hirdetés
hirdetés

Változik az utazásszervezők képesítési előírása

A kormány hatályon kívül helyezné az utazásszervezők szakmai minősítő vizsgájáról szóló rendeletet, helyette felsorolná azokat a szakképesítéseket, amelyekkel betölthetők ezek a munkakörök – az erről szóló rendelet tervezete március elején jelent meg a kormány honlapján.

hirdetés

Jelenleg a szakminiszter bízhat meg egy felsőfokú oktatási intézményt az utazásszervezői szakmai minősítő vizsga szervezésével, lebonyolításával és a vizsgabizonyítványok nyilvántartásával.

Belföldi utazásszervező szakmai minő­sítő vizsgára két év gyakorlati idővel és egy idegen nyelvből tett alapfokú nyelvvizsga birtokában lehet jelentkezni. Nemzetközi utazásszervező szakmai minősítő vizsgára viszont három év gyakorlati idő és egy idegen nyelvből tett, legalább középfokú nyelvvizsga a jelentkezés feltétele.

Az előbbi feltételekkel letehető szakmai minősítő vizsgák megszűnnek, viszont to­vábbra is csak az a cég végezhet utazás­szervezést és -közvetítést, amely megfelelő képesítéssel rendelkező személyt alkalmaz. Az egyéni vállalkozóknak eddig maguknak kellett ilyen képesítéssel rendelkezniük, de a módosítás nyomán ők is alkalmazhatnak – maguk helyett – erre feljogosított személyt.

Az utazásszervezőnek és -közvetítőnek – a tervezet szerint – a következő képesítések valamelyikével kell rendelkeznie: turisztikai szervező, értékesítő, idegenforgalmi szakme­nedzser, utazási ügyintéző, utazásszervező menedzser, idegenforgalmi menedzser, ide­genforgalmi technikus vagy idegenforgalmi ügyintéző.

Ezek valamelyike mellett elfogadnák a tervezet szerint a turisztikai, illetve ide­genforgalmi jellegű szakirányon szerzett felsőfokú közgazdászvégzettséget és a legalább öt év utazásszervezői szakmai gyakorlatot. Ezek mellett azonban legalább egy idegen nyelvből középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával kell rendelkeznie a szakembernek - értesült az MTI.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A MINISZTÉRIUMTÓL

Az utazásszervezők jelenleg hatályban lévő képesítési előírása nincs összhangban az uniós előírásokkal, ezért a fent említett ren­delettervezetben várhatóan jócskán kiszéle­sítik azon képzettségek körét, amelyek vala­melyikének birtokában lehet valaki szakmai tevékenységért felelős személy. Egyúttal a szakmai minősítő vizsgát eltörlik, ám ez a változás azokat nem érinti, akik korábban már levizsgáztak. A Nemzetgazdasági Minisztérium saj­tóosztálya kérdésünkre kissé pontosította a követelményeket. Válaszuk szerint a mó­dosítással az utazási vállalkozás szakmai tevékenységéért felelős személynek a már említett turisztikai szervező, értékesítő szakképesítéssel, illetve hasonló korábbi OKJ-szakképesítéssel vagy magasabb, turisztikai, illetőleg idegenforgalmi szak­irányon szerzett felsőfokú (közgazdász) végzettséggel, valamint utazásszervezői, illetve utazásközvetítői engedély esetében utazásszervezői vagy utazásközvetítői munkakörben eltöltött öt év szakmai gya­korlati idővel kell rendelkeznie, továbbá leg­alább egy középfokú nyelvvizsgával. Tehát nemcsak szakirányú végzettség, hanem továbbra is nyelvvizsga, illetve megemelt szakmai gyakorlati idő igazolása esetén válhat valaki tevékenységért felelős sze­méllyé. A korábbi utazásszervezői szakmai minősítő vizsga a jövőben megszűnik.

A változások a módosító kormányren­delet kihirdetését követő 30. napon lépnek hatályba, a kapcsolódó törvénymódosítás el­fogadásával egyidejűleg, így kellő idő áll majd rendelkezésükre az érintett vállalkozásoknak a változásokkal összefüggő felkészülésre. Tevékenységért felelős személyre továbbra is szükség lesz, hiszen pontosan a szakmai tevékenységért felelős személyre vonatkozó előírások változnak.

A módosítás azonban nem érinti a rende­let hatályba lépését megelőzően a szakmai tevékenységért felelős személy e tisztség ellátására megszerzett jogosultságát, vagyis aki korábban már letett szakmai minősítő vizsgát, az továbbra is maradhat tevékeny­ségért felelős személy.

ÖSSZHANGBA KELL KERÜLNI AZ UNIÓS ELŐÍRÁSOKKAL

Az NGM sajtóosztálya hozzátette, hogy je­lenleg a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény határozza meg az utazás­szervezői és utazásközvetítői tevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó alapvető feltétételeket. A szakmai tevékenységéért felelős személyekre vonatkozó előírásokat is a törvény szabályozza, így az utazásszervező szakmai minősítő vizsga is itt szerepel. Az utazásszervezői szakmai minősítő vizsga hatályos rendszere 2009. október óta nem áll összhangban a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvvel, így ezt az elmaradt jogharmonizációs kötelezettséget mielőbb teljesítenie kell a kormánynak.

A hatályos utazásszervezői szakmai mi­nősítő vizsgáról szóló 3/1992. (I. 13.) IKM-rendelet alapján jelenleg csak a Budapesti Gazdasági Főiskola KVIF Kara szervezhet szakmai minősítő vizsgát. Ez a „monopóli­um” egy korábbi ipari és kereskedelmi mi­niszteri kijelölés alapján alakult ki, de fenntar­tása a jelenlegi formájában ellentétes lenne az uniós előírásokkal.

A korábban az utazási szakmai szerve­zetek javaslataira figyelemmel kidolgozott módosítással a szakmai tevékenységért felelős személynek az új Országos Kép­zési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet szerint a turisztikai szervezőnek a fent említett végzettségekkel kell rendelkeznie. Ezek a követelmények a minősítő vizsgáról szóló miniszteri rendelet egyidejű hatályon kívül helyezésével átkerülnek az utazás­szervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) kormányrendeletbe.

hirdetés

Címkék

Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Minden, ami Klasszis TopDesign 2022 versenyünkről tudható: pályázati kiírás, kategóriák, a hazai és nemzetközi zsűri tagjai, a verseny menete, díjátadó gála, valamint a győztesek bemutatása.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk