hirdetés
hirdetés

Budapesti szállodahajós helyzetkép

 

Az évek óta a globális turizmus válságálló bezzegtermékeként emlegetett szállodahajózás tavaly sem okozott csalódást. A hajók tengeren és folyón egyaránt hozták a számokat, az általános pozitív trendek Budapesten is érvényesültek. Megbízható magyarországi statisztikákat ugyanakkor nem tudtunk beszerezni, miközben számos –elsősorban infrastrukturális fejlesztési – kérdés is megválaszolatlan még a magyar fővárosban.

 

hirdetés

ACruise Lines International Association (CLIA) becslése szerint idén globálisan rekordmennyiségű, 23 millió utas kelhet útra tengerjárók és folyami hajók fedélzetén a tavalyi 22,1 millió után. A jelenleg világszerte cirkáló 421 óriáshajó mellé 22 újat bocsátanak idén vízre, ezek többsége – 16 darab – folyókon, folyamokon rója majd a habokat.

Budapesten a fővárosi önkormányzat optimista számításai szerint idén is nőnek majd a parthasználati díjakból származó be­vételek, amiből következtethetünk a forgalom növekedésére is. A 2013-ban még 114 millió forintos bevétel tavaly már 172 millióra ugrott, idén pedig 175 millió körül tetőzhet az összeg.

A 2013 és 2014 közötti nagy ugrás oka a 2012. évi CXC. törvény, amelynek alapján Budapesten valamennyi kerületi önkor­mányzati és állami tulajdonban lévő, a Duna partvonalával közvetlenül határos ingatlan a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe került 99 évre. Vagyis a dunai partszakaszok kezelése a magántulajdonúaktól eltekintve egy kézbe került. A főváros arra hivatkoz­va lobbizott a törvényért, hogy egységesen kezelhesse, fejleszthesse a partokat, illetve hogy az árvízvédelem a budapesti Duna-szakaszok mentén nevesített feladata.

NEM SZÁMOLJA ŐKET A KSH

Hogy milyen országokból hány turista érke­zik Budapestre szállodahajókon és mennyi időt tölt nálunk, arról – bármilyen meglepő – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) továbbra sem vezet nyilvántartást. Ez különösen annak fényében elgondolkodtató, hogy a legkisebb vidéki szállásadónak is havi bontásban le kell jelentenie éves forgalmát.

Mint korábban, ezúttal is a BRFK (Bu­dapesti Rendőr-főkapitányság) Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága segített ki minket – hozzávetőleges – adatokkal. Ezek szerint Budapesten 2013-ban 2880, tavaly pedig 3006 hajó kötött ki, 2014-ben 471600 utas lépett be fedélzetükről Magyarországra.

A Budapesten jellemzően egy-két napot töltő utasok 35%-a érkezik az Egyesült Ál­lamokból és Kanadából. Őket követik a né­metek 30, a franciák pedig 15 százalékkal.

Az évi közel félmillió hajós turista nem­zetközi összehasonlításban is komoly tel­jesítménynek számít. Az érkezések magas számának egyik magyarázata Budapest földrajzi kulcspozíciója: a magyar főváros ugyanis számos dunai hajós túra kezdő- és végpontja.

MEGHÖKKENTŐ FEJLESZTÉSI TERVEK

Kiváló adottságainkkal okosan kellene élni. Az okosság megléte a szakmai szereplők szá­mára azonban már annál az állításnál meg­kérdőjeleződik, amely a Fővárosi Közgyűlés 2013-ban elfogadott Budapest Duna menti területeinek fejlesztési tanulmánytervében ek­képp szerepel: „A hajó ingerszegény környeze­tét a helyi látványosságok ellensúlyozzák.” Mi van, ha a hajón tartózkodók nem így gondol­ják? Vagy például úgy, hogy a zömében nyug­díjas amerikai utasok számára a IV. kerületi Rév utcánál tervezett kikötő olyan adottságai, mint a „közeli evezős sportlehetőségek” vagy a kissé ipari jellegű partszakasz a tanulmány által vélt természeti értékei kevésbé vonzóak, mint a kivilágított esti belváros? Utóbbi te­rületén egyébként a fejlesztési terv tizenkét helyszíne közül csupán három található. Ezek a fejlesztésre elsődlegesen javasolt helyszí­nek mind ma is működő kikötők; fejlesztésről a közművesítés tökéletesítése és a férőhelyek növelése szintjén van szó.

A Parlamenttel szembeni Angelo Rotta (a.k.a. Bem) rakparton hat hajó köthetne ki. A Várkert Bazár előtti – 2012 ősze óta nem használt – partszakasszal a jövőben sem számolnak.

A Belgrád rakparti nemzetközi hajóál­lomáson pedig – a tervek szerint – legfel­jebb nyolc hajó köthetne ki egyszerre, azaz megszüntetnék azt a helyzetet, amikor néha három hajó parkol a négy ponton valame­lyikén. Kicsit lejjebb, a Szabadság és Pe­tőfi hidak közötti Salkaházi Sára rakparton a szárnyashajóbázis odébb költöztetésével nyolc hajónak jutna hely. Nem belváros, de határeset a Dráva utca–Szent István park partszakasz, ahol jelenleg is több cég város­néző, vacsorázóhajói kötnek ki. A Dráva utcai ponton jelenleg is üzemel, a park végéig tartó kapacitást tizennégyre növelnék.

Az igazán vad ötletek a másodlagosan ja­vasolt helyszínek között keresendők, amelyek többnyire mindenféle közműtől mentesek, tömegközlekedéssel igen gyengén vagy egy­általán nem ellátottak. A fentebb már idézett, konkrétan a semmi közepén fekvő Rét utcai kikötő két hajót vállalna. Elgondolkodtató, hogy itt még „kiépítendő a megközelítő út” is.

A Népsziget déli csúcsánál négy hajó fogadására tervezett kikötőben már látjuk is lelki szemeink előtt, amint a 70–80 év közötti amerikai nyugdíjasok a leromlott gyaloghíd lépcsőjén felmászva átkelnek a szárazföldre. Tegyük hozzá, hogy a „szigetcsúcs gyakorla­tilag csatornázatlan”. A nyolc hajóra tervezett Dagály strandon is számos kihívást jelent a kiépítetlen infrastruktúra. Az Infoparknál egy ideig kikötöttek a Nicko Tours hajói, de hiába „vonzó terület az új építésű városrész”, rajtuk kívül nem sokan tolongtak, pedig nyolc hajó tudna itt majd a tervek szerint kikötni.

Tíz hajónak elegendő kapacitást alakí­tanának ki a Csepel-sziget északi csúcsánál lévő VITUKI-telep mellett, ahol a „közműhá­lózatok több mint 500 méteres távolságon túl találhatóak”, és vannak egyéb hiányosságok, ami miatt csak hosszú távon megoldható a fejlesztése. Budafok belvárosánál négy ha­jónak lenne hely, ahol a „kilátás ipari területre nyílik”. És akkor a világ végén lévő Háros-szigeti, védett természeti terület tőszomszéd­ságában lévő és nyolc hajót fogadni képes kikötőhelyről még nem is beszéltünk. A fővá­rostól megtudtuk, a lassan két éve napvilágot látott tervek továbbra is közép- és hosszú távú fejlesztéseknek minősülnek, vagyis konkrét beruházások még nem történtek.

MINDENT A SZEMNEK

Ezek után lássuk, mit keresnek és szeretnek Budapesten a hajós turisták. A csak a Dunán idén 29 hajót üzemeltető Viking River Cruises kezdeményezésére az Edutus Főiskola és a Magyar Turizmus Zrt. készített nem rep­rezentatív felmérés szerint a Viking szállo­dahajók utasait legjobban Budapest fényei nyűgözik le, főképp, ha azt a belvárosban várakozó hajójuk fedélzetéről nézhetik, ami összességében igaz a szállodahajós utasok­ra. A főváros a városképet, illetve a rakpar­tokhoz közeli területeken a lakók nyugalmát félti. Ugyanakkor a hajós utak szervezői közül nem egy hirdeti akár Amszterdamtól Buda­pestig tartó útjait a Parlament épületével, a kivilágított hidakkal. A 2014 őszén készült felmérés szerint a zömében – 85,6% – hat­van év fölötti utasok túlnyomó többségében Észak-Amerikából érkeznek. Négyötödük felsőfokú végzettségű, és anyagi helyzetét az átlagosnál jobbnak ítéli. Utazási dönté­sükben Budapest szerepe 5-ös skálán 4,2-t ért el. 99,7% ajánlaná Budapestet, 40% vissza is térne, de a visszatérők száma nem lehet ilyen magas, mivel a megkérdezettek 89,6%-a először járt a magyar fővárosban. Az utazási döntést azonban a többség a hajóstársaság ajánlása alapján hozza meg – figyelmeztet a Columbus Welcome Management Buda­pest ügyvezetője, Békássy Tamás. Hozzáteszi, a hajós turista jellemzően márkahű; kevésbé a desztinációra, annál inkább a hajóstársa­sághoz tér vissza. Ez kihívásokat jelenthet a turizmusmarketing számára, tekintettel arra, hogy a Viking utasai közül a turisztikai hivata­loknál a megkérdezettek mindössze 0,9%-a tájékozódott. A számok alapján a potenciális utasok elsősorban online érhetők el, mivel a világhálóról 32% szerez információt.

MÁR CSAK AZ ABLAKBÓL NÉZIK A VÁROST

A szép számokat némiképp árnyalja, hogy a parti szolgáltatók közül sokan vetik fel, hogy a szárazföldön töltött idő aránya évek óta fo­lyamatosan romlik, a hajós utasok egyre ke­vesebb fakultatív programon vesznek részt. Az okok mögött a 2008–2009-es válságot és vele az amerikaiak szabadon elkölthető jöve­delme csökkenését sejtik. Ezzel egyidejűleg jelentek meg nagyobb számban a Viking ha­jói, kényelmes, de a korábbinál kevésbé pazar körülmények között all inclusive programot kínáló, egyre népszerűbb hajós útjai.

Másfelől Békássy Tamás szerint meg kell érteni ezeknek az idős utasoknak – leginkább a tengerentúliaknak – a lelkivilágát. A hang­súly a pihenésen van; a Budapesten töltött nagyjából 72 óra jelentős részét töltik a fe­délzeten, ami számukra egy darab Amerika, ahonnan ki-kiruccannak egy-egy programra. Azonban az életkor miatt (is) aligha bírhatók rá egy félnapos visegrádi túrára irányonként bő egyórás transzferidőkkel, másfél órányi ottlétért. Ugyanakkor egy régi motoros viseg­rádi vendéglős kérdésünkre arról panaszko­dott, hogy évek óta folyamatosan csökken az éttermébe betérő hajós vendégek száma. Néha már annak örül, ha a vécére betérnek, holott Visegrádon működik fogadásra alkal­mas kikötő, ahol meg is állnak a hajók. De szerinte itt csupán az utast veszik fel, miután átbuszoztatták őket egy dunakanyari túra címén Visegrádig. Békássyék próbálkoztak Szentendre-Skanzen kombóval, kevés siker­rel. Szerinte Visegrád szerencsétlen helyen van a menetrendek szempontjából, mivel mind az érkező, mind pedig a Budapestről induló hajók éjszaka haladnak el mellette. A pre- és posttúra az, amikor esély van több program eladására. A Viking utasai a felmé­rés szerint 16%-ban választják Budapestet, amire a szállodások sem panaszkodhatnak, főképp, hogy a Viking zsinórban foglal szál­lást a Hiltonban – árulja el Békássy Tamás. A napi költés mértékére jellemző, hogy az átlagosan a parton elköltött 30 ezer forint bő 73 százaléka kerül a szuvenírboltosok és egyéb kereskedők kasszájába, miközben a vendéglátásnak 28,8%-kal megelégednie.

BÉCS MEGPRÓBÁL BEELŐZNI A DUNAI SZUPERSZTRÁDÁN

A szakma meri remélni, hogy a főváros bölcsen kezeli majd a kikötők kérdését, ha nem akarja Bécs malmára hajtani a vi­zet. Információink szerint ugyanis Bécs városa, a schwechati repülőtér és a bécsi turisztikai marketingszervezet közösen próbálja még Bécset a dunai utak alfájává és ómegájává tenni. Egyesek szerint még marketingtámogatást is kapnak az utazta­tók sikeres bécsi plusztartózkodás esetén. Ezt érdeklődésünkre Bécsből nem kívánták sem megcáfolni, sem megerősíteni. A bé­csiek amúgy sem voltak túl segítőkészek; többszöri megkeresést követően küldtek egy, a bécsi kikötőhöz vezető linket. Ebből mindössze annyi derült ki, hogy a Hafen Wienben dokkoló 3581 hajón 374 637 utas érkezett. Végül megtudtuk, hogy egész Bécsre vonatkozóan ők sem rendelkeznek adatokkal. Érdekesség: Bécs nemrég ismét a világ legélhetőbb városa lett. A lakók csu­pán egyet hiányoltak: a Nagy-Duna nem a városban folyik. S nálunk a mindenség közepén hömpölygő Duna pedig az elsősé­gért folytatott csata – mondhatni ingyenes – szuperfegyvere.

Perlaky Ágnes, aki eredetileg stewardess szeretett volna lenni, végül repülőjegy-el­adóként kezdte pályáját a Malévnél, maga is szenvedélyes utazó, aki legtöbbször két gyermekét is magával viszi az utakra. Har­madik gyermekének a Morea Travelt tekinti, és egyébként is úgy gondolja, hogy az iroda tulajdonképpen egy nagy család. A tulajdo­nos az iroda erősségei közül a minőséget, a profizmust és a személyre szabott szolgál­tatásokat emeli ki. Stratégiájuk az évek során a lassú, de biztos építkezés volt, ugyanakkor mertek bátran lépni is, például amikor a vál­ság éveiben új irodákat nyitottak. A sikerhez elengedhetetlenek a jól képzett, sokoldalú, nyelveket beszélő, kiválóan kommunikáló munkatársak – vallja Perlaky Ágnes.

„Öt éve csatlakozott a csapatunkhoz igazgatóként Borsányi Balázs, az ő szakmai tudásával még komolyabb sikereket értünk el” – tette hozzá Perlaky Ágnes.

Borsányi Balázs szerint az LCC egy erős márkát, 600 nemzetközi partnert és kivá­ló üzleti lehetőséget jelent, ugyanakkor az önállóság miatt mégis megvan a döntési szabadságuk.

A Morea Travel ki- és beutaztatással, repülőjegy eladással, üzleti- és egyéni utak értékesítésével, incentive túrák szervezé­sével, autóbérléssel és utasbiztosítással is foglalkozik. A cégnél hisznek abban, hogy a személyre szabott szolgáltatás a kulcsa a kiváló partnerkapcsolatnak.

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Minden, ami Klasszis TopDesign 2022 versenyünkről tudható: pályázati kiírás, kategóriák, a hazai és nemzetközi zsűri tagjai, a verseny menete, díjátadó gála, valamint a győztesek bemutatása.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk