Ausztria a negyedik helyre csúszott vissza

Átrendeződnek a magyar turizmus hagyományos küldőpiacai. A korábbi második helyezett Ausztria immár csak a negyedik legfontosabb a szállodai vendégéjszakák alapján.

Megjelent a Magyar Szállodaszövetség legfrissebb trendriportja a nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. – XII. havi teljesítményéről.

A magyarországi szállodaipar 2013 évi teljesítményének jellemzői

A jelentésből kiderül, hogy a hazai szállodai kínálat, a szobák száma stagnált. A szállodák iránti kereslet, a szállodai vendégéjszakák száma 5,5%-kal nőtt 2012-höz hasonlítva. Hosszú évek óta először fordult elő, hogy a belföldi vendégéjszakák száma nagyobb mértékben nőtt, mint a külföldieké. A külföldi vendégéjszakák közül az EU-ból érkezők száma csupán 0,3%-kal volt nagyobb a 2013 évinél, miközben az ázsiai vendégéjszakák száma közel 14%-kal emelkedett. A tradicionálisan két meghatározó beutazó piacunkról – Ausztria, Németország – szállodákban jelentkező vendégéjszakák száma közel 130.000-rel, 5,7%-kal csökkent 2013-ban az előző évhez képest.

A belföldi kereslet kedvező erősödésében meghatározó szerepe volt a SZÉP kártya felhasználás terjedésének.

A szállodai bruttó bevételek országos szinten 2012-höz képest 10,7%-kal nőttek. A szállodai szobafoglaltság megközelítette az 50%-ot, a bruttó átlag szobaár 3,4%-kal, a bruttó REVPAR 7,8%-kal haladta meg a 2012 évit.

Meg kell jegyezni, hogy a 2013 évi átlagos szobafoglaltság néhány tized %-kal, az inflációval korrigált nettó REVPAR mintegy 20%-kal, az inflációval korrigált nettó TREVPAR (egy kiadható szobára jutó teljes szállodai árbevétel) közel 7%-kal elmaradt a gazdasági válság előtti utolsó év, 2007 hasonló adataitól.

A 3*-os hotelek teljesítménye kiemelkedően javult, az 5*-osoké kissé romlott. Budapest szállodáinak teljesítménye alapján – REVPAR – európai összehasonlításban 2013-ban a 28. helyen végzett a 31 várost összefoglaló STR felmérése szerint, azaz valamit javított a 2012-ben elért 29. helyhez képest.

Romlott a REVPAR Kelet-Európában

2013-ban nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel-Kelet, Ausztrália & Óceánia és Délkelet-Ázsia szállodái érték el.

A vizsgált időszakban Európában a szállodák szobafoglaltsága kissé javult, s így az átlag szobaárak csökkenése ellenére, a REVPAR mutató felülmúlta a 2012 évit.

Kelet-Európában a szállodák kihasználtságának emelkedésénél nagyobb mértékben csökkentek az átlag szobaárak, így a REVPAR mutató romlott a múlt évhez képest.

A magyarországi szállodák 2013-ban a középkelet-európai régióban – a vizsgált 5 ország között - a REVPAR mutatót tekintve a 3. helyen végeztek a lengyelországi és szlovákiai hotelek előtt.

2013-ban 31 város között Budapest szállodái szobafoglaltságban – 65,8 % - a 21. (Athént, Bukarest, Pozsonyt, Genf, Helsinkit, Lisszabont, Madridot, Milánót, Tallint és Vilniust megelőzve), nettó átlag szobaárban – 65,1 € - a 29. (Pozsonyt és Vilniust megelőzve) , nettó REVPAR-ban – 43,8 € - (Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve) a 28.  helyen végeztek.

2013 decemberében Budapesten a szállodák átlagos foglaltsága 50 % volt, amivel a fővárosi szállodák a 24. helyen voltak a vizsgált európai városok között. Az ebben a hónapban elért 60,9 € nettó átlag szobaár, illetve a 30,4 € nettó REVPAR egyaránt a 29. helyre volt elég a vizsgálatban szereplő 31 város között. Az utóbbi két mutatószám csupán Pozsonyban és Vilniusban volt gyengébb.

Figyelemre méltó, hogy 2013-ban míg Bécsben 4,4 % - kal, Prágában 0,2 % - kal romlott a szállodai REVPAR mutató, addig ez Budapesten 3,9 % - kal emelkedett. Ennek ellenére a budapesti teljesítményt / 42,6 € / a prágai / 49,7 € / 16,7 % -kal, a bécsi / 67,2 € / 57,7 % -kal felülmúlja. - 2013 decemberében a magyarországi szállodai kapacitás, a szobák száma – 52.014 - országos szinten a múlt évivel volt azonos.

Budapesten a szállodai szobák száma a bázisnál 2,7 %-kal csökkent, a Balatoni régióban ugyancsak nagyjából a 2012 évivel volt azonos.

A KSH adatai szerint Magyarországon a 2013 –ben országos szinten a hazai szállodák átlagos foglaltsága 49,8 % / a bázisnál 2 % ponttal magasabb / , a bruttó átlag szobaár 15.180 Ft / bázis i. 103,4 % /, a bruttó REVPAR 7.555 Ft / bázis i. 107,8 % / volt. - 2013 január – december között a magyarországi szállodák összes bruttó árbevétele 268 milliárd Ft / bázis i. 110,7 % / , összes bruttó szoba árbevétele 148,9 milliárd Ft / bázis i. 109,8 % / volt. Az idei összes árbevétel 26,1 % - kal, a bruttó szoba árbevétel 22,3 % - kal múlja felül az 5 évvel korábbi 2008 évi bevételeket.

Meg kell jegyezni, hogy 2008 és 2013 között a szállodai szobaszám 16,2 % -kal nőtt, s az infláció meghaladta a 27 % - ot. - Budapesten 2013 –ban a szállodák összes árbevétele 126,9 milliárd Ft / bázis i. 111,3 % /, összes szoba árbevétele 78,3 milliárd Ft / bázis i. 111,7 % / volt. Ezek 22,7 % - kal, illetve 16,5 % - kal nagyobbak az 5 évvel korábbi, 2008 évi bevételeknél. A szállodai kapacitás 2008 – 2013 között kb. 18 %-kal nőtt a fővárosban. Budapesten realizálódik az országos összes szállodai árbevétel 47,4 %-a, a szoba árbevételek 52,6 % - a.

A Balatoni régióban tavaly a szállodák összes bruttó árbevétele 42,2 milliárd Ft / bázis i. 112,9 % /, bruttó szoba árbevétele 21,1 milliárd Ft / bázis i. 107,9 % / Ezek 12,9 % - kal, illetve 17,2 % - kal haladták meg a 2008 évi bevételeket. - A belföldi kereslet szempontjából nagyon fontos SZÉP kártya forgalom a hazai szállodákban 2013 I. – XII. hónapban összesen 12,93 milliárd Ft tett ki, ami 2012 év hasonló időszakában elért 8,15 milliárd Ft – nál 58,7 % - kal nagyobb. - Ugyanebben az időszakban a hazai szállodákban lakó magyar vendégek összesen 49,5 milliárd Ft-ot fordítottak szállásdíjra. Ennek 26,1 % - át egyenlítették ki SZÉP kártyával. - Ha figyelembe vesszük, hogy 2012 –ben az ÜCS és SZÉP kártya forgalom a szállodákban együtt 10,73 milliárd Ft Ft – ot tett ki, s ezt hasonlítjuk a 2013 –ban elért 12.93 milliárd Ft SZÉP kártya forgalomhoz, akkor az látszik, hogy ez a tavalyi ÜCS + SZÉP kártya forgalmat kb. 20,5 %-kal múlta felül.

Átrendeződő küldőpiacok

A beutazás szempontjából meghatározó 10 legfontosabb piacunk közül Oroszország, Nagy Britannia, Franciaország, Olaszország, Csehország, az Egyesült Államok esetében növekedés, míg Ausztria, Németország, Románia és Spanyolország esetében csökkenés történt a szállodai vendégéjszakák számában tavaly január – november között. - Feltűnő, hogy az orosz és a brit beutazás dinamikus növekedése, az osztrák beutazás kismértékű csökkenése következtében a hagyományosan 2. legnagyobb piacunk a 4. helyre került a szállodai vendégéjszakák számát tekintve.

Az osztrák csökkenés azonban felveti a kérdést, hogy nem-e az orosz vendégek növekvő száma miatt "menekülnek" az osztrákok bizonyos helyekről. Egyes szakmai vélemények szerint ez is állhat a háttérben. Ha ez a kérdés felmerül, akkor aligha csak osztrák-orosz relációban nyer értelmet, hanem nyugati turisták vs. oroszok összefüggésben. Ha van is ilyen érdemes megvizsgálni, hogy veszik elejét számos nyugat-európai és orosz vendéget egyaránt fogadó ciprusi, török és tunéziai nyaralóhelyek. Például úgy, hogy a szállodák igyekeznek egyik vagy másik küldőpiacra koncentrálni. Magyarországon jelenleg Hévíz talán az egyetlen olyan Budapesten kívüli üdülőhely, ahol orosz turisták a jól megszokott nyugatiak mellett egyre nagyobb koncentrációban jelennek meg. Növekedésük azonban úgy tűnik, hogy nem minden szolgáltatót aggaszt. A német és svájci piaccal dolgozó Mutsch Reisen épp a minap jelentette be, hogy újabb charetereket indít a két országból Hévízre. Mindeközben az orosz UTair menetrend szerinti járatot indít, a hazai irodák által bérelt oroszországi charter mellett. Ellenvélemények szerint Ciprus és Törökország esetében egy szerves fejlődésen keresztül alakult ki egy olyan helyzet, amire a szakma felkészült, s az oroszok az előbbi esetében pénzbefektetést is visznek a gazdaságba. Ezzel ellentétben nálunk hirtelen ugrott meg az orosz vendégek száma. A tudatos tervezést nálunk nehezítheti, hogy a válság hatására sok szálloda kénytelen banki menedzsmenttel dolgozni, ahol a hitelek lefaragása miatt a rövid távú, de biztosnak tűnő bevételszerzés többet nyom a latba, mint a hosszú távú gondolkodás - véli egy turisztikai marketingszakértő.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a két tradicionálisan meghatározó piacunkról mutatkozó kereslet visszaesés Ausztria esetében kb. 27 ezer, Németország esetében kb. 100 ezer vendégéjszaka veszteséget jelent a magyarországi szállodák részére. Ez is oka lehet annak, hogy 2013 – ban az EU tagországokból érkező vendégéjszakák száma csupán 0,3 % - kal nőtt 2012 – höz képest. - Figyelemre méltó, hogy 2013 I. – XII. hónapokban a szállodákban realizálódó ázsiai vendégéjszakák száma - 813 ezer – 13,6 % - os növekedést mutat a bázishoz képest - A 2013 –ban a kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma Észak -Magyarországon 11,7 % - kal, Dél – Dunántúlon 9,3 % - kal, Budapesten 6,4 % - kal, Észak – Alföldön 6,3 % - kal, Dél – Alföldön 4,4 % - kal, a Balatonon 3,9 % - kal, a Tisza tónál 2,7 % - kal nőtt. Ezzel szemben Közép – Dunántúlon 3 % - os, Nyugat – Dunántúlon 2,1 % - os visszaesés volt tapasztalható a múlt évhez képest. - Megjegyzés: az STR riport és a KSH magyarországi szállodákra vonatkozó adatai közötti eltérések oka, hogy a KSH adatszolgáltatása az összes hazai szálloda, míg az STR riport a vele szerződésben levő szállodák adatait tartalmazza. Ez országos szinten több, mint 60 szállodát, kb. 13.000 szobával, míg Budapesten kb. 50 szállodát jelent több, mint 10.000 szobával. Az STR partnerei között 1 és 2* hotelek nem szerepelnek.

Kontinensek, kiemelt régiók

- Az STR riport adatai szerint 2013 - ban éves szinten az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményét vizsgálva megállapítható, hogy szobafoglaltság terén a három legjobb eredményt Ausztrália & Óceánia / 73,7% /, Délkelet –Ázsia / 71,5 % / és Európa / 67,4 % / hoteljei érték el. Ezeket követték Közel – Kelet / 66,7 % /, Dél – Amerika / 64,4 % /, Észak – Amerika / 62,3 % / , Észak – Afrika / 46,6 % /. Szobafoglaltságban a múlt évhez képest a legnagyobb növekedés / + 2,2 % pont / Közel – Keleten volt tapasztalható. A nettó átlag szobaárakat tekintve a legjobb eredményt Közel-Keleten érték el a szállodák 155,3 € - val. Ezután következtek Ausztrália & Óceánia / 126,5 € /, Délkelet – Ázsia / 105,1 € /, Dél – Amerika / 103 € /, Európa /101,2 € /, Észak – Amerika / 83,8 € /, Észak – Afrika / 63,6 € /. Átlag szobaárban a múlt évhez képest a legnagyobb javulást / + 0,5 % / Közel - Keleten sikerült a szállodáknak elérni. Európában az átlag szobaárak 1 % - kal romlottak 2012 – höz képest. 

Nettó REVPAR-ban a vizsgált időszakban az első három helyen Közel – Kelet / 103,5 € /, Ausztrália & Óceánia / 93,2 € / és Délkelet – Ázsia / 75,2 € / szállodái szerepeltek. Európában a nettó REVPAR 68,2 € volt. Ennél a mutatónál a legnagyobb javulás / + 3,9 % / Közel – Keleten mutatkozott. - Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, a turizmus fejlődése, az adott régió idegenforgalmi vonzóképességének alakulása mellett jelentős szerepe van a szezonális különbségeknek.

Európai régiók

Az STR riport szerint 2013 - ban január – december között Európában a szállodák átlagos szobafoglaltsága 68 %, nettó átlag szobaára 101,2 €, nettó REVPAR – ja 69,3 € volt. A szobafoglaltság 1,6 % ponttal emelkedett, a nettó átlag szobaár 0,7 % - kal csökkent, a nettó REVPAR 1,6 % - kal magasabb lett a múlt évhez hasonlítva. - Az európai régiók között a legjobb teljesítményt szobafoglaltságban Észak – Európában / 72,8 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európában / 107,6 € /, nettó REVPAR- ban szintén Nyugat – Európában / 71,6 € / érték el. - Kelet – Európában 2013 – ban éves szinten a szállodák átlagos kihasználtsága 61 % /, ami a bázishoz képest + 1,8 % ponttal jobb /, nettó átlag szobaára 85 € / bázis i. 96 % /, nettó REVPAR – ja 51,8 € / bázis i. 98,9 % / volt. - Az öt régió között nettó REVPAR – ban – ami komplexen fejezi ki a szállodák bevételi teljesítményét – a legnagyobb növekedést 2013 - ban Dél – Európában érték el / + 6 % /, ahol ez a mutató 66,7 € volt. 3. Közép – Kelet Európai országok

A vizsgált öt középkelet-európai ország - Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia – között 2013 - ban a legjobb teljesítményt Ausztria szállodái érték el 69,8 % szobafoglaltsággal, 94,1 € nettó átlag szobaárral, 65,7 € nettó REVPAR – ral. - A 2. helyen a csehországi hotelek végeztek 66,7 % kihasználtsággal, 69,5 € nettó átlag szobaárral, 46,3 € nettó REVPAR-ral. - A magyarországi szállodák 2013 – ban éves szinten szobafoglaltságban 65,1 %-kal a 3., nettó átlag szobaárban 60,9 €-val az 5., nettó REVPAR-ban 39,7 €-val a 3 helyen végeztek a Közép – Kelet európai régióban a vizsgált öt ország között.

Európai nagyvárosok

2013 ban az STR riportban szereplő 31 város között szobafoglaltságban az első 3 helyet London / 82,4 % /, Párizs / 80,1 % /, és Edinburgh / 79,7 % / szállodái szerezték meg.

Nettó átlag szobaárak esetében a legjobb eredményt elérő 3 város sorrendje Párizs / 242,5 € /, Genf / 235,4 € / és Zürich / 194,7 € /. - Ugyanez nettó REVPAR-ban Párizs / 194,2 € /, Genf / 153,5 € /, és Zürich / 140,9 €/. - 2013 – ban éves szinten Budapest szállodái a vizsgált 31 város között szobafoglaltságban 65,8 %-kal a 21. / Athént, Pozsonyt, Bukarestet, Genfet, Helsinkit, Liszabont, Madridot, Milánót, Tallint és Vilniust megelőzve/ , nettó átlag szobaárban 64,8 €-val a 29. / Pozsonyt és Vilniust megelőzve / , nettó REVPAR-ban 42,6 €-val a 28. helyet érték el / Bukarestet, Pozsonyt és Vilniust megelőzve / . - Bécs – Budapest – Prága szállodáinak 2013 éves teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy az átlagos kihasználtság Bécsben 70,8 %, Prágában 69,5 %, Budapesten 65,8 %, volt.

A nettó átlag szobaár az osztrák fővárosban 94,9 €, Prágában 71,6 €, Budapesten 64,8 € lett. A nettó REVPAR terén a szállodák Bécsben 67,2 €-t, Prágában 49,7 €-t, Budapesten 42,6 €-t értek el. - 2013 - ban a fenti 3 város közül a REVPAR mutató 2012- hez képest Budapesten 3,9 % - kal javult, Prágában 4,4 % - kal, Bécsben 0,2 % - kal kal % romlott.

Hazai szállodai kapacitás

a KSH adatai szerint a magyarországi szállodai kapacitás 2013 decemberében összesen 52.014 szobából állt, ami 108 szobával, 0,2% - kal nagyobb a múlt évinél. - A KSH kimutatásában az 5* kategóriában 2.224, a 4 * - ban 17.372, a 3* -ban 8.649 szoba szerepel. melyek mindegyike kb. 27 - 53 % - kal kisebb a tavalyinál. Az eltérések oka, hogy 2013 – ban – kategóriák szerint – már csak azokat a hoteleket tartják nyilván, melyek minősíttették magukat – a 2012 július 1.-vel hazai védjegyként is elfogadott -, s így hivatalossá vált Hotelstars minősítési rendszerben. 2013 decemberében ezt a minősítést országos szinten a múlt évhez képest az 5* hotelek kapacitásának 51, % - a, a 4* -ok kapacitásának 72,6 % - a a 3* - ok kapacitásának 47,1 % szerezte meg. A korábbi 1* hotelek közül egyik sem, a 2*-osok közül olyan kevés teljesítette a HSU követelményeket, hogy azok a KSH kimutatásában egyenlőre nem szerepelnek. Az országos szállodai kapacitásból a minősített szobák aránya 54,3 % / 28.264 szoba / volt 2013 decemberében. - Gyógy szállodákban 4.852 szobát tartottak nyilván, ami a bázishoz képest 6 % - kal több.

A fővárosban az 5* kategóriában 1.512, a 4 és a 3* kategóriában 6.684, illetve 2.680 szoba látható a KSH kimutatásában. Ezek szerint a múlt évhez hasonlítva az 5 * - ban a szobák 42,6 % - át, a 4 és 3* - ban 68,2, illetve 56,6 % - át minősítették a hivatalos követelmények szerint. Tavaly decemberben Budapesten a minősített szobák aránya 58,3 % / 10.876 szoba / volt. - A Balatoni régióban 2013 decemberében összesen 7.904 szobát, a bázisnál 48 szobával, 0,6 % - kal vevesebbet üzemeltettek. Itt az 5* kategóriában a teljes kapacitásnak , a 4* és 3* kategóriákban az 565,6 illetve 65,5 % - nak a minősítése történt meg. A minősített szállodai kapacitás aránya 57,5 % / 4.546 szoba / volt. A csak nyári időszakban üzemeltett szállodákra jellemző, hogy kevésbé vesznek részt a minősítésben, ezért a téli időszakban megnő a balatoni – s egyéb üdülő területeken – a minősített szállodák aránya.

Országos szállodai teljesítmények

A KSH adatai szerint 2013 –ben éves szinten a hazai szállodákban összesen 17.508 ezer vendégéjszakát töltöttek el a vendégek, ami 5,3 %-kal több a múlt évinél. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák – 7.493 ezer - száma 6,4 %-kal, a külföldieké – 10.015 ezer – 4,5 %-kal nőtt. - A szállodák átlagos kihasználtsága 2013 – ban 49,8 % volt, ami 2 % ponttal magasabb a bázisnál. - A bruttó átlag szobaár a vizsgált időszakban 15.180 Ft-ot tett ki, ami 3,4 % -kal meghaladja a bázist. Az EUR/HUF átlag árfolyam január – december hónapokban 297,01 Ft volt, ami a bázisnál / 289,33 Ft / kb. 2,65 % - kal gyengébb volt. - A bruttó REVPAR 7.555 Ft lett, a bázisnál 7,8 %-kal magasabb. Ez a mutatószám az 5* kategóriában 20.410 Ft / bázis i. 95,6 % /, a 4*-ban 8.593 Ft, / bázis i. 112,4 % /, és a 3*-ban 5.141 Ft, / bázis i. 128,7 % / volt. - Az egyes szállodai kategóriák között a legnagyobb javulás a 3* - ban mutatkozott, ahol a 2013 I. –XII. havi átlagos 50,7 % foglaltság 9,9 % ponttal, a bruttó 10.145 Ft átlag szobaár 3,7 % - kal, a bruttó 5.141 Ft REVPAR 28,7 % - kal múlja felül a bázist. A 4* kategóriában 59,2 % kihasználtság / a bázisnál 4,3 % ponttal nagyobb /, 15.132 Ft bruttó átlag szobaár / bázis i. 104,3 % / és 8.953 Ft bruttó REVPAR / bázis i. 112,4 % / volt az eredmény. Ezekkel szemben az 5* kategóriában visszaesés történt. Itt a 63,8 % - os átlagos foglaltság a bázisnál 1,7 % ponttal, a 31.982 Ft átlag szobaár 2 % - kal, a 20.410 Ft REVPAR 4,4 % - kal gyengébb a 2012 évinél. - A gyógy szállodák teljesítménye jelentősen javult. Ennél a szálloda típusnál a 2013 -ben elért 62 % - os kihasználtság 4,4 % ponttal felülmúlja a bázist. A 13.723 Ft bruttó átlag szobaár 0,7 % - kal, a 8.513 Ft bruttó REVPAR 8,4 % - kal magasabb a 2012 évinél.

Budapesti szállodai teljesítmények

A KSH adatai szerint 2013 – ban Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma 7.343 ezer volt, ami a bázist 5,4 %-kal múlta felül. Ezen belül a belföldi vendégéjszakák száma 796 ezer / bázis i. 107,9 % /, a külföldi vendégéjszakák száma 6.547 ezer / bázis i. 105,1 % / volt. - Az országos összes szállodai vendégéjszaka 41,9 % - a, belföldi 10,6 %-a, a külföldi 65,4 %-a realizálódott a fővárosi hotelekben. - A budapesti szállodák átlagos kihasználtsága éves szinten 62,1 % volt, a bázisnál 2,7 % ponttal magasabb. A bruttó átlag szobaár 18.221 Ft / bázis i. 104,6 % /, a bruttó REVPAR 11.312 Ft / bázis i. 109,2 % / lett. - 2013 –ban az 5* kategóriában bár a 70,2 % - os kihasználtság 0,9 % ponttal meghaladja a múlt évit, az átlag szobaár / 32.972 Ft / 1,6 % -os csökkenése következtében a REVPAR mutató / 23.131 / 0,4 %-kal gyengébb a bázisnál. Ezzel szemben a 4*-ban a szobafoglaltság 3,5 % ponttal javulva 66,4 % lett, s emellett a 15.655 Ft átlag szobaár / bázis i. 108,2 % /, s a bruttó 10.391 Ft REVPAR / bázis i. 114,1 % / is nagy mértékű javulást mutat. A legnagyobb növekedés a 3* kategóriában mutatkozott. Itt a 62,1 % szobafoglaltság 14,1 % ponttal, a 9.863 Ft átlag szobaár 6,2 % - kal, a 6.120 Ft bruttó átlag szobaár 37,4 % - kal nagyobb a 2012 évinél. - 2013 decemberében a fővárosi szállodák átlagos foglaltsága 49,7 % volt / a bázisnál 0,3 % ponttal magasabb /, a bruttó átlag szobaár 16.722 Ft / bázis i. 106,8 % /, a bruttó REVPAR 8.317 Ft / bázis i. 107,5 % / lett.

Fenti adatok továbbra is a 2012 év során – a Malév csődje következtében - kialakult tendenciák folytatódására utalnak. Ez az elsősorban az alacsonyabb kategóriájú szállodák iránti szabadidős turizmus keresletének további növekedését, a felső kategóriás szállodák szokásos vendégkörének – üzleti utazók, MICE – részarányának szűkülését jelenti. Mindez az 5* hoteleket negatívan érintette, míg a 4, de különösen a 3* hotelek fenti változásból nagy mértékben profitáltak.

Balatoni szállodai teljesítmények

A Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakák száma 2013 – ban 3.209 ezer, a bázisnál 5,3 % - kal nagyobb volt. A belföldi vendégéjszakák száma /1.983 ezer / 6,8 %-kal, a külföldieké / 1.226 ezer /2,9 %-kal nőtt. Az országos átlagtól eltérően a Balatoni régióban a szállodai vendégéjszakáknak kisebb, csupán 38,2 % - át töltik el külföldiek a hotelekben. - A szállodák átlagos kihasználtsága 48,2 % volt, ami a múlt évit 2,2 % ponttal meghaladta. A bruttó átlag szobaár 12.891 Ft / bázis i. 102,5 % /, a bruttó REVPAR 6.210 Ft / bázis i. 107,3 % / lett.

Beutazó forgalom a legfontosabb piacainkról, a szomszédos országokból, s a feltörekvő piacokról

2013-ban a hazai szállodákban megjelenő összesen 17.508 ezer vendégéjszakából 10.015 ezret – az összesnek 57,2 %-át - külföldi vendégek töltötték el. - A legfontosabb 10 külföldi piacunk esetében a vizsgált időszakban – a múlt évhez képest - növekedés történt az orosz / + 24,3 % /, az amerikai / + 12,8 % /, a brit / + 10,4 % /, a cseh / + 8,3 % /, a francia / + 1,5 % /, és az olasz / +4 % / piacról. Csökkent a szállodai vendégéjszakák száma a spanyol / - 13,4 % /, a német / - 5,5 % / , az osztrák / - 4 % / és a román / - 1,4 % / piacról.

A szomszédos országokat vizsgálva az látható, hogy a Romániából és Ausztriából érkező szállodai vendégéjszakák számának csökkenése mellett visszaesés történt a szlovén / - 16 % / és a horvát / - 1,8 % / piacról. Ezzel szemben nőtt a vendégéjszakák száma Ukrajnából/ + 11,4 % /, Szlovákiából / + 9,6 % / és Szerbiából / + 3,1 % /.

Az un. feltörekvő piacok esetében Oroszországból 24,3 % -kal, Kínából 9 % -kal, Brazíliából 2,2 % -kal nőtt, Indiából 3,9 % - kal csökkent a szállodai vendégéjszakák száma. Meg kell jegyezni, hogy Oroszországon – amely a szállodai vendégéjszakák számában már mintegy 100 ezerrel megelőzte Ausztriát - kívül a másik 3 feltörekvőnek számító piacról érkező vendégéjszakák száma a hazai szállodák számára még rendkívül alacsony. Ezt mutatja, hogy 2013-ban a magyarországi hotelekben összesen 134 ezer kínai, 64 ezer brazil és 26 ezer indiai vendégéjszaka realizálódott.

Feltűnő, hogy az osztrák szállodai vendégéjszakák számát az orosz mellett a brit is megelőzte. A hagyományosan 2. legnagyobb forgalmú beutazó piacunk a 4. helyre került.

A KSH adatai szerint 2013 – ban éves szinten az EU tagországokból érkező szállodai vendégéjszakák száma 6.595 ezer volt, az összes hazai hotelekben eltöltött külföldi vendégéjszakának 65,8 % - a. Ha ehhez hozzáadjuk a – nem EU tag – szomszédos országokból érkező 412 ezer vendégéjszakát, akkor megállapítható, hogy ezek együtt az összes külföldi vendégéjszakának 69,8 % - át teszik ki. - Meg kell jegyezni, hogy az EU tagországokból 2013-ban érkező összes szállodai vendégéjszaka csupán 0,3 %-kal haladta meg a 2012 évit, míg az összes külföldi vendégéjszaka 4,5 %-kal nőtt.

A külföldi vendégéjszakák növekedésében az USA mellett az ázsiai, s egyéb országok játszottak meghatározó szerepet. 2013-ben az Ázsiából érkező szállodai vendégéjszakák száma – 813 ezer az összes külföldi vendégéjszakának 8,1 %-át tette ki – 13,6 %-kal nőtt 2012 hasonló időszakához képest. A KSH itt tartja nyilván az izraeli vendégéjszakákat, melyek száma 224 ezer volt, ami 27,7%-os növekedést jelent a múlt évhez képest.

Ha figyelembe vesszük, hogy 2013 I.- XII. hónapjaiban a japán szállodai vendégéjszakák száma 155 ezer, a kínai 134 ezer, az izraeli 224 ezer volt, s ezek együtt 513 ezret tettek ki, akkor megállapítható, hogy az ázsiai szállodai vendégéjszakák 63,1 %- a ebből a 3 országból érkezett. A többi ázsiai országra vonank adatokkal - zárul az MSzSz trendriportja. 


Művészet és vendéglátás a Káli-medencében

Művészet és vendéglátás a Káli-medencében 

A Káli Art Inn lett 2023-ban az Art is Business Díj Vállalati kategóriájának győztese. Tulajdonosai, a Molnár Júlia–Héjja Róbert házaspár, szívvel-lélekkel elkötelezett amellett, hogy ötvözze a vendéglátást a művészetek szenvedélyes támogatásával. A Káli Art Park kialakításával pedig olyan egyedülálló kiállítóhelyet hoztak létre, ahol a kortárs szobrászművészek bemutathatják és értékesíthetik alkotásaikat.
Hamis hotelértékelések - mit tehetünk a csalók ellen?

Hamis hotelértékelések - mit tehetünk a csalók ellen? 

A tanulmányok szerint a fogyasztók több mint 90%-át befolyásolják az utazástervezésben az online platformokon posztolt értékelések, így nem meglepő, hogy az ágazat nagy harcot vív a hamis értékelésekkel, beleértve az indokolatlan rágalmazást és az érdemtelen túlértékelést egyaránt.
Szállodatörténelmet ír a Hunguest

Szállodatörténelmet ír a Hunguest 

480 teniszpálya területével egyenlő fejlesztést tudhat maga mögött a Hunguest, ami történelmi léptékű, hiszen Magyarországon ilyen volumenű szállodaipari felújítás és szállodaépítés még nem zajlott
Ráborították az asztalt a Bookingra

Ráborították az asztalt a Bookingra 

A beérkezett észrevételek értékelése után immár végleges a Gazdasági Versenyhivatal jelentése a hazai online szálláshely-közvetítési és szálláspiacon elvégzett gyorsított ágazati vizsgálatról. A Booking-botrányként elhíresült ügyben a hatóság több javaslatot is megfogalmazott a magyar fogyasztók és a hazai szállásadók védelme érdekében.
Kiemelkedő vendégforgalom a vidéki fürdővárosokban

Kiemelkedő vendégforgalom a vidéki fürdővárosokban 

A téli időszakban is az egyik legfontosabb turisztikai motiváció az egészségturizmus, amely így Magyarország egyik legjelentősebb, négyévszakos turisztikai terméke. Azon vidéki települések, ahol a gyógy- és élményfürdő mellett magas színvonalú szolgáltatások is várják a vendégeket, ebben az időszakban az átlagosnál nagyobb forgalomra és magasabb foglaltságra számíthatnak.
A 30 milliós gyémántgyűrű rejtélyes eltűnése

A 30 milliós gyémántgyűrű rejtélyes eltűnése 

A párizsi Ritz alkalmazottainak volt néhány izgalmas órája, mire egy porszívózsákból előkerült az ellopottnak hitt ékszer.
Nyáron nyílik a Kimpton Hotels első szállodája Budapesten

Nyáron nyílik a Kimpton Hotels első szállodája Budapesten 

A Kimpton Hotels, az Intercontinental Hotels Group luxus lifestyle márkája, amely világszerte több, mint 80 egységgel rendelkezik. A 2024 nyarán nyíló, Bem téren épülő, dunai panorámás patinás épület szintén ennek az izgalmas boutique brandnek ad majd otthont.
Vendégélmény fokozása az AR segítségével

Vendégélmény fokozása az AR segítségével 

A vendéglátóipar mindig is élen járt az új technológiák bevezetésében a vendégélmény fokozása érdekében. A mobil bejelentkezéstől a személyre szabott szolgáltatásokig a szállodák folyamatosan innovatív módokat keresnek ügyfeleik kielégítésére. Az egyik technológia, amely forradalmasíthatja a vendéglátást, az a kiterjesztett valóság (AR).
Rangos nemzetközi díjat nyert a Hunguest Hotels arculata

Rangos nemzetközi díjat nyert a Hunguest Hotels arculata 

A Hunguest Hotels megújult arculata elnyerte a Német Formatervezési Tanács által alapított German Design Award 2024 díjat a márkaidentitás kategóriában.
A Dorothea Hotel elnyerte az Év Hotelprojektje díjat

A Dorothea Hotel elnyerte az Év Hotelprojektje díjat 

A BDPST Ingatlanfejlesztő egyik projektje, a Dorothea Hotel nyerte a Portfolio Property Awards díjátadóján az Év Hotelprojektje kategóriában járó elismerést kedden Budapesten. Az eseményen az év legkiemelkedőbb hazai teljesítményeit, megoldásait és fejlesztéseit bírálták.

Interjú

Pesti István: Kiderül, kiben van meg az a plusz, amire érdemes odafigyelni

Pesti István: Kiderül, kiben van meg az a plusz, amire érdemes odafigyelni 

A két Michelin-csillagos étterem konyháját vezető séffel többek közt a versenyről és megosztó ételekről beszélgetünk, és mesél arról is, miért nem követi a trendeket.
Dubicz Borászat: Abban hiszünk, hogy az ikonikus múlt és a modern jövő jól összeegyeztethető

Dubicz Borászat: Abban hiszünk, hogy az ikonikus múlt és a modern jövő jól összeegyeztethető 

Az idei újdonságokról és megújulásról a borászat tulajdonosával, Dunai Ágnessel beszélgettünk.
Csernus Imre: „Szeretnék már jönni-menni, mint egy falevél”

Csernus Imre: „Szeretnék már jönni-menni, mint egy falevél” 

Csernus Imrével szőlőről, borokról és a vidéki életről beszélgettünk, és nemrég megjelent könyve kapcsán egy kicsit rólunk, magyarokról is.