hirdetés
hirdetés

Csökkentett kauciót minden irodának! - Nyílt levél a MUISZ-nak

Nyílt levélben fordult a Facebook-on alakult Turisztikai Szektor Saját Érdekképviselete (TSZSÉ) a Magyar Utazási Irodák Szövetségéhez a vagyoni biztosíték kérdésében. A MUISZ válaszolt.

hirdetés

Amint arról már korábban írtunk, a MUISZ jogszabály-módosítást kezdeményezett annak érdekében, hogy a 2021. évi vagyoni biztosíték alapja ne a teljes 2019. évi árbevétel legyen, hanem annak csak a fele. Emellett azt is javasolták, hogy a vagyoni biztosíték benyújtásának határideje október 31-ről november 15-re módosuljon. Mint Molnár Judit elnöktől megtudtuk, időközben mindkettőre rábólintottak a döntéshozók, de az előbbire csak részlegesen. A kisebb forgalmat bonyolító és minimális összegű kauciót fizető utazásszervezőknek ugyanis marad az előírt 7 millió forintos összeg, amiért nyílt levélben fordult az érdekükben a Turisztikai Szektor Saját Érdekképviselete (TSZSÉ) a MUISZ-hoz. A szervezet azt tartotta volna méltányosnak a piaci verseny szempontjából, hogy ahogyan a nagy forgalmú irodák, a kisebbek is 50 százalékos csökkentést kapjanak a vagyoni biztosítékból, azaz 7 helyett 3,5 millió forintot kelljen befizetniük 2021-re.

Közöljük a levelet és a MUISZ válaszát: 

 

Tisztelt Elnökasszony!

Azoknak a Magyarországon engedéllyel működő utazásszervező vállalkozásoknak a nevében írjuk Önnek levelünket, amelyek az illetékes hatóság 2020. október 8-i nyilvántartása szerint valamennyi utazásszervezésre jogosult magyar utazási iroda 55%-át alkotják. Ezeknek az utazási irodáknak tevékenységük jogszerű folytatásához, a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a minimálisan előírt 7.000.000,- forintig, azaz hétmillió forintig terjedő vagyoni biztosítékkal vagy ennek megfelelő biztosítással szükséges rendelkezniük. A jelenleg nyilvántartott 416 utazásszervező vállalkozás közül 231 ilyen vállalkozás működik hazánkban.

Nagyrabecsülésünket és köszönetünket szeretnénk kifejezni a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (továbbiakban Szövetség), az idei évben végzett munkájáért és érdekképviseleti tevékenységéért. Számunkra is könnyítést jelentett a Szövetség által idén márciusban elért négy hónapra szóló járulékcsökkentés. Vállalkozásaink fenntartásához ez a segítség elengedhetetlennek bizonyult, ahogy a nálunk lényegesen nagyobb piaci szereplőknek is hasznára válhatott.

Aggodalmunknak szeretnénk azonban hangot adni a 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) 8.§ bekezdéseinek tervezett módosításával kapcsolatban. Előzetes ismereteink szerint a vagyoni biztosítékra vonatkozó jogszabályhelyek várható változása jelentős hátránnyal fog járni vállalkozásaink és további több mint kétszáz (!) utazásszervezésre jogosult hazai utazási iroda számára. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a Rendeletben meghatározott minimális biztosítéki összeg kedvező irányban nem változik, erre törekvés nem mutatkozik, miközben a közepes és nagy piaci szereplők várhatóan jelentős könnyítésben részesülhetnek. Ezáltal sérül a vállalkozás szabadsága, torzul a piaci verseny és teret nyerhetnek a gazdasági erőfölény káros hatásai. Ezek a hátrányos változások Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt elkerülendők, nemkívánatosak.

A fentiek szerint a Szövetség segítségét és közreműködését szeretnénk kérni a következőkben. Az első kérésünk, hogy a Szövetség legyen következetes és igazságos, amikor a döntéshozókkal tárgyal. Véleményünk, hogy az utazásszervezők több mint felét, egyben a szakmánk gerincét és sava-borsát alkotó kisebb méretű, sok esetben családi utazási vállalkozások működése – az elmúlt évek és évtizedek tapasztalatai szerint – egyáltalán nem jelent nagyobb kockázatot náluk erősebb társaikénál. Ezért a szabályok tervezett megváltoztatása ebben a formában nem elfogadható. A második kérésünk, hogy a Szövetség – befolyását latba vetve és a Magyar Biztosítók Szövetségével közreműködve – segítse a magukra maradt utazásszervezőket a magyarországi biztosítótársaságokkal történő tárgyalásban és a kialakult helyzetnek megfelelő biztosítási termék kidolgozásában.

Mi nem kérünk sem többet, sem kevesebbet: azonos feltételek biztosítását szeretnénk minden piaci szereplőnek. Ez a kérésünk nem csak saját érdekünk, hanem megbecsült utazóközönségünké is. Álláspontunk összhangban van Magyarország Alaptörvényének M) cikkével, a köznyelvben Versenytörvénynek nevezett 1996. évi LVII. törvénnyel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával.

Budapest, 2020. október 12. hétfő

Tisztelettel: Dr. Papp Dániel          Szalai Edit                    Rácz Dezső

                 Eurotrip Utazási Iroda   Las Palmeras Tours     TATRADOL Travel

 

 

Kedves Kollégák!

Köszönettel vettem a 2020. október 12-én megküldött nyílt levelüket, melyben kéréssel fordulnak a Magyar Utazási Irodák Szövetségéhez. A MUISZ, bár elsősorban tagjai érdekeit képviseli, lobbi tevékenységével igyekszik a szervezett utaztatás valamennyi szereplőjének munkáját segíteni.

Az Önök által hivatkozott 213/1996. (XII.23.) Korm.rend. 8.§ bekezdésének módosításával kapcsolatban az alábbiakróltudok tájékoztatást adni:

Ahogy néhány nappal ezelőtt a sajtóban is nyilatkoztam, a MUISZ jogszabály módosítást kezdeményezett annak érdekében, hogy a 2021. évi vagyoni biztosíték alapja ne a teljes 2019. évi árbevétel legyen, hanem annak csak az 50 százaléka.

Ez a javaslat a döntéshozókkal folytatott hosszú egyeztetés eredményeképpen jött létre és a csökkentésnek ez volt az a mértéke, amit végül minden érdekelt elfogadhatónak tartott.

Természetesen az egyeztetések során javasoltam, hogy a jelenleg érvényben lévő rendelet szerinti minimális 7.000.000 forint is mérséklésre kerüljön, azonban ezt a felvetést a döntéshozók elutasították. Az indoklásban elhangzott, hogy amennyiben a minimális összeget a felére csökkentenék, a vagyoni biztosíték még arra sem lenne elegendő, hogy fedezetet nyújtson egy 4 fős család tengeren túlra szervezett utazására és ez fogyasztóvédelmi szempontból aggályosnak tekinthető.

A másik kérés a MABISZ-szal történő tárgyalásra vonatkozott. A vagyoni biztosíték kapcsán szintén történt előzetes egyeztetés a biztosító társaságokkal. Az egyeztetések során elhangzott, hogy a hazai biztosító társaságok mozgásterét sajnos jelentősen meghatározza a külföldi viszont-biztosítóikkal kötött szerződésük.

Az elmúlt héten az ECTAA (az európai utazási irodák szövetségeinek szervezete, melynek a MUISZ is tagja) közgyűlésén is hasonló problémák hangzottak el a vagyoni biztosítékkal kapcsolatban, sőt tájékoztatást kaptunk arról is, hogy vannak olyan EU-sországok, ahol a megnövekedett kockázatra történő hivatkozással már egyetlen biztosító társaság sem köt vagyoni biztosítékot.

Bízom abban, hogy Magyarországon az irodák nagy részével szerződést tudnak kötni a biztosító társaságok. Ellenkező esetben alternatívaként a nulla százalékos kamatozású turisztikai hitel jelenthet segítséget.

Kedves Kollégák! A MUISZ Elnöksége nevében köszönöm megkeresésüket, szeretném hangsúlyozni, hogy örömmel veszünk minden, a szakmánk szereplőit támogató konstruktív javaslatot.

Üdvözlettel: Molnár Judit, elnök

Budapest, 2020. október 13.

 

hirdetés
Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Minden, ami Klasszis TopDesign 2022 versenyünkről tudható: pályázati kiírás, kategóriák, a hazai és nemzetközi zsűri tagjai, a verseny menete, díjátadó gála, valamint a győztesek bemutatása.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk