiek, a szórakozni vágyó fiatalok, fiatal családok. A várható eredmények: a vendégek számának, tartózkodási idejének és bevételének növelése, a szezon nyújtása, a versenyképesség növelése, lépéstartás a versenypartnerekkel, a turisztikai teljesítményfokozás, látogatók elégedettségének emelése, a turisták desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságának javítása, a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal történő ellátása.

Két nyertes az észak-magyarországi régióban 

A régióban több mint 82 millió forintot hívott le két TDM szervezet. Korábban már írtunk róla, hogy a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Kft-nek 49 921 865 forintot ítéltek oda a miskolci helyi TDM létrehozására. Szilvásváradon helyi TDM-mé alakulásához 32 269 798 forintot nyert el a több mint egy évtizede működő Szilvásvárad Idegenforgalmi Egyesület. A TDM szervezet célja, hogy szorosabb együttműködést alakítsanak ki a szolgáltatók között, összhangba hozzák a helyi kínálatot és a jövőbeni fejlesztéseket, fejlesszék a helyi tájékoztatás rendszerét, növeljék a kifelé történő kommunikációt. Új turisztikai arculattal új célcsoportokat kívánnak megszólítani. Növelnék az átlagos tartózkodási időt és a vendégéjszakák számát. Szemléletformáló képzéseket, tanulmányutakat terveznek. A fenntartási időszak végére évi 96 ezer vendégéjszakát terveznek elérni, több új turisztikai terméket létrehozni, növelni a szervezet saját bevételeit, és új munkahelyeket teremteni. 

Duna-Gerecse térségi TDM alakul

A Közép-Dunántúli régióban Tata, Tatabánya, Komárom, Sümeg és Veszprém szerepel a nyertesek között. A Regionális Operatív Programban 98 385 196 forint támogatást ítéltek a tatabányai Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. mint térségi TDM szervezet szakmai tevékenységének megalapozására. A Duna-Gerecse Turisztikai Kft-t 2011-ben alapította a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, a Komáromi Turisztikai Egyesület és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat. A projekt célkitűzése megfelelő szakmai rutinnal, tapasztalattal rendelkező munkaszervezet létrehozása, és a hosszú távú működés szervezeti, infrastrukturális és szakmai alapjainak megteremtése, újszerű szolgáltatások bevezetése az alapító szervezetek által képviselt térségi szolgáltatók és a desztinációba érkező turisták megelégedettségének növelésére. A projekt indokoltsága az, hogy a két helyi TDM szervezet ugyan már eredményesen végzi tevékenységét a maga területén, de a turisztikai piacon is láthatóvá váló fogadóterületet csak közös projektek és marketing tevékenység útján lehet létrehozni. A várható eredmény a desztinációban töltött vendégéjszakák növekedése a 2011-es évi 156.000-ről 200.000-re. 

A Komáromi Turisztikai Egyesület továbbfejlesztésére 11 301 501 forintot ítéltek oda. Komárom, Magyarország hangulatos északi határvárosa az év egészében élményt adó rekreációs térség, melynek turisztikai kínálata a kultúrára (római-kori emlékek, Világörökség-jelölt erődrendszer, Lovas színház, programok), az egészségszolgáltatásokra (Komáromi Gyógyfürdő, WF Szabadidőpark), valamint az aktív szabadidőtöltésre (lovaglás, természetjárás, horgászat) épül. Az eddigi kezdeményezések jó alapot képeznek ahhoz, hogy a TDMSz hamarosan a város turizmusának meghatározó szereplőjévé váljon.

Sümeg és Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment integrált fejlesztésére 31 441 709 forintot nyertek el. A projekt célja a TDM szervezet személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A desztináció turisztikai rendszerének átfogó kialakítása, fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése. Helyi adottságokra építő turisztikai csomagok létrehozása, egységes, komplex turisztikai termékkínálat. Új információs pont létrehozása. Szállodai és vendéglátás kapacitáskihasználtság, valamint a külföldi vendégéjszakák számának növelése. Piacbővítő célú termékfejlesztés, munkahelyteremtés, vendégelégedettség növelése. A célokat összehangolt marketing stratégiával, korszerű információs tájékoztató rendszerek kiépítésével, térségi szintű rendezvényekkel érnék el. 

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, mint helyi szintű TDM szervezet fejlesztése pályzat 42 932 406 forintot nyert el. Az Egyesület 2010-ben alakult, mint helyi szintű TDM szervezet. A KDOP-2.2.1/A-2009-0010 azonosító számú projekt segítségével az elmúlt években sikerült létrehozni azokat a programokat, melyek a szakmai szervezet hosszú távú működését alapozták meg. Jelen pályázat célja az előző támogatási konstrukció keretében elkészült szakmai tanulmányokban, koncepciókban kijelölt irányvonalakhoz igazodó, a korábbi fejlesztésekre szervesen ráépülő további projektek megvalósítása. Ezek egyrészt a TDM szemlélet további erősítését, az együttműködés iránti igény fokozását célozzák az Egyesület tagjai és szakmai partnerei körében (pl. szervezet- és hálózatfejlesztés, szemléletformálás), másrészt a helyi TDM szervezetek alaptevékenységének megfelelően a városba és környékére érkező turisták igényeinek minél színvonalasabb kiszolgálását (p. információs rendszerek működtetése, szabadidős szolgáltatások bevezetése, marketing) teszik lehetővé.

A Veszprém, a királynék városa című pályázatával 43 244 624 forintot nyert el a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. A pályázati céljai: Veszprém turisztikai marketingjének erősítése, a "királynék városa" márka építése, kifejezetten az online marketing, a sajtó bevonása és a köztéri megjelenések révén. A turisztikai információnyújtás területi bővítése, további vendégbarát szolgáltatások bevezetése és a TDM szervezet háttérirodájának kialakítása. Veszprém turizmusának versenyképességét, a vendégbarátságot és turisztikai termékeket erősítő eszközök beszerzése, kampányok és rendezvények támogatása. A turizmusban dolgozók képzése, kötelező tanulmányok és kutatások elvégzése. A várható eredmények: Veszprém, a királynék városa arculatba illesztve megjelennek a helyi márkatermékek. A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 25%-kal növekszik. Az idegenforgalmi bevétel a fenntartási idő végére meghaladja a 76 millió forintot. A TDM szervezethez csatlakozó turisztikai szolgáltatók a Veszprémi Turisztikai Egyesület tagságát erősítik (57 fő).

Három nyertes pályázat Nyugat-Dunántúlon 

A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program keretében a Savaria Turizmus Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 42 516 040 forintot nyert el. A projekt keretén belül a Savaria Turizmus Nonprofit Kft, mint helyi TDM szervezet a desztinációba érkező turisták fogadási feltételeit elősegítő, komfortérzetét növelő kínálatfejlesztések megvalósítására törekszik, melyek által nő a projektterületben realizált vendégéjszakák száma, a vendégelégedettség mértéke. Fejlesztési célok: aktív- és rendezvény turizmus fejlesztése, melyek az élményt és aktív kikapcsolódást nyújtanak nemcsak a turisták, hanem a helyi lakosság számára is. A tervek szerint kültéri fitnessparkot létesítenek, sárkányhajó fesztivált szerveznek. Elkészül a desztináció turizmusfejlesztési stratégiája, pozícionálása. A belföldi marketingtevékenység által növelik a város ismertségét. Javítják a turisták információellátási feltételrendszerét. Fejlesztik a TDM-et és munkaszervezetét a tagság bővítésével, képzésekkel, turisztikai tudatformálással.

A Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. mint helyi TDM szervezet létrehozására 49 441 324 forintot nyertek el. Sopronban a tervezett fejlesztésekkel (információszolgáltatás, tematikus sétautak, mobil applikációk, garantált programok, rendezvények, stb.) az elkülönült kínálati elemek egységes turisztikai termékké alakíthatók, a turisták tartózkodás élménye fokozható, a vendégfogadási feltételek javíthatók, melyek növelik a vendégelégedettséget. Cél a TDM jelenlegi és potenciális tagjai kapcsolatainak erősítése, a szemléletformálás, a kutatás. Az egységes, aktív piaci fellépés révén a TDM tagságban rejlő előnyök kiaknázására, a vendégforgalom bővítésére, ezáltal a helyi szolgáltatók versenyképességének és üzleti eredményeinek javulására kerülhet sor. A TDM tagsági kör 133%-kos, a látogatók számának 110%-os bővülését várják. 

A Vasi Hegyhát-Rábamente Közhasznú Tusztikai Egyesület "Vasi Hegyhát-Rábamente - Ezer apró csoda földje" Turisztikai marketing program 2013-2014 című pályázatára 42 597 253 forintot ítéltek oda. A projekt célja a Vasi-Hegyhát térség turisztikai potenciáljának növelése, a jelenlegi átutazó turizmus és a hétvégi kirándulók tartózkodási idejének növelése. A térség önálló desztinációvá, utazási célponttá szeretne válni. Ennek érdekében szükség van a meglévő tourinform iroda fejlesztésére Körmenden, ill. Vasváron kialakítani a régóta tervezett irodát, ahova egy főt vennének fel. Intenzív marketing tevékenységet terveznek, kiadványokkal, honlap fejlesztéssel, média kampányokkal, promóciós anyagokkal. Interaktív, megújuló energiaforrást felhasználó táblarendszert építenek ki, touch info pultokat helyeznek el, valamint bővítik az információs irodák gazdasági tevékenységét. A projekt eredményeként a térség önálló desztinációként jelenik meg egységes arculattal, valamint a térségi lakosok körében is ismertek lesznek a turisztikai programok és szolgáltatások. 

A Balatoni régióban közel 2 millió forinttal támogatják a TDM szervezeteket

Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület komplex szolgáltatásfejlesztésre 45 837 679 forintot nyert el. A projekt keretében mobil információs pontot alakítanak ki, rendezvényeket szerveznek, üzleti marketing tevékenységen belül: 3 nyelvű leporellót, települési térképet, garantált programok szórólapokat, ajándéktárgyakat készítenek, információs táblákat helyeznek ki. Facebook,Google kampányt, study tourt szerveznek. Tervezik mobilszínpad, hang- és fénytechnika beszerzését, innovatív mobil alkalmazás és térségi szintű vizuális bemutató készül. A projekttől a tagság 20%-os bővülését, a vendégéjszakák számának 7%-os növekedését, az IFA bevétel 16 714 160 forintos emelkedését várják. A fejlesztés célja a szezonnyújtása, a célcsoport bővítése, a térségi GDP emelkedése, mely a hosszútávú fenntartható turizmust biztosítja.

49 980 330 forintot ítéltek oda a balatonmáriafürdői-balatonkeresztúri TDM létrehozására. A tervezett fejlesztés elsődleges célcsoportja a Balatonmáriafürdőt és Balatonkeresztúr településeket egész évben felkereső turisták. A tervezett fejlesztés több területre is kiterjed, köztük információs irodafejlesztésre, a turisták tájékozódást segítő, valamint érkezésüket és kényelműket szolgáló fejlesztésekre, egységes arculatot biztosító marketing tevékenységre, a TDM feladatok ellátásához kapcsolódó foglalkoztatásra, önálló bevételt eredményező tevékenység bevezetésére stb. A projekt megvalósításának közvetlen eredményeként többek közt javul a desztináció turisztikai információnyújtása, javul a turisták fogadásának és kiszolgálásának minősége, melyek révén növekszik a desztináció versenyképessége, biztosítva az idegenforgalom fejlődését.

A Fonyódi Turisztikai Egyesület a helyi TDM szervezet fejlesztésére 49 830 000 forintot kapott. A projekt keretében fejlesztésik a desztináció információs irodáját és aktív turizmushoz kapcsolódó infrastruktúráját. A desztináció elkészíti fejlesztési stratégiáját. A fenntarthatóság növelése érdekében számos kölcsönzésre kerülő eszközt szereznek be. A rendezvényszervezés és marketingtevékenység keretében új célcsoportokat kívánnak megnyerni. A projekt eredményeként 1 új munkahely jön létre, a TDM tagsági kör 20% felett bővül, az IFA bevételek pedig 15% felett bővülnek a fenntartási időszak végére.

A Siófoki TDM szervezet innovatív szolgáltatásfejlesztésére 47 171 649 forintos fejlesztési forrást hívtak le. A fejlesztés elemei: rendezvények, egészségnap megszervezése, üzleti marketing tevékenység, nyilvánosság (imagefilm és fotók, kiadványok készítése, turisztikai reklámhordozó ruha, térkép, papírtáska, ajándéktárgyak), mobil applikációk alkalmazása, 2 évben animátorok alkalmazása (bértámogatás), mobil fileale a város Keleti kapujában, eszközök (szabadtéri parkfitnesz eszközök, városi táblák, animátoreszközök, haszongépjármű beszerzése). A fejlesztésekkel a vendégéjszakák száma várhatóan 7%-kal nő, az idegenforgalmi adó bevétel állami támogatással növelt összege 31,7 millió Ft-tal nő, a taglétszám 22%-kal, 63 taggal bővül. A fejlesztés céljai a szezon meghosszabbítása, a kínálat bővítése, ezáltal új célcsoportok elérése, biztosítva ezzel a hosszú távú, fenntarható turizmus feltételeit, innovatív fejlesztési megoldásokkal. A fejlesztéssel nő a város turisztikai vonzereje.

Közel 224 milliót hívtak le a Dél-Dunántúl TDM-ei

A régióban a Dél-Mezőföld Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete 49 835 379 forintos támogatáshoz jutott. A megvalósuló fejlesztés legfőbb célja, hogy a Dél-Mezőföld helyi TDM szervezet elősegítse a környék turizmusának fejlődését, ezáltal növelve a települések versenyképességét a turizmus területén, valamint fokozza az általa felölelt desztináció turisztikai teljesítményét, emelje az ide látogató turisták megelégedettségét,valamint javítsa a desztinációhoz köthető információkkal való ellátottságukat és biztosítsa a turizmusban szereplők naprakész üzleti információkkal való ellátását. A célok eléréséhez honlap-fejlesztést, a turisztikai szolgáltatókkal kapcsolattartást, együttműködést, eszközbeszerzést, üzleti marketing tevékenységeket és fogyasztói elégedettség mérést terveznek. Cél a desztináció teljes területének intenzív bekapcsolása a belföldi, és néhány nemzetközi érdeklődésre is számot tartó attrakciójának hatékony reprezentálása révén a külföldi vendégforgalomba. A fejlesztés eredményeképpen a területi különbségek kiegyenlítődnek.

A komlói Mecsek-Hegyhát Turisztikai Egyesület tervezett fejlesztéseinek megvalósítására 49 999 495 forintos támogatást kap. A TDM-szervezet célja a magán, civil- és közszféra partnerségének keretében a Mecsek-hegyháti térség kulturális, műemléki, természeti és környezeti örökségének megóvásán, védelmén és bemutatásán keresztül a térség egységes, sajátos és vonzó arculatának kialakítása, a turizmus terén nyújtott szolgáltatások bemutatása, a turisztikai fejlesztési törekvések összefogása, koordinálása és hatékonyságuk javítása. Alapvető cél a térség turisztikai vonzerejének és a vendégéjszakák számának növelése, amelynek érdekében tevékenységével elősegítési a térségbe látogatók tökéletes utazási éléményszerzését. A célok megvalósításával a TDM-szervezet részt vállal a helyi gazdaság generálásában, a lakosság életminőségének és identitástudatának erősítésében. Unikális, a termálfürdő - tengerből egyedi megjelenése és szolgáltatásai révén kitűnik Sikonda és Magyarhertelend is. Rövid és közép távon e fürdők desztinációnk vendégforgalmának fő hordozó pillérei.

A Nagyatád-Rinyamente Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület fejlesztésére 32 495 925 forintot ítéltek oda. A projekt keretein belül a projekt céljával összhangban megvalósul a Nagyatád-Rinyamente helyi TDM szervezet működési feltételeinek fejlesztése, szakmai feladatainak támogatása, turisztikai termékfejlesztés, információs táblák felújítása, a desztináció turistákkal való megismertetése érdekében koordinált marketing tevékenység, a desztinációban működő turisztikai szolgáltatók kínálatát összefogó, bemutató, egységes arculatú honlap kialakítása, turisták számára releváns információk biztosítása, a turizmusban érdekelt vállalkozásokkal, szolgáltatókkal való együttműködések ösztönzése. Beszerzésre kerülnek a TDM munkaszervezet feladatainak ellátását szolgáló irodai eszközök,szoftverek. A célcsoportok a desztinációba érkező turisták, látogatók, TDM tagok, turisztikai helyi szolgáltatók, vállalkozások, együttműködő partnerek. A fejlesztés eredményeként nő a turizmus versenyképessége, látogatók száma, elégedettsége, vendégéjszakák száma, javul a turisták és a turizmusban szereplők információval való ellátottsága.

A Helló Szekszárd! TDM szervezet kialakítása Szekszárd térségében című projektre 48 964 706 forintot kapott Szekszárd és Térsége Turisztikai Egyesület. Tolna megyében első helyi TDM-szervezetként a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület jött létre 29 alapító taggal. Az egyesület összefogni kívánja a Szekszárdon és környékén létező turisztikai szolgáltatókat, vállalkozásokat, intézményeket és civil szervezeteket. A pályázati projekt célja, hogy az ideérkező vendégek a szabadidejüket a térség által nyújtott kínálat révén minél aktívabban tölthessék el. A program olyan turistabarát szolgáltatások (kerékpárkölcsönzés, meglévő turistautak információs táblákkal való ellátása, térképek, szállás- és programkatalógusok készítése, interaktív táblarendszerek és informatikai fejlesztések) kialakítását tervezi, melyek nagyban hozzájárulhatnak a vendégéjszakák számának növeléséhez és az idelátogatók számának növeléséhez. A célcsoportok elsősorban azok a családok és aktív pihenésre vágyók, akik a borvidék megismerésén kívül a kerékpáros-, vízi- és természetjáró (erdei) aktív programokat, kirándulásokat részesítik előnyben.

A Szigetvári "Zrínyi 1566" Turisztikai Egyesület 42 500 000 forintot nyert el céljainak megvalósítására. Az Egyesület 2011-ben alakult meg, azzal a szándékkal, hogy teret adjon egy alulról jövő kezdeményezésnek, a helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet kiépítésének. A TDM-hez kapcsolódó fejlesztések célja a 'Szigetvári desztináció', mint turisztikai termék sikeres piacra vitele, a desztináció ismertségének növelése, egy sikeres és versenyképes desztináció kialakulása, a lakosság és szolgáltatók vendégbarát attitűdjének emelése. A fejlesztések - amik jelentős része turisztikai termékfejlesztésre, az együttműködés hatékonyságának növelésére és marketing tevékenységre koncentrálódik - stratégiai célja a vendégéjszakák számának és a turisták fajlagos költésének növekedése, az IFA és a TDM tagok bevételének emelkedése, összességében egy fenntartható és összehangolt turizmusfejlesztés biztosítása.

Az információért köszönet a Magyar TDM Szövetségnek!


Művészet és vendéglátás a Káli-medencében

Művészet és vendéglátás a Káli-medencében 

A Káli Art Inn lett 2023-ban az Art is Business Díj Vállalati kategóriájának győztese. Tulajdonosai, a Molnár Júlia–Héjja Róbert házaspár, szívvel-lélekkel elkötelezett amellett, hogy ötvözze a vendéglátást a művészetek szenvedélyes támogatásával. A Káli Art Park kialakításával pedig olyan egyedülálló kiállítóhelyet hoztak létre, ahol a kortárs szobrászművészek bemutathatják és értékesíthetik alkotásaikat.
Hamis hotelértékelések - mit tehetünk a csalók ellen?

Hamis hotelértékelések - mit tehetünk a csalók ellen? 

A tanulmányok szerint a fogyasztók több mint 90%-át befolyásolják az utazástervezésben az online platformokon posztolt értékelések, így nem meglepő, hogy az ágazat nagy harcot vív a hamis értékelésekkel, beleértve az indokolatlan rágalmazást és az érdemtelen túlértékelést egyaránt.
Szállodatörténelmet ír a Hunguest

Szállodatörténelmet ír a Hunguest 

480 teniszpálya területével egyenlő fejlesztést tudhat maga mögött a Hunguest, ami történelmi léptékű, hiszen Magyarországon ilyen volumenű szállodaipari felújítás és szállodaépítés még nem zajlott
Ráborították az asztalt a Bookingra

Ráborították az asztalt a Bookingra 

A beérkezett észrevételek értékelése után immár végleges a Gazdasági Versenyhivatal jelentése a hazai online szálláshely-közvetítési és szálláspiacon elvégzett gyorsított ágazati vizsgálatról. A Booking-botrányként elhíresült ügyben a hatóság több javaslatot is megfogalmazott a magyar fogyasztók és a hazai szállásadók védelme érdekében.
Kiemelkedő vendégforgalom a vidéki fürdővárosokban

Kiemelkedő vendégforgalom a vidéki fürdővárosokban 

A téli időszakban is az egyik legfontosabb turisztikai motiváció az egészségturizmus, amely így Magyarország egyik legjelentősebb, négyévszakos turisztikai terméke. Azon vidéki települések, ahol a gyógy- és élményfürdő mellett magas színvonalú szolgáltatások is várják a vendégeket, ebben az időszakban az átlagosnál nagyobb forgalomra és magasabb foglaltságra számíthatnak.
A 30 milliós gyémántgyűrű rejtélyes eltűnése

A 30 milliós gyémántgyűrű rejtélyes eltűnése 

A párizsi Ritz alkalmazottainak volt néhány izgalmas órája, mire egy porszívózsákból előkerült az ellopottnak hitt ékszer.
Nyáron nyílik a Kimpton Hotels első szállodája Budapesten

Nyáron nyílik a Kimpton Hotels első szállodája Budapesten 

A Kimpton Hotels, az Intercontinental Hotels Group luxus lifestyle márkája, amely világszerte több, mint 80 egységgel rendelkezik. A 2024 nyarán nyíló, Bem téren épülő, dunai panorámás patinás épület szintén ennek az izgalmas boutique brandnek ad majd otthont.
Vendégélmény fokozása az AR segítségével

Vendégélmény fokozása az AR segítségével 

A vendéglátóipar mindig is élen járt az új technológiák bevezetésében a vendégélmény fokozása érdekében. A mobil bejelentkezéstől a személyre szabott szolgáltatásokig a szállodák folyamatosan innovatív módokat keresnek ügyfeleik kielégítésére. Az egyik technológia, amely forradalmasíthatja a vendéglátást, az a kiterjesztett valóság (AR).
Rangos nemzetközi díjat nyert a Hunguest Hotels arculata

Rangos nemzetközi díjat nyert a Hunguest Hotels arculata 

A Hunguest Hotels megújult arculata elnyerte a Német Formatervezési Tanács által alapított German Design Award 2024 díjat a márkaidentitás kategóriában.
A Dorothea Hotel elnyerte az Év Hotelprojektje díjat

A Dorothea Hotel elnyerte az Év Hotelprojektje díjat 

A BDPST Ingatlanfejlesztő egyik projektje, a Dorothea Hotel nyerte a Portfolio Property Awards díjátadóján az Év Hotelprojektje kategóriában járó elismerést kedden Budapesten. Az eseményen az év legkiemelkedőbb hazai teljesítményeit, megoldásait és fejlesztéseit bírálták.

Interjú

Pesti István: Kiderül, kiben van meg az a plusz, amire érdemes odafigyelni

Pesti István: Kiderül, kiben van meg az a plusz, amire érdemes odafigyelni 

A két Michelin-csillagos étterem konyháját vezető séffel többek közt a versenyről és megosztó ételekről beszélgetünk, és mesél arról is, miért nem követi a trendeket.
Dubicz Borászat: Abban hiszünk, hogy az ikonikus múlt és a modern jövő jól összeegyeztethető

Dubicz Borászat: Abban hiszünk, hogy az ikonikus múlt és a modern jövő jól összeegyeztethető 

Az idei újdonságokról és megújulásról a borászat tulajdonosával, Dunai Ágnessel beszélgettünk.
Csernus Imre: „Szeretnék már jönni-menni, mint egy falevél”

Csernus Imre: „Szeretnék már jönni-menni, mint egy falevél” 

Csernus Imrével szőlőről, borokról és a vidéki életről beszélgettünk, és nemrég megjelent könyve kapcsán egy kicsit rólunk, magyarokról is.