hirdetés
hirdetés

Az idegenvezetők 70 százalékának semmi megtakarítása sincs

A Magyar Idegenvezetők Egyesülete kérdőíves kutatásának részletes eredményei a koronavírus-járvány okozta válság kapcsán.

hirdetés

A Magyar Idegenvezetők Egyesülete, mint az idegenvezetők érdekvédelmi szervezete, a vírus kitörésétől és az arra való hazai turisztikai felsővezetői reakciótól kezdve részt vesz a szakmai egyeztetésekben és képviseli az idegenvezetők álláspontját.

Az MTÜ által március elején tartott szakmai értekezlet óta fokozott kapcsolatot tart az MTÜ turisztikai akciócsoportjával, melynek vezetője Farkas Dávid. Az ügynökség minden szakág képviselőitől bekérte azokat a javaslatokat, melyeket a kormányzat felé az egyes szakmai csoportok támogatására a legmegfelelőbbnek tartanak az érdekvédelmi szervezetek, emellett bekért adatokat a Turisztikai akcióterv 7 pontjához is, melyben arra kíváncsiak, hogy ki milyen veszteséget, bevétel kiesést könyvelhet el az előállt válsághelyzet miatt.

Jelenleg Magyarországon mintegy 12.000 fő engedéllyel rendelkező kolléga van, akik közül 5000 fő aktív idegenvezető. Közülük nagyjából 3500 fő él kizárólagosan idegenvezetésből, így ők azok, akik a jelenlegi helyzet miatt a legnagyobb bajban vannak.

A MIE kérdőíves kutatást végzett tagjai körében annak érdekében, hogy felmérje ezeket. A kérdőíves kutatásba így kizárólag olyan kollégák kerülhettek bele, akik tényszerűen aktív idegenvezetői tevékenységet végeznek. A száz főre vetített mintában 22% volt a férfiak, míg 78% a nők aránya. A válaszadók korcsoport szerinti megoszlását tekintve a legnagyobb hányadot a 31-45 év közötti korosztály képezi. A kollégák döntő többsége angol, magyar, olasz és német nyelveken vállal idegenvezetést.

A felmérésből kiderült az is, hogy a kollégák 59%-a főállású KATA-s egyéni vállalkozóként végzi tevékenységét.

 1. diagram: Tevékenység végzésének formája

Forrás: MIE saját adatgyűjtése, 2020

A jelenlegi veszteségek és bevételkiesés felméréséhez az előző év (2019) bruttó, éves, kiszámlázott adataiból lehetett kiindulni. Itt a válaszok erős szórást mutattak. A felmérésbe került válaszadók 19%-a 1,5-2 millió forint közötti, míg 17% 5 millió forintnál magasabb, 14% 3,5-4 millió forint közötti összeget számlázott ki az előző év során. Az idegenvezetői tevékenység mellett kiegészítő tevékenységből származó bevétellel a kollégák 42% egyáltalán nem, míg 13-13%-a 100 és 300 ezer forint közötti, valamint 500.000 – 1 millió forint közötti bevételt számlázott ki.

 1. diagram: 2019-ben az idegenvezetői tevékenységből származó, kiszámlázott, bruttó árbevétel

Forrás: MIE saját adatgyűjtése, 2020

A kérdőív kitért arra is, hogy mikor érkeztek a Korona-vírus miatti első lemondások. A feldolgozott adatok alapján a legtöbbek (26%) 2020. március első napjaiban szembesültek az első lemondássokkal, de nagyságrendileg ugyan ennyi kolléga (25%) már januárban, míg 24% március első heteit követően. Összességében tehát a lemondási „boom” március elején indult meg, amikor a válaszadók 50%-nak befutottak az első lemondások.

A szakmában jellemző volt a függőben tartás is, ami azt jelentette, hogy sokan sokáig nem mondták le az utakat, hanem kivártak, de a válság jellemzően európai és tengerentúli alakulása miatt sajnos már azóta döntően lemondásra is kerültek, jellemzően októberig, melyet a statisztika is alátámaszt.

A kollégák jelentős részének május végéig van konkrétan lemondott munkája (22%), egyötödüknek április végéig. Jellemzően tehát a nyár végi, őszi és téli foglalások még függőben vannak, ezek lemondása a járványügyi helyzet alakulásától függ majd a jövőben.

A fenti adatokkal kapcsolatosan a kollégák 28%-a 11-15, 24%-a 6-10, míg 20%-a 1-5 munkától esett el, ami nagyságrendileg átlagosan 300.000 forintos bevétel kiesést jelentett a hazai krízis kezdetétől a felmérés időpontjáig eltelt kb. két hét alatt.

 1. diagram: Az idegenvezetői tevékenységhez kapcsolódó, eddig lemondott munkákból származó, igazolható bevételkiesés

Forrás: MIE saját adatgyűjtése, 2020

A legnagyobb problémát jelenleg az jelenti, hogy az idegenvezetők sem nem alkalmazottak, így a munkavállalókat segítő támogatásokból nem részesülhetnek, sem pedig nem munkáltatók és a statisztikai adatok szerint 70%-uk nem rendelkezik semmilyen megtakarítással.

Ennek oka lehet, hogy míg a turizmus a nemzetgazdaság húzóágazata, ahol az elmúlt években számos vissza- vagy vissza nem térítendő támogatásra lehetett pályázni, addig az ágazat ezen szegmense tevékenységéből kifolyólag semmilyen támogatásra nem volt jogosult (hacsak nem egyéb mikrovállalkozásokat célzó forrásra nem tudott pályázni). Ebből kifolyólag, míg pl. a szállodák, vagy az attrakciós szektor tagjai a fejlesztéseket támogatásból meg tudtál oldani, így az addigi profit megtakarításként realizálódhatott, addig az idegenvezetőknek a hozzávetőlegesen fél éves szezon alatt kell megkeresniük a teljes éves bevételüket úgy, hogy a fejlődés (akár szakmai, akár technológiai) a kvázi megtakarításokból kerülnek finanszírozásra. Ennek okán pedig egy ilyen vészhelyzet esetében a megmaradt összeg rendkívül kevés akár egy-két hónap bevétel nélküli teljes átvészelésére!

Ezt támasztja alá a felmérés azon eredménye is, mely szerint a válaszadó kollégák több mint 60%-nak maximum egy hónapig elegendő tartaléka van, míg 18%-uk gondolja úgy, hogy talán a félretett összegekből 2-3 hónapig kitarthat. Az összes válaszadó csupán 10%-a nyilatkozott úgy, hogy a munkáitól függetlenül év végéig elegendő tartalékkal rendelkezik.

 1. Megtakarítások kitartásának időbeli mértéke

Forrás: MIE saját adatgyűjtése, 2020

A hazai turizmus jelenlegi helyzete – fókuszban az idegenvezetők

A szaksajtóból is tudjuk, hogy a turizmus, mint a nemzetgazdaság kiemelt ágazata komoly elvárásokat kellett volna, hogy teljesítsen ebben az évben. 2020-tól mindenki az eddigi legjobb szezont várta, a statisztikák komoly bizakodásra adtak okot. Az év azonban nem az emlékezetes nyaralások miatt marad emlékezetes, hanem a COVID19 vírus pusztításáról, mely egy vonallal húzott keresztül minden számítást és előzetes várakozást!

Orbán Viktor miniszterelnök úr kiválóan fogalmazott: a turizmus megszűnt. A kormányfő a válság sújtotta ágazatnak komoly támogatásokat ígért, de ezt sajnos a turisztikai szakmai szereplők még nem érzik.

A kormányzat első körös segítségéből gyakorlatilag csak a taxis személyszállítók részesültek, míg a második körben, a KATA támogatások során, kizárólag a szálláshely és vendéglátóipari szegmens részesült átmeneti segítségben. Sem az utazási irodák, sem a személyszállítók, sem az idegenvezetők nem kaptak semmilyen segítséget sem.

A Guller Zoltán MTÜ vezérigazgató úr által bejelentett 1 mrd forintos támogatásra országos szinten összesen – a statisztikai adatok alapján – több mint 250.000 vállalkozás pályázhatna, ami arányos forráselosztás esetén 4000 Ft/vállalkozás támogatást jelentene. Természetesen ésszerűtlen és nem is elvárt a vállalkozások közötti azonos forráselosztás, az azonban elvárható egy ilyen, nyugodtan mondhatjuk, katasztrófa helyzetben, hogy ne csak a legnagyobb munkáltatók kapjanak hathatós segítséget, hanem a kisebb vállalkozások is, különös tekintettel a fentebb említett támogatási rendszer által biztosított lehetőségekre!

A szakmában dolgozók számára a visszarendeződés, visszaállás nem lesz zökkenőmentes. A turizmusban minden alapja a fizikai szükségletek alapvető kielégítése után (vírus túlélése) a biztonság! Márpedig a biztonság érzése jelenleg az összes utazónak hosszú időre elvész! A magyarázat egyszerű: egyrészt a kényszerszabadság miatti anyagi nehézségek után a fő cél nem rögtön egy nyaralás befizetése vagy az azon való részvétel lesz, hanem a tartalékok visszatöltése. Nem valószínű, hogy egy cég örömmel fogadná a krízis utáni újra nyitáskor (ha egyáltalán nem kell csődöt jelentenie), ha munkavállalója azonnal két hetes nyaralási szabadságot kérne tőle. És fordítva is igaz. Ha a munkavállalónak még lesz hova visszamenni dolgozni, saját anyagi helyzetének stabilizálása lesz a legfontosabb feladata.

Nem szabad emellett arról sem elfelejtkezni, hogy vírus a krízis csúcspontja után (amiből még csak a jéghegy csúcsát látjuk talán) még sokáig lappanghat. A láthatatlan ellenség pedig rosszabb, mint a látható, vagyis erőteljes okot ad a félelemre. A félelem pedig fel tudja őrölni az utazási motivációkat.

A fentiek okán a turizmus rövid és középtávon, talán az őszi időszak elejére, első sorban belföldön rendeződhet. Ami jó hír a szálláshely, közlekedési és vendéglátós szektoroknak, ugyanakkor csak reménysugár az utazási irodáknak, valamint a külföldi csoportkísérést, vagy belföldi idegenvezetéseket tartó kollégáknak, akik jellemzően, majd 90%-ban főként külföldi utasokkal dolgoznak.

Nyugat-Európai példák a turizmus támogatására

A turizmus szektor támogatása a Nyugat-Európai országokban nem váratott magára. Az alábbiakban Tamási Krisztina kolléganőm által összegyűjtött turisztikai segélycsomag részletei láthatók országokra bontva. Ahogy látszik, itthon ezektől rendkívül messze vagyunk.

Az alábbi adatok részben FEG (Európai Idegenvezetők Szervezete – melynek tagja a MIE is) rendelkezésre bocsájtott adataiból részben egyéb gyűjtésből származnak és tartalmazzák a Nyugat-európai országok eddigi intézkedéseit a krízishelyzet miatt nehéz helyzetbe került turisztikai szolgáltatók, ezen belül pedig az idegenvezetők megsegítésére.

Nyugat-európai országok megoldásai a COVID19 vírus által okozott turisztikai krízishelyzet megoldására

Cseh Köztársaság

A Cseh Idegenvezetők Szövetsége jelen van a Kormányzati Vészhelyzeti Tanácsban. Az 2019-re vonatkozó adókötelezettségünket (április 8-i határidő) elhalasztották júniusra. A szociális és biztosítási hozzájárulások kifizetését szintén elhalasztották. „Nursing money paymenet” megfizetését a kisgyermekeseknek eltörölték. Természetesen a turizmus leállása mellett az idegenvezetéseket betiltották, mely jól szolgálja azt a célt, hogy nagyobb társaságok ne jöjjenek össze, és mindenki otthon maradjon.

Ausztria

A kormány felajánlott 3 milliárd Eurot a koronavírus sújtott turizmusban dolgozóknak szétosztásra, azonban ennek részleteivel kapcsolatos további hírek nincsenek. Ami figyelemre méltó, a hazai (még nálunk sem különösebben jelentősnek tartott 1mrd forint és a 3 mrd euró összegszerűségében való jelentős különbség. Természetesen tisztában van a szakma a két ország gazdasági fejlettségében való különbséggel!

Szlovákia

Szlovákia nem tagja a FEG-nek, ugyanakkor tájékoztatást kaptunk az egyik Szlovák Idegenvezető Szövetség elnökétől, aki a Szlovák Vészhelyzeti Tanács tagja. Az ő tájékoztatása alapján:

 1. a szociális adók, TB és nyugdíj járulékok megfizetésére mindenki halasztást kapott június 30-ig, melyet követően a kifizetésekre 18 hónap áll rendelkezésre vagyis 2021. december 31-ig kell megfizetni.
 2. 3 hónapos haladékot kaptak azok, akik adó- vagy járulékfizetési elmaradással vagy kötelezettséggel rendelkeznek párhuzamban azzal, hogy nem javasolják a vállalkozások szüneteltetését, mivel így a támogatásokra sem számíthatnak;
 3. a turizmusban dolgozók számára 3 típusú kompenzációs lehetőséget ajánlottak fel. Az idegenvezetők a harmadik csomagba tartoznak, vagyis kompenzációt igen, ingyenes hitelt nem kaphatnak (a nagyvállalatok számára mindkét támogatási forma él);
 4. a Kormány felajánlotta, hogy az idegenvezetők különböző egyeztetéseken, szakmai támogatási programok kidolgozásában segítsék őket, cserében fizetést is kaphatnak, szakmai tudásukért cserébe!

Görögország

A szaksajtó alapján a kormányzat kész és hajlandó támogatni a turizmust és az idegenvezetőket, azonban a részletek utóbbi célcsoport számára még nem ismertek. A fentiek okán a Görög Idegenvezetők Egyesülete segély kérelmet nyújtott be a Turisztikai Minisztériumnak, Munkaügyi Hivatalnak és a Gazdasági Minisztériumnak, melyek kizárólag együttesen jogosultak döntést hozni támogatás ügyében.

Málta

A többi országhoz hasonlóan a turizmus teljesen leállt. A kormányzat adó- és járulékfizetési haladék adását ígérte. A válság miatt társadalmi segély bevezetését tervezik, mely 60€/hét/fő. A kormányzat emellett a turisztikai bevételek kiesése miatt egyeztet a bank és hitelintézetekkel, hogy hitelfizetéseiket hosszabb időre szüneteltethessék a nehéz helyzetben lévők.

Olaszország

A válság által talán leginkább sújtott Olaszországban, ahol a turizmus a GDP több mint 30%-át teszi ki, az olasz kormány egy egyszeri „Una Tantum” 600 € segélyt szavazott meg a turizmusban dolgozó „szabadúszó” (egyéni vállalkozó, egyéni cég, társas vállalkozás, stb.) dolgozóknak, kivéve a tevékenységüket nyugdíj mellett folytatókat. E támogatás folyósítása 2020. márciusában megtörténik. Várhatóan a következő hónapokra hasonló támogatást szavaz meg az olasz parlament.

Franciaország

A jelenlegi helyzet alapján – mely még nem kristályosodott ki teljesen – a turisztikai munkavállalók három csoportra lettek osztva:

 1. Főállásban idegenvezetőként dolgozó, valamint megállapodási szerződéssel (munkavállalási vagy határozatlan idejű megbízási szerződés) dolgozó idegenvezetők munkanélküli segélyt kapnak. Itt bizonyítaniuk kell, hogy elegendő munkaórával.
 2. Azok az idegenvezetők akik egy munkaközösség dolgozói ideiglenes segélyre vagy munkanélküli segélyre számíthatnak a Francia Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján. Ez esetben 6 hetet és az átlagbér 70 %-át fizetné a francia állam.
 3. A szabadúszók és egyéb módon idegenvezetők csoportjával kapcsolatban a konkrét döntés még nem született meg, de az eddig kapott információk alapján:
  1. az adó- járulék terhek, valmint TB befizetések határidejét eltolják, ezekre haladékot kapnak;
  2. egy ún. „szociális alapból” kapnának kifizetést, ami egy egyszeri 1500 € összeg lenne.

Portugália

A Portugál miniszterelnök múlt heti bejelentése alapján minden független dolgozó, így az idegenvezetők is 438 € pénzügyi segélyben részesülnek, valamint legfeljebb 6 hónapig felfüggesztik a járulék és adófizetési kötelezettségek teljesítését is. Egyelőre ezek azonban csak papíron és nem a gyakorlatban létező döntések. További információkat egyelőre sem a Turisztikai Miniszter sem a Nemzeti Tanács nem adott ki.

Hollandia

A talán legnagyobb támogatást a turizmusban dolgozók számára nyújtó ország. Mind a szabadúszó idegenvezetőknek, mind a kamarai tagsággal rendelkező idegenvezetőknek a következő támogatásokat nyújtják:

 1. 3 hónapra jár az ún. Különleges Vészhelyzeti Segély, mely 1500 €/hó. A támogatást jelentkezéstől teszik függővé és a nagy számú érdekelt miatt a folyósítás csak április-május hónapokban kezdődik el.
 2. Az Amsterdamban újonnan bevezetett „városi szórakoztató adó” 1,5 €/fő/csoport – befizetését júliusig elhalasztották.
 3. Felfüggesztették az IFA és a Közösségi Tér Adó (public space tax) befizetését.
 4. A további városi adófizetési kötelezettségek is felfüggesztésre kerültek.
 5. 2 főben maximalizálták a kültéri találkozások résztvevői számát március 24-től. A találkozási tilalom minden közösségi térre (park, tengerpart, utca) vonatkozik. Lakásban tartott ünnepség összejövetel egyaránt tilos. Büntetés 400 €, ahogy azokban az esetekben is, ahol a 1,5 méteres távolságtartási kötelezettséget megszegik (kivéve családtagok).
 6. Munkahelyi összejövetelek esetén 4000 € büntetés.

Egyesült Királyság

A turizmusban dolgozók az ún. „Univerzális Hitel Alapból” pályázhatnak, ami a betegállomány összegét, 95 £/hét összeget biztosítja a pályázók részére.

Skócia

A Skót Idegenvezetők Egyesülete cikket adott ki kilátástalan helyzetükről. Mivel márciustól októberig tart a szezonunk, ami most előre láthatóan teljességgel kiesik, így a bevételek kiesése miatt  ők is az „Univerzális Hitel”-re pályázhatnak. Mértéke az Egyesült Királysághoz hasonlóan 95£/hét.

Írország

Írországban a kormány és a hatóságok megkeresés nélkül, automatikusan gondoskodtak a munka nélkül maradt turisztikai dolgozók, így az idegenvezetők megsegítéséről is. Azok az egyéni vállalkozók, akik elvesztették megrendeléseiket, munkájukat a Korona-vírus miatt, 350 €/hét támogatásban részesülnek hat hétig, majd ezt követően lehetőségük nyílik munkanélküli segélyt igénybe venni. Az ír kormány nem tesz különbséget a különböző szakmák között, így mindenki azonos feltételekkel azonos támogatásra és juttatásokra jogosult.

Szlovénia

Az idegenvezetők február 06-án hatalmas sajtó-visszhang mellett egy komoly akció tervvel léptek fel az illegális idegenvezetéssel szemben, amit az ottani sajtó azonnal fel is kapott. Ekkor még senki nem akart szót ejteni az akkora már megkezdődött út lemondásokkal kapcsolatban, de természetesen az idegenvezetők, szállodák és utazási irodák már a bőrükön érezték a COVID19 járvány negatív hatásainak első jeleit.

Március 09-én kérelmet fogalmazott meg a turisztikai szektor a kialakult krízis helyzet miatti támogatások szükségességével kapcsolatban, mely kezdeményezésben az idegenvezetőket, mint az országimázs fő közvetítőjét és formálóját kiemelték.

Jelenleg az „új vészhelyzeti törvény” áll elfogadás előtt, mely a szabadúszó idegenvezetők megsegítését is várhatóan tartalmazni fogja.

Befejezés

A kérdőíves kutatás igazolta, hogy a szakmában – idegenvezetés – dolgozó kollégák rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a járvány főleg európai és tengerentúli terjedése következtében. A szezon letöbb munkája már lemondásra került, míg a függő munkák törlése várhatóan a következő hetekben várható. Az aktív idegenvezetők döntő része kizárólag e tevékenységből él, így a turisztikai szezon 6-7 hónapja alatt kellene megteremtenie az egész évre szükséges bevételeket, ugyanakkor ebben az évben a turizmus világszintű leállása miatt ez a bevétel elmarad. A turizmus újraindulása pedig bizonytalan ideig még váratni is fog magára, egyrészt egzisztenciális, másrészt bizalmi okok miatt. Ebből kifolyólag nem csupán a mostani időszak bevétel kiesésével kell számolni, hanem egy jelenleg nehezen meghatározható időtávot kell túlélni, melyhez komoly segítségre lenne szükség.

A kormányzat az első két gyorssegélyből a taxis személyszállítók, szálláshelyszektor és vendéglátás alanyain kívül mindenki mást a turizmus területéről egyelőre kihagyott, így nagyon bízunk benne, hogy a következő gazdasági segélycsomagok már az idegenvezetőkre vonatkozóan is valós és hathatós segítséget nyújtanak!

(forrás: Turizmus Online)
hirdetés
Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Megjelent a Pont itt Magazin!

Friss lapszámunk fókuszában a szezonnyitás és a fenntarthatóság áll.

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk