hirdetés
hirdetés

Turisztikai értékek Komáromtól Párkányig

Egy ösztöndíjpályázatnak köszönhetően tíz napot töltött el a Felvidéken, a Hídverő Társulásnál kutatóként és főiskolai tanársegédként dolgozó szerzőnk. A cikk átfogó képet ad a szlovákiai TDM-rendszerről, továbbá a dél-szlovákiai térség turisztikai vonzerőiről.

hirdetés

Szlovákiai TDM-helyzetkép

Ha Szlovákiában TDM- (turisztikai desztináció-menedzsment) szervezeteket keresünk, sajátos megnevezés alatt találjuk azokat. Ez a kifejezés az „Oblastná organizácia cestovného ruchu” (röviden Oocr), mely szó szerint „idegenforgalmi körzeti szervezet”-et jelent, mellőzve belőle a menedzsmentet.

Szlovákiában a Szlovák Gazdasági Minisztérium Turisztikai Intézete által 2004-ben kialakított turisztikai régiók elődjei voltak a turisztikai körzetek. Hazánkhoz hasonlóan Szlovákiában sincsen önálló turisztikai minisztériuma, a turizmus ügye a Közlekedés-, Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium idegenforgalmi szekciójához tartozik.

Az ő irányításuk alá tartozik az NTO is állami költségvetéssel illetve EU alapokból történő finanszírozással (www.mindop.sk).

Ha összevetjük az ország közigazgatási kerületeket a turisztikai régiókkal, szembetűnik az aránytalanság. Szlovákia ugyanis nyolc megyével bír, turisztikai régiókból pedig 21-et találunk. Utóbbiak intézményi tekintetben nincsenek lehatárolva úgy, mint a Magyar Turizmus Zrt. Regionális Marketing Igazgatóságai.

Egyes szlovák megyék még rendelkeznek idegenforgalmi vagy regionális osztállyal, de emellett párhuzamosan megjelentek a megyei TDM szervezetek, amelyek 2012-től alakultak a turizmus törvény alapján.

Szlovákiában is alulról jövő hálózatosodás jellemzi a megyei TDM szervezeteket, azonban nem minden megye rendelkezik ilyen együttműködéssel. Ha mégis, akkor megyei TDM szervezeteket irányítanak, amelyek között találni történelmi régiót, néhány községet és falvat, várost és szolgáltatót.

Turizmustörvény, állami támogatás

A TDM szervezetek létrejöttét törvény szabályozza, nevezetesen a turizmus törvény, amely először 2010-ben lépett hatályba (91/2010. sz.), amelynek első módosítása 2011. december 1.-én lépett érvénybe (386/2011). Az újabb módosításra pedig 2013-ban került sor a 415./2013 sz. törvény alapján, amely 2014. január 1.-től hatályos. Hasonlóan a magyar TDM szerveződésre, Szlovákiában is községi vagy városi önkormányzatoknak is az alapító tagok között kell szerepelniük. További feltétel, hogy a szervezethez legalább 5 település és 2 vállalkozás csatlakozzon, valamint a vendégéjszaka szám elérje az 50 ezret éves viszonylatban. Az állami támogatás – más néven dotáció – csak a fenti feltételek teljesítése esetén illeti a TDM szervezetet.

Komáromi tábla
Komáromi tábla

A dotáció mértéke függ a tagdíjak bevételétől és a beszedett idegenforgalmi adó mértékétől. Utóbbi alkalmazásáról és vendégéjszakánkénti díjáról az önkormányzatok döntenek. Érdekesség, hogy valamennyi település nem rendelkezik adómentességről, amelynek értelmében a 18. életév alatti korosztálynak is meg kell fizetnie az idegenforgalmi adót. Minél magasabb az idegenforgalmi adó és a tagdíjak összege, annál nagyobb állami támogatáshoz jutnak a szervezetek. Attól függetlenül, hogy turizmus törvénnyel rendelkeznek, a TDM szerveződés még nem érte el a magyarországi mértéket. Szlovákiában összesen 39 TDM szervezet működik.

Területiségüket tekintve az alábbi arányban: • Pozsonyi régió: 3 db • Trnavský régió: 4 db • Nyitramente: 1 db • Trenčianský: 3 db • Žilinský: 9 db • Banskobystrický: 6 db • Prešovský: 7 db • Kassa és környéke: 5 db

Alakulóban a magyarlakta vidék TDM-szervezete

Adminisztratív szempontból Nyitra kerület az egyetlen, ahol csak egy TDM szervezet működik, az is kikerüli a Duna-menti magyarlakta településeket. Az alakulóban lévő Duna-Thermal regionális TDM szervezet tölthetné be a hiátust, amely a szlovákiai Komáromtól Párkányig húzódna, és tömörítené a községeket is.

A vizsgálat tárgya tehát turisztikai értelemben a Dunamenti régiót, közigazgatásilag pedig a Nyitrai kerülethez tartozó Komáromi járást (okres Komarno) érinti. A Szlovákia déli részén elterülő Dunamenti régió déli és délnyugati része a Duna (Dunaj) mentén a szlovák-magyar államhatárt követi.

A térség arculatát Európa második leghosszabb folyója, a Duna határozza meg. Természeti és épített örökségekben és turisztikai tevékenységekben gazdag régióról beszélhetünk.

Régió megnevezése Teljes lakónépesség, 2012-ben (fő)  Magyarok száma a teljes lakónépességen belül 2012-ben (fő)
Szlovákia  5410836  458 091
ezen belül Nyitrai kerület  688 400 

168 916

ezen belül

Komáromi járás

(41 település) 

103 973  66 551

Forrás: Statistical Office of the Slovak Republic

A Duna Gibraltárja 

Gondolatban fedezzük fel a régió látnivalóit és érintetlen kincseit. A Duna és a Vág-Duna összefolyásánál fekszik Komárom, a Kárpát-medence egyik legrégibb települése, s gazdag történelmi múltú városa. Történelmi és kulturális hagyományainak, örökségeinek köszönhetően a dél-szlovákiai magyarok egyik kulturális központja. A Duna Gibraltárjának is nevezett Komáromban született a magyar romantikus irodalom kiemelkedője, Jókai Mór, valamint az operettjeiről híres Lehár Ferenc. Gyermekkorától az érettségiig itt nevelkedett Selye János, világhírű stressz elmélet kutatója. Nevét viseli a 2004-ben megalapított első szlovákiai magyar egyetem és a gimnázium is.

Európa udvar, Komárom
Európa udvar, Komárom

A komáromi strandfürdő termálvizének gyógyhatása hasonló, illetve részlegesen megegyezik a pöstyéniével és a trencsénteplici vízzel. Reumatikus és idegrendszeri panaszok enyhítése esetén és a tömeg elkerülése esetén jó választás a fürdő. Nyitás után a felnőttek 3,30 euróért válthatnak napi jegyet, a délutánit 14.00 óra után, mely már csak 2,80 euróba kerül. A fürdő zárása előtt másfél órával pedig már csak 1,60 euróért élvezhetjük a nyolc medencét.

Egy faluban két fürdő

Komáromtól 15 kilométerre található Pat, ahol egyszerre akár két fürdő létesítmény szolgáltatásait élvezhetjük. Ugyanilyen névvel találhatunk hazánkban is települést Zalai megyében. A megkülönböztetés végett vegyük sorra a szlovákiai kínálatát. Az 1131 hektár területű községben az egészségturizmus dominál. A Pati strandfürdőre üdülőkörzet is épült, így méltán nevezhetjük resortnak.

Pati termálfürdő
Pati termálfürdő

A nagyobb múltra visszatekintő, szezonális nyitva tartású Pati fürdő és a Wellness Hotel Patince egymás szomszédságában található. Függetlenül az eltérő tulajdonviszonyoktól, a két vizes létesítményből egy kültéri kapun keresztül könnyedén átjuthatunk a másikba. Az átjárás egyetlen feltétele, hogy a vendégek érvényes belépőjegyet váltsanak a wellness hotel medencevilágába. A pati wellness egyedisége, hogy vizét a 200 m mélyről előtörő, 27 °C-os Hévíz termálforrásból nyeri. Ez Pat község közelében kezdődik, és a budapesti Margitszigeten ér véget. Csúszdavilágának három csúszdájának használata is a napi jegyárban benne van. A szocializmus korábban állítólag a pati iszapot vitték Pöstyénbe, ahol azt pöstyéni iszapként értékesítették.

Párkány, a fürdőnagyhatalom

Pat községtől 35 kilométerre található a régió legnagyobb fürdője Párkányban, a Vadas. A patinál hatalmasabb üdülőkomplexum található itt. A fürdő markánsan négy részre különül el: a termálfürdő, a csúszdapark, a fedett uszoda, valamint a különböző kategóriájú szállások. A fürdő teljes befogadóképessége 12500 fő. A fürdő sajátossága, hogy tulajdonosa 100%-osan a városi önkormányzat. Sőt, a fürdő teljes területe az önkormányzaté, beleértve a saját tulajdonú és üzemeltetésű szálláshelyeket, valamint a bérbe adott területeken felépített, magánkézben lévő szálláshelyek. A város ezért joggal nevezhető fürdő nagyhatalomnak, amelyet évi 300.000-es vendégéjszaka száma is bizonyít.

Szállodahajók a vizen

A dunai közlekedés a régió vízi világának non plus ultrája. Hetente száz szállodahajó fényei bukkannak fel. Mintegy 70 év kihagyás után idén újra indult a vízi közlekedés a két testvérváros, Karva és Lábatlan között, Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. Szárazföldön a távolság mintegy 50 km, vízen azonban ez csak egyetlen kilométer!

2014- április 1.-től naponta háromszor is rendszeres hajójárat közlekedik jelképes összegért (másfél euróért), egészen november 15-ig. A rövid hajózást követően a Dunán, a Fish Boat Paradise nevű rendezvényhajón is elfogyaszthatunk egy jó kávét, vagy a halspecialitásaik egyikét.

A kastélyok faluja

Karvát, a 762 lelkes községet a kastélyok falujának is nevezik. Ez a település a legalkalmasabb a dunai csobbanásra. A település több egyediséggel is büszkélkedik. A falu önkormányzata 2011-ben „Miénk a tér!” és „Nálunk kössön ki!” mottóval indította el a Dunakorzó Karván rendezvénysorozatot. „Karvaiakat csak Karván lehet nevelni”, ezt bizonyítja a Karvai Magyar Tanítási Nyelvű Iskola és Óvoda, ahol a Waldorf-, a Montessori-, és a Kagan-féle módszerekkel oktatják a nebulókat.

Hajóétterem a Dunán, Karván
Hajóétterem a Dunán, Karván

A 16 méteres karvai kilátóból újabb lenyűgöző panoráma fogadja a turistákat. Tetejére felérve meglepetés fogadja az érdeklődőket. A védőkorláton ugyanis harminc fővárost jelölő táblát helyeztek el, amelyek azt jelzik, légvonalban mekkora a távolság az egyes városok és Karva között. A falu főtere is gyöngyszem a maga miliőjével. Pihenőhelyek lassítják a fáradt turistát, szabadtéri színpad és nézőtér gondoskodik a rendezvények helyszínéről, valamint a környező modernül felszerelt sátrakban helyi termékek és finomságok csillapítanak éhséget. A falu első embere, Duka Gábor azon fáradozik, hogy a 2014. szeptember 14-én felszentelendő Lourdes-i kápolna egyik állomása lenne az egész Európát átszelő Mária zarándokútnak.

Bringaút épül

A vízről egyből két kerékre pattanhatunk. A nyugati kerékpáros turisták már koptatják az utakat: németek, osztrákok, hollandok, olaszok, svájciak is megfordulnak a régióban. További nagy lökést jelent számukra és a települések számára is, hogy egy 2,5 millió eurós, uniós támogatottságú beruházásnak köszönhetően a Karva és Komárom közötti 29 km-es szakaszon kerékpárút épül. A várhatóan 2014 augusztusában elkészülő kerékpárút az EuroVelo 6 kerékpárút része lesz.

Babaház és Pató Pál

Kihagyhatatlan élmény a búcsi Felvidéki Népviseletes Babák Háza, amelynek egyedisége nemcsak a babacsalád gyűjteményben keresendő, hanem a tárlatvezetés utolsó helyszínén található gondolkodószék. Ha ide beülünk, megnyílnak gondolataink, és a kívánságunk is valóra válik. Szobiné Kerekes Eszter, a Kultúráért és Turizmusért Társulás Elnökének története a falusi turizmus kialakulásáról további színfoltja a múzeumnak. Az izsai múzeum a római kori emlékeket őrzi. Szőgyén község Európa Diplomával büszkélkedik. Ez a díj többek között olyan településeknek jár, ahol jelentős kulturális értékeket és nemzetközi kapcsolatokat ápolnak. A település a kiépítésre váró Mária Út Érsekújvár-Márianosztra szakaszának egyik állomása lesz Szőgyén.

Búcs község névadója, Bulcsú vezér
Búcs község névadója, Bulcsú vezér

„Ej, ráérünk arra még!” – idézem Pató Pált, aki a község jegyzője volt. Az ő emlékére és a rohanó életritmus lassítása céljából idén már hetedik alkalommal rendezték meg júliusban a Pató Pál Napokat.

A Középkori Paraszt és társai

Az éhség remek csillapítói a csárdák: Paraszt Csárda (Dunaradvány), Dunamocsi csárda, Gólya csárda (Hetény). A párkányi fürdőben található Kupola étteremben az ízek mellett autentikus környezet fogadja a vendéget.

A Középkori Paraszt Étterem egyszerűen időutazás. A vendég itt valóban középkori paraszttá avanzsál, akitől a korhű ruhába öltözött pincér nem azt kérdezi, hogy „Mit hozhatok inni?”, hanem „Mit szlapáltok, parasztok?”. A másik véglet a marcelházi Fruit Distillery Cooperation nevet viselő vállalkozás Marsen nevű brandje. A pálinkafőzést magas színvonalon művelik itt.

Borban az igazság

Szőlészetek, pincesorok, boros panziók (például a búcsi Vintop Karkó, a karvai Vinery Panzió, Matysák Vinotékája) és a Duna menti borút, mint tematikus út is jelen van a régióban. Dunamocs községben hagyományteremtő céllal idén másodjára rendezik meg a burcsák fesztet. A burcsák a szőlő utóerjedése idején a még édeskés, de már erősen szén-dioxidos, csípős folyadék. Másik, magyar megfelelője a murci. A helyi lakosok igyekezete is lenyomatot hagynak maguk után. Hetényen Horváth Sándor juhsajtkészítő mester, Karván Varga Géza állít elő minőségi gyümölcsleveleket és szárított gyümölcsöket (Južné Sady, azaz Déli Gyümölcsöskert).

Chateau Bela
Chateau Bela

A régió szálláskínálata is sokszínű. Béla községben találjuk a történelmi ötcsillagos kastélyszállót, a Hotel Château Bélát. Itt valóban a luxus találkozik a hagyománnyal. A nyugati vendégek azért kedvelik, mert felidézik bennük az évtizedekkel ezelőtti nyugatot. Nem mellesleg Harry herceg is vendégeskedett is.

A Wellness Hotel Patince négycsillagos minősítésű, míg a párkányi Thermal Hotel ennél alacsonyabb, azonban közös vonásuk a fürdővel való összeköttetésük. A vidéki vagy farmturizmust tapasztalhatjuk meg az Izsához tartozó Bokros-tanyán található Bokros Panziót.

Bokros panzió
Bokros panzió

Varga Dorottya, PhD hallgató (Szent István Egyetem Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola) és tanársegéd (Szent István Egyetem GAEK Egészségtudományi Campus, Gyula)
a szerző cikkei

hirdetés

Letölthető fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Kiadónk társoldalai