Mérlegen a decemberi szállodai adatok

A hazai turisztikai szakma képviselői - az októberi és novemberi külföldivendég-éjszaka számának csökkenését követően - már várják, hogy milyen volt a hazai és budapesti szállodák utolsó havi teljesítménye. Bár a KSH adataira még várni kell, a nemzetközi STR riport és a hazai Hotel Monitor decemberi felmérésének eredménye már megjelent.

Bár 2015 első 11 hónapjában mind a belföldi, mind a külföldi turizmus jól teljesített hazánkban - november végéig a magyarországi szállodákban a belföldi vendégéjszakák száma 7,2%-kal, a külföldieké 4,2%-kal volt nagyobb a múlt évinél -, októberben és novemberben a külföldi vendégéjszakák száma összesen körülbelül három százalékkal csökkent országos szinten (októberben 3,4%-kal, novemberben 1,5%-kal). Budapesten is érezhető volt a visszaesés a külföldi vendégéjszakák, illetve a szállodai szobafoglaltság számában, amely főként a migránshelyzetnek tudható be: a visszaeső nemzetközi utazások a közép-kelet-európai fővárosok között azonban csak Budapestet érintették, ahol a hotelek kihasználtága – az STR riport szerint – 62,3%-ra esett vissza a 2014-es 65,6%-ról. Ezzel szemben nőtt a szállodák foglaltsága Prágában, Bécsben, Pozsonyban és Varsóban is. Ez a mutató Prágában 68,9% (+4,2 százalékpont), Bécsben 71,8% (+2,2 százalékpont), Pozsonyban 60,6% (+1,7 százalékpont), Varsóban 77,8% (+3,4 százalékpont) lett. Éppen ezért már mindenki nagyon várja a decemberi KSH-adatokat, amelyek a legpontosabb képet adják a hazai és azon belül is a budapesti vendégéjszakák számáról, illetve a szállodai szobafoglaltság arányáról.

Egyelőre két forrásból rendelkezünk decemberi adatokkal: az STR Trendriportja szerint sajnos úgy tűnik, hogy a múlt év utolsó hónapjában a budapesti szállodák szobafoglaltsága kissé csökkent: Kovács István, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke kérdésünkre elmondta, hogy a nemzetközi felmérés szerint a szobafoglaltság 59,1%-ra romlott a 2014 decemberi 60,4%-ról Budapesten. Az STR riport egy nemzetközi cég által készített felmérés, mely nem fedi le az összes budapesti szállodát. Elsősorban annak a célnak felel meg, hogy összehasonlítsuk, Budapest hogyan teljesít más nagyvárosokhoz képest.

A Xellum Kft. által készített Hotel Monitor felmérés azonban már egy kicsit pozitívabb képet mutat: eszerint a szobafoglaltság tavaly decemberben bár minimálisan, de nőtt: a 2014-es 59,4%-ról 59,8%-ra. A Hotel Monitor 82 fővárosi szálloda adatait veszi figyelembe, amely a budapesti szállodák bő egyharmadát jelenti. A karácsonyi időszakban - 2015. december 24-26. között - azonban mind a három-, mind a négy- és ötcsillagos hotelek foglaltsága csökkent valamelyest a 2014-es adatokhoz képest.

A Hotel Monitor – országos szinten 159 szálloda, kb. 21.300 szoba – adatai alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult a szállodák teljesítménye 2014 és 2015 decemberében, a karácsonyi és szilveszteri időszakban, Budapesten és vidéken.

Javuló REVPAR

2015 decemberében a REVPAR-mutató – ami a forgalomnövekedést is kifejezi – Budapesten kb. 4%-kal, vidéken több mint 6%-kal javult a múlt évhez képest. A REVPAR javulása Budapesten az átlag szobaárak 3,2%-os növekedésének köszönhető, a kereslet stagnált, így a szobafoglaltság a tavalyi szinten maradt ebben a hónapban. A fővároson kívüli szállodák REVPAR-emelkedése a kissé magasabb foglaltság mellett a 3,1% átlagár-emelkedésnek köszönhető. 2015-ben a karácsonyi időszakban a budapesti szállodák REVPAR-mutatója a 2014-es szinten maradt, aminek oka, hogy a foglaltság – a kisebb kereslet következtében – minden kategóriában alacsonyabb volt a múlt évinél. A vidéki szállodák karácsonykor – bár alacsonyabb árakon -, de a múlt évinél 7-8 százalékponttal magasabb, 70% feletti foglaltságot értek el. A karácsonyi időszakban a vidéki szállodák REVPAR-mutatója a 3* kategóriában kb. 80%-kal, a 4* kategóriában kb. 100%-kal magasabb volt a fővárosi szállodákban elértnél.

2015-ben a szilveszteri időszakban Budapesten a REVPAR az 5* kategóriában 15,3%-kal, a 4* kategóriában 9,9%-kal nagyobb volt a 2014. évinél, a háromcsillagos szállodáknál viszont kb. 10%-kal csökkent. Az 5* kategóriában elért kétszámjegyű REVPAR-növekedés a szobaárak 20%-ot meghaladó emelkedésének az eredménye. A háromcsillagos szállodáknál 7,1 százalékponttal, az ötcsillagos hoteleknél 4,7 százalékponttal gyengébb volt a foglaltság. Érdekes, hogy míg a 3* kategóriában a fővárosi szállodák REVPAR-mutatója kb. 20%-kal jobb volt a vidékiekénél, addig a vidéki négycsillagos hotelek REVPAR-mutatója 10%-kal felülmúlta a budapesti négycsillagos hotelekét az év végén vizsgált három nap alatt.

Budapest

A Hotel Monitorban szereplő budapesti szállodák (89 hotel – közöttük 24 db 3*, 58 db 4*és 7 db 5*–, kb. 13.000 szoba) 2014-2015. decemberi eredményeit a következő táblázat tartalmazza:

Fenti adatok a következő képet mutatják:

- December hónapban a hotelek szobafoglaltsága a tavalyi szintet csupán minimális mértékben haladta meg, a REVPAR mutató 3,9%-kal javult, ami a bruttó átlag szobaárak 3,2%-os növekedésének tulajdonítható.
- Az 5*-os kategóriában a REVPAR mutató 13,4%-kal, a 4*-ban 10,8%-kal lett jobb. A javulás az átlagárak emelésének eredménye, ami 5*-ban +17,6%, 4*-ban +7,4% volt.
- Az 5*-ban a REVPAR kiemelkedő javulása a bátrabb árpolitika eredménye, ami kompenzálta a foglaltság csökkenését.

Karácsonyi időszak

A budapesti szállodák 2015. december 24-26. közötti teljesítménye kategóriák szerint az alábbiakban látható:

Fentiekből a következő látható:

- A vizsgált budapesti hotelek átlagos szobafoglaltsága 2015 karácsonyi időszakában mindhárom kategóriában csökkent. Ennek ellenére a bruttó átlag szobaár a 3*-ban +11%-kal, a 4*-ban +6,9%-kal, az 5*-ban +5,3%-kal nőtt. Ez utóbbiak eredményeként javult a REVPAR mutató a 3*-ban 6%-kal, az 5*-ban 1,1%-kal. A 4*-ban 6,1% visszaesés történt.
- Megállapítható, hogy a karácsonyi időszakban a fővárosi hotelek átlag foglaltsága elmarad a decemberi átlagtól, az 5*-os kategóriában nagyjából azzal azonos. Az átlag szobaár 5-10%-kal, a REVPAR mutató kb. 20-30%-kal gyengébb a havi átlagnál.

Szilveszteri időszak

Budapesten a Szilveszteri időszakban / december 29 – 30 – 31. / a szállodák teljesítménye a következők szerint alakult:

Fentiekből a következő megállapítások tehetők:

- Budapesten a szilveszteri időszakban a szállodák eredményei messze meghaladták a havi átlagot, s az éves átlagot is minden mutatószámban felülmúlták.
- 2015 Szilveszteri időszakban a Hotel Monitor által vizsgált szállodákban a 3*-ban elért 76,1% szobafoglaltság 7,1 %ponttal, az 5*-ban elért 85,1% 4,7%ponttal csökkent, a 4*-ban elért 89,4% 3,2%ponttal nőtt a bázishoz hasonlítva.
- A bruttó átlag szobaár és a bruttó REVPAR is csökkent a 3*-os kategóriában. A 4*-ban a 21.617 Ft bruttó átlag szobaár 5,4%-kal, a 19.638 Ft bruttó REVPAR 9,9%-kal haladta meg a 2014 évit. Feltűnő, hogy az 5*-os kategóriában mutatkozó alacsonyabb szobafoglaltság ellenére a szállodák agresszíven emelték a szobaárakat. Az itt elért 46.528 Ft bruttó átlag szobaár 21,1 %-kal, a 39.978 Ft bruttó REVPAR 15,3 %-kal magasabb a 2014 évinél.

Vidék

A vidéki szállodák (70 hotel –közöttük 25 db 3* és 45 db 4*–, kb. 8.300 szoba) decemberi eredményeit a következő táblázat tartalmazza:

Fentiek a következőket mutatják:

- A Budapesten kívüli szállodákban az elért 48,4%-os szobafoglaltság nagyobb javulást mutat annál, mint amit a budapesti hotelek elértek. Ennek ellenére a vidéki hotelek kihasználtsága decemberben mintegy 10 %ponttal a fővárosi hotelek alatt volt.
- Az átlag szobaár 3,1%-kal, a bruttó REVPAR 6,4%-kal javult. Utóbbi növekedése felülmúlta a fővárosi szállodákban elért REVPAR növekedést.

Karácsonyi időszak

A vidéki szállodák 2015. december 24-26. közötti teljesítménye kategóriák szerint az alábbiakban látható:

Fentiekből a következő megállapítások tehetők:

- 2015-ben, a Karácsonyi időszak 3 napján a vizsgálatba vont 3*-os szállodák 75 %-os szobafoglaltsága 9,3 %ponttal, a 4*-os szállodák 73%-os szobafoglaltsággal 4,7%ponttal meghaladta a múlt évit. Az erősebb kereslet, a magasabb szobafoglaltság ellenére a 2015 Karácsonyi, 3*-os szállodákban elért bruttó átlag szobaár 4,5 %-kal a 4-os szállodákban elért bruttó 18.540 Ft bruttó átlag szobaár 3,1 %-kal gyengébb a 2014 évinél. Mindezek eredményeként a REVPAR mutató 3*-ban 9 %-kal, 4*-ban 3,7 %-kal javult.
- A Karácsonyi időszakban a szobafoglaltság kb. 25 %ponttal, az átlag szobaár kb. 20%-kal, a bruttó REVPAR kb. 50-60%-kal magasabb a havi átlagnál.

Szilveszteri időszak

Vidéken a szilveszteri időszakban / dec. 29.- 30.- 31. / a szállodák teljesítménye kategóriák szerint a következők szerint alakult:

Fentiekből a következők láthatók:

- Budapesttől eltérően az elemzésbe bevont vidéki szállodáknál a 3 és 4*-os kategóriában is nőtt a kereslet. Ezt mutatja, hogy a 3*-ban elért 74,1% szobafoglaltság 1,4%ponttal, a 4*-ban elért 78,7% szobafoglaltság 4,6%ponttal jobb a 2014 évinél.
- A 3*-os hotelekben elért 13.372 Ft bruttó átlag szobaár 5,8%-kal nagyobb a 2014 évinél. Ezzel szemben a magasabb kihasználtság ellenére a 4*-os kategóriában elért 26.883 Ft bruttó átlag szobaár 2,6-%kal kisebb a múlt évinél.
- A REVPAR mutató a 3*-os kategóriában – 9.958 Ft – 8 %-kal, a 4*-os kategóriában – 21.380 Ft – 3,6 %-kal magasabb a 2014 évinél.

Forrás: MSZÉSZ


Frissítő újdonságokkal vár nyáron a Hotel Clark Budapest!

Frissítő újdonságokkal vár nyáron a Hotel Clark Budapest!  

A főváros szívében, a Lánchíd és a Budai Vár lábánál található 5 csillagos Hotel Clark számtalan üdítő újdonságot és felfrissülést kínál ezen a forró nyáron nem csak a városba látogató külföldi, de a hosszú hétvégi „staycation”-re vágyó hazai vendégnek is.
MSZÉSZ Társult tagok - pályázati lehetőség

MSZÉSZ Társult tagok - pályázati lehetőség 

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) Társult tagjai részére idén is meghirdeti az „Év Technológiai Újítása" pályázatot.
Igazgatóváltások az Accent Hotels-nél

Igazgatóváltások az Accent Hotels-nél 

A szállodalánc csapata két új szakemberrel bővült.
Itt a Michelin Guide ajánlást kapott hazai hotelek teljes listája

Itt a Michelin Guide ajánlást kapott hazai hotelek teljes listája 

A júniusi négy új minősítéssel együtt már huszonöt magyar szálláshely került be a világszerte ismert Michelin Guide által ajánlott szálláshelyek közé.
Új generációs, jól kereső utazó közönséget céloz meg kisfilmjeivel ez a budapesti ötcsillagos hotel

Új generációs, jól kereső utazó közönséget céloz meg kisfilmjeivel ez a budapesti ötcsillagos hotel  

A belvárosi Vörösmarty téren található Dorothea Hotelről sugároz bemutató kisfilmeket júliusban a CNBC International a kereskedelmi műsoridejében.
Gasztronómiai kalandok, időutazás és egy 120 éves hotel

Gasztronómiai kalandok, időutazás és egy 120 éves hotel 

A 120. születésnapját ünneplő legendás győri szálláshelyen jártunk.
Itt az év Green Collection Szállodája

Itt az év Green Collection Szállodája 

Ez az ötcsillagos pesti belvárosi hotel nyerte el „Az Év Green Collection Szállodája” címet Japánban.
Luxus és elegancia a Balaton partján: Kenese Bay Garden Resort & Conference Hotel

Luxus és elegancia a Balaton partján: Kenese Bay Garden Resort & Conference Hotel 

Két és féléves felújítás után közel két hónapja nyílt meg a Kenese Bay Garden, ahol néhány felejthetetlen napot töltöttünk.
Ötcsillagos hotel lett az év felnőttbarát szállodája

Ötcsillagos hotel lett az év felnőttbarát szállodája 

A Minaro Hotel Tokaj MGallery nyerte el Magyarországon a 2023-as év felnőttbarát szállodája elismerést Az Utazó magazin szavazása alapján.

Interjú

Pesti István: Kiderül, kiben van meg az a plusz, amire érdemes odafigyelni

Pesti István: Kiderül, kiben van meg az a plusz, amire érdemes odafigyelni 

A két Michelin-csillagos étterem konyháját vezető séffel többek közt a versenyről és megosztó ételekről beszélgetünk, és mesél arról is, miért nem követi a trendeket.
Dubicz Borászat: Abban hiszünk, hogy az ikonikus múlt és a modern jövő jól összeegyeztethető

Dubicz Borászat: Abban hiszünk, hogy az ikonikus múlt és a modern jövő jól összeegyeztethető 

Az idei újdonságokról és megújulásról a borászat tulajdonosával, Dunai Ágnessel beszélgettünk.
Csernus Imre: „Szeretnék már jönni-menni, mint egy falevél”

Csernus Imre: „Szeretnék már jönni-menni, mint egy falevél” 

Csernus Imrével szőlőről, borokról és a vidéki életről beszélgettünk, és nemrég megjelent könyve kapcsán egy kicsit rólunk, magyarokról is.