hirdetés
hirdetés

Budapesti szállodák az európai lista végén

41 európai város szállodáinak idei eredményeit tekintve a budapesti hotelek a lista végén kullognak, mind az átlagárat, mind az átlagos foglaltságot, mind az egy kiadható szobára eső bevételt tekintve.

hirdetés

Az STR Global jelentése valamint a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján állította össze a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) a legfrissebb trendriportot a nemzetközi és hazai szállodaipar 2011 I.-IX. havi teljesítményéről. A továbbiakban az MSZÉSZ összefoglalóját olvashatják.

Az STR riport szerint 2011. január – szeptember között változatlanul Ausztrália & Óceánia, Délkelet- Ázsia, Dél-Amerika szállodái mutatják a legjobb teljesítményt, tehát azon kontinensek, régiók szállodáinak teljesítménye kiemelkedő, ahol a gazdasági növekedés is jelentős volt.

Továbbra is megmutatkozik az a tendencia, hogy az élénkülő – s magasabb szobafoglaltságban megmutatkozó – kereslet ellenére az év első kilenc hónapjában a nettó szállodai átlagárak és REVPAR mutató nemcsak az elhúzódó politikai válság sújtotta Észak- Afrikában, hanem a Közel-Keleten és az Egyesült Államok szállodáiban is csökken.

Európa szállodáinak teljesítménye a kiemelkedően jó szeptembernek köszönhetően kezd felzárkózni a vezető kontinensek teljesítményéhez. 2011 szeptemberében Európában a kelet-európai térség szállodáinak szobafoglaltsága és REVPAR mutatója nőtt a legnagyobb mértékben, de a január – szeptember közötti hónapokban mégis ebben a régióban a leggyengébb a hotelek teljesítménye a többi régióhoz képest.

A magyarországi szállodák szeptemberben a többi Közép – Kelet európai országhoz hasonlítva közepes teljesítményt mutattak, de a 2011. január – szeptemberi hónapok átlagát nézve a REVPAR mutatóban a vizsgált öt ország között csak a 4. helyet érték el.

2011 szeptemberében Budapest az STR riportban szereplő 41 város között szobafoglaltságban a 22., nettó átlag szobaárban a 39., nettó REVPAR-ban ugyancsak a 39. helyen végzett. 2011 szeptemberében Magyarországon a szállodák iránti bel és külföldi kereslet is lassult az első félévhez képest.

A belföldi kereslet alakulásában jelentős szerepe lehetett annak, hogy az üdülési csekk felszámolására vonatkozó döntés következtében annak eladása 2011 január – szeptember között 30 milliárd Ft-ra csökkent a múlt év hasonló időszakának 39.8 milliárd Ft-tal szemben. A visszaesés 24.6 % volt. Ebből a szállodákban beváltott csekkek volumene idén 10.67 milliárd Ft-ot tett ki, a bázis 13.47 milliárd Ft-tal szemben. A szállodai felhasználásban a visszaesés 20.8 % volt.

A SZÉP kártya piaci bevezetését az OTP mellett a K&H Bank, illetve az MKB is megkezdte, s szórványosan megjelentek a szállodákban a SZÉP kártyával fizető vendégek is. Ezek száma egyenlőre olyan alacsony, hogy az általuk generált forgalom nagyságrendje nem érzékelhető.

A hazai szállodákban 2011 január – szeptember között a vendégéjszakák számának 5.8 %-os emelkedése ellenére a 14.104 Ft bruttó szállodai átlag szobaár csupán 0.1 %-kal magasabb a bázisnál. Az ugyanebben az időszakban elért 6.706 Ft REVPAR mutató 3.5 %-os javulást jelent, ami részben a szobafoglaltság kismértékű javulásának, illetve annak köszönhető, hogy főleg az 5* hotelek teljesítménye javult ugrásszerűen.

A szállodai átlagárak és REVPAR alakulásában jelentős szerepe volt annak is, hogy 2011 január – szeptember között az EURO/HUF átlag árfolyam 271.21 Ft volt, a múlt év hasonló időszakának 275.14 Ft árfolyamával szemben, azaz a HUF 1.43 %-kal erősödött idén. Bár a 2011. január – szeptember között a magyarországi szállodák által 91.49 milliárd Ft bruttó szoba árbevétel 6 %-kal magasabb a 2010 hasonló időszakának 86.28 milliárd Ft szoba árbevételénél, de ez 1.1 %-kal elmarad a 2007 évi 92.47 milliárd Ft-nál.

Az eltelt 4 év alatt jelentősen nőtt a hazai szállodai kapacitás, kb. 20 % infláció volt, miközben a szállodai bevételek gyakorlatilag a 2007 évi szinten maradtak. Ez a fő oka a szállodák rossz jövedelmezőségi, pénzügyi helyzetének.

Budapesten a szállodák teljesítménye 2011. január – szeptember között az országos átlagot meghaladóan javult. A fővárosi szállodák 10.034 Ft REVPAR / bázis i. 107.3 % / mutatója 49.6 %-kal magasabb az 6.706 Ft / bázis i. 103.5 % / országos átlagnál. A fővárosi szállodák 2011 I.-IX. havi bruttó összes szoba árbevétele 47.93 milliárd Ft volt / bázis i. 108.3 / Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy ez a 2006 évi bruttó 54.2 milliárd Ft szoba árvételnél kb. 11.6 %-kal kisebb, azaz a fővárosi szállodák összesített forgalma elmarad a 6 évvel korábban elértnél.

A balatoni szállodák teljesítménye – részben a kedvezőtlen időjárás, részben a csökkenő kereslet következtében 2011 január – szeptember között romlott, amit jól érzékeltet, hogy az itteni hotelek bruttó szoba árbevétele 13.28 milliárd Ft volt a 2010 évi 13.59 milliárd Ft-tal szemben. A csökkenés 2.3 % volt.

A beutazás szempontjából meghatározó 10 legfontosabb piacunk közül öt esetében – orosz, román, cseh, osztrák,amerikai – növekedés, míg öt esetében – német, olasz, francia, brit, lengyel – csökkenés történt.

A kereskedelmi szálláshelyeken megjelenő vendégéjszakák száma 2011. január – szeptember hónapokban Észak- Magyarországon 5.8 %-kal, Dél – Alföldön 5 %-kal, Közép – Magyarországon 2.7 %-kal, Közép-Dunántúlon 2.2 %-kal, Nyugat – Dunántúlon 0.7 %-kal nőtt. Ugyanakkor Dél-Dunántúlon 20.8 %-kal, a Balatonon 9.1 %-kal, Észak- Alföldön 6 %-kal, a Tisza-tónál 5.3 %-kal csökkent. Elsősorban a hazai kereslet csökkenése okozza a hazai kereskedelmi vendéglátás árbevételének kedvezőtlen alakulását. Ez országos szinten 2011. január-szeptember között 391.39 milliárd Ft volt, ami 2.6 %-kal kevesebb a 2010 hasonló időszakában elértnél.

Kontinensek, kiemelt régiók

Az egyes kontinensek, kiemelt régiók között a 2011 I.-IX. közötti időszakban a szobafoglaltságot tekintve Ausztrália & Óceánia, Délkelet-Ázsia és Európa volt a sorrend 72.3, 69.2 és 67.2 %-kal. Európa – a kiemelkedően jó 77.2 %-os szeptemberi eredményének köszönhetően idén most került először a világ 3 legjobban teljesítő régiója közé. Dél-Amerikában 66.6 %-ot, Észak-Amerikában 61.7 %-ot, a Közel-Keleten 61.3 %-ot, Észak-Afrikában 42.9 %-ot értek el. A szállodai szobafoglaltság minden régióban javult a múlt évhez képest Észak Afrikát kivéve.

A legnagyobb mértékű a javulás – 4.3 % pont – Délkelet –Ázsiában volt, míg Észak-Afrikában 24.8 %-os visszaesés történt. A nettó átlag szobaárakat nézve 2011. január – szeptember között – a legjobb teljesítményt a Közel-Kelet szállodai mutathatják el 135.3 €-val, ami azonban a múlt évi alatt volt 7.2 %-kal. A vizsgált időszakban az átlagárakat illetően a további sorrend Ausztrália & Óceánia 121.5 €, Dél- Amerika 100.6 €, Európa 103.3 €, Délkelet – Ázsia 98.9 €, Észak-Amerika 72.5 €, Észak-Afrika 63.2 €.

A nettó átlagárakat illetően a vizsgált 7 kontinens, kiemelt régió közül 5 esetében növekedést értek el, közöttük kiemelkedett + 12.1 %-kal Ausztrália & Óceánia, míg Észak – Afrikában 5.1 %-kal, Észak – Amerikában 4.7 %-kal csökkentek a szállodai nettó átlagárak.

A nettó REVPAR mutató tekintve 2011 január – szeptember között az első 3 helyen Ausztrália & Óceánia / 87.9 € /, Közel – Kelet / 82.9 € / és Délkelet – Ázsia / 68.5 € / szállodái szerepeltek. Ugyanez Európában 67.4 €, Dél- Amerikában 67 €, Észak –Amerikában 44.7 €, Észak – Afrikában 27.1 € volt.

Nettó REVPAR-ban a legnagyobb növekedést Dél – Amerikában /+15.1 % / érték el, míg Észak – Afrikában 40 %, Közel – Keleten 4.3 %, Észak – Amerikában 0.4 % csökkenés történt.

Az egyes kontinensek, kiemelt régiók szállodai teljesítményének alakulásában a politikai, gazdasági helyzet, illetve a turizmus fejlődése, az adott régió vonzóképességének alakulása mellett nagy szerepe van a szezonalítás különbségeinek is.

Európai régiók

Az STR riport szerint Európában 2011 január – szeptember között a szállodák átlagos szobafoglaltsága 67.2 % volt, ami a 2010 évinél 2.3 % ponttal jobb. A nettó átlag szobaár 100.4 € / bázis i. 103.3 € /, a nettó REVPAR 67.4 € / bázis i. 106.8 % / volt.

Az európai régiók között 2011-ben az első kilenc hónapban szobafoglaltságban Észak – Európa / 71.3 % /, nettó átlag szobaárban Nyugat – Európa / 115 € / , nettó REVPAR-ban Nyugat – Európa / 76.5 € / szállodái teljesítettek a legjobban. - Kelet – Európa szállodáinak átlagos kihasználtsága 59.1 % nettó átlag szobaára 85.3 €, nettó REVPAR mutatója 50.4 € volt 2011 január – szeptember hónapokban.

Középkelet-európai országok

A vizsgált 5 középkelet-európai ország – Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia - között 2011 I.-IX. hónapokban Ausztria szállodái érték el a legjobb eredményeket 70.1 % szobafoglaltsággal, 92.2 € nettó átlag szobaárral, s 64.6 € átlag REVPAR-ral. - Szobafoglaltságban a 2. helyen a csehországi – 65.2 % - nettó átlag szobaárban a szlovákiai – 72.8 € - nettó REVPAR-ban ugyancsak a csehországi – 46.8 € - szállodák voltak.

A vizsgált időszakban a magyarországi hotelek szállodai kihasználtságban - 62.1 % - a 3. , nettó átlag szobaárban – 59.5 € - az 5., nettó REVPAR-ban – 37 € - a 4. helyen végeztek az öt ország között.

Európai nagyvárosok

2011 január – szeptember között az STR riportban szereplő 41 európai város között szobafoglaltságban az első 3 helyen London / 82.6 % /, Párizs / 79,3 % /, Tel-Aviv / 77.8 % / szerepelt.

Nettó átlag szobaárban a legjobban teljesítő első 3 város sorrendje Velence / 283,4 € /, Genf / 248.8 € /, Párizs / 237.2 € / volt. Ugyanez nettó REVPAR-ban Velence / 200.4 € /, Párizs / 188.2 € /, Genf / 167.9 € /. - A budapesti szállodák 2011 első kilenc hónapjában a vizsgált 41 város között szobafoglaltságban / 63.2 % / a 39., nettó átlag szobaárban / 64.1 € / a 40., nettó REVPAR-ban / 40.5 € /a 41., azaz utolsó helyet érték el.

Bécs – Budapest - Prága szállodáinak teljesítményét összehasonlítva megállapítható, hogy 2011. január – szeptember hónapokban a budapesti szállodák szobafoglaltságban 63.2 %-ot, a bécsiek 72.2 %-ot, a prágaiak 67.4 %-ot értek el. A nettó átlag szobaár Budapesten 64.1 €, Bécsben 94.8 €, Prágában 73 € volt. A nettó REVPAR a budapesti 40.5 €-val szemben Bécsben 68.4, Prágában 48.2 € volt.

Feltűnő, hogy 2011 január – szeptember hónapokban a 3 város között átlagárban a legnagyobb növekedést - + 6.2 %-ot – a bécsi szállodák érték el annak ellenére, hogy az ottani 94.8 € 47.9 %-kal magasabb a budapestinél, illetve 29.9 %-kal magasabb a prágainál. - A vizsgált időszakban REVPAR-ban a legmagasabb növekedést - + 8.9 % - a budapesti szállodák mutatják, de itteni 40.5 € így is 40.8 %-kal alacsonyabb a bécsi és 17.7 % alacsonyabb a prágai szállodák REVPAR mutatójánál.

2011 szeptemberében az STR riportban szereplő 41 város között Budapest szobafoglaltságban / 79.6 % / a 22., nettó átlag szobaárban / 70.4 € / 39. , nettó REVPAR-ban / 56 € / a 39. helyet érte el. - Fel kell hívni arra, hogy a bécsi és a prágai szállodák magasabb nettó átlag szobaárának és REVPAR mutatójának egyik oka, hogy a magyarországi 18 %-os – a szobakiadást terhelő – ÁFA 8 % ponttal magasabb, mint amit két versenytársunknál alkalmaznak.

Hazai szállodai kapacitás

A KSH adatai szerint 2011 szeptemberében Magyarországon összesen 55.572 szállodai szoba működött, ami 10.6 %-kal több, egy évvel korábban.

A 4* kategóriát leszámítva – amelynél + 2.3 %-kal 477 –tel nőtt a szobák száma – minden további kategóriánál csökkenés mutatkozik. Az 5*-ban 6 %-os, a 3, 2, s 1* esetében 2.3, 11.6 és 40.4 %-os.

Az egyes kategóriákban történő kapacitáscsökkenés egyik oka – a teljes szobaszám jelentős növekedése ellenére – egyebek mellett az, hogy a kötelező szállodai minősítés után a szállodák egy része nem minősítteti magát.

A nem minősített szállodai szobák száma kb. 6.400-ra tehető,s ez döntően az 1-3 * kategóriákra jellemző. Ennek a jelenségnek az egyik oka, hogy a szállodaüzemeltetők, tulajdonosok nem biztosak abban, hogy szállodájuk megfelel a Hotelstars minősítési rendszer követelményeinek, vagy meg akarják takarítani a minősítéssel járó – egyébként nem magas – költségeket, esetleg nem tudják vállalni a követelmények teljesítéséhez szükséges fejlesztésekkel, beruházásokkal járó kiadásokat.

A gyógy szállodai kapacitás szeptemberben 6.139 szoba, a wellness kapacitás 8.464 szoba volt. Az előbbi 1.064 szobával, 14.8 %-kal csökkent, az utóbbi 1.117 szobával, 15.2 %-kal nőtt. Az eltérő irányú változás oka lehet, hogy több gyógy szállodát wellness hotellé minősítettek át az azok iránt várható erősebb kereslet reményében, de emellett az új fejlesztések eredményeként – főleg vidéken – számos új wellness szálloda nyílt meg.

Budapesten 2011 szeptemberében 18.255 szállodai szoba volt, 833 szobával, 4.8 %-kal több, mint a bázisban. A kapacitás itt – az 5* -ot leszámítva, melynél a 3.371-os szobaszám 8.1 %-os csökkenést jelent – minden kategóriában nőtt. A 4*ban 700 szobával, 8.3 %-kal, a 3*-ban 34 szobával 0.9 %-kal, a 2 és 1 *- ban 54 és 18 szobával, azaz 13.4 és 27.3 %-kal.

Az utóbbi 2 kategóriában a kapacitás olyan alacsony, hogy ezeknek a hoteleknek már csak marginális szerepe van. Az ismert okok – elsősorban az erős verseny, a túlkínálat, a nagyon alacsony elérhető átlag szobaárak – miatt az alacsonyabb kategóriájú hotelek kiszorulnak a piacról.

Ez utóbbi 2 kategória szobaszáma a budapesti szállodai kapacitásnak csupán 2.9 %-át teszi ki. Budapesten a nem minősített szállodai szobák száma kb. 300-ra tehető. - Balatonon 2011 szeptemberében 9.947 szállodai szoba volt, 2010 – hez hasonlítva 211 szobával, 2.1 %-kal kevesebb.

A szobák száma főleg a 3 és az 1* kategóriában esett vissza. Az előbbinél 626 szobával, 12.6 %-kal, az utóbbinál 83 szobával, 59.7 %-kal. A Balaton esetében is megállapítható, hogy az 1 és 2* szállodák eltűnnek a kínálatból. 5.

Országos teljesítmények

A KSH adatai szerint 2011 január – szeptember között a hazai szállodákban a vendégéjszakák száma 11.48 millió volt, ami + 5.8 % növekedést jelent a bázishoz képest. Ezen belül a belföldi vendégéjszakáknál – 4.9 millió - a bővülés + 4.3 %, a külföldinél – 6.5 millió - + 7 % történt. - Idén szeptemberben – az év első felében végbement 8.2 %-os vendégéjszaka szám növekedéshez képest – a kereslet fejlődése lassult, a szállodai vendégéjszakák száma + 3.9 %-kal nőtt. Ebben a hónapban a belföldi vendégéjszakák száma 3.2 %-kal, a külföldieké 4.3 %-kal emelkedett.

2011 szeptemberében az országos szállodai szobafoglaltság 53.6 % – ugyanez január – augusztus között 46.8 % - volt. Az előbbi 1.7, az utóbbi 0.7 % ponttal magasabb a bázisnál. - Az év első kilenc hónapjában az 5, a 4 és a 3* szállodák kihasználtsága 64,3, 54,6 és 41.3 % volt. Ezeknél lényegesen gyengébb teljesítményt értek el a 2 és 1 /* hotelek az átlagos 32.5, illetve 21 %-os kihasználtsággal.

A bruttó átlag szobaár – országos átlag január – szeptember között 14.104 Ft, szeptemberben 15.285 Ft – 0.1 %-kal, azaz 2.9 %-kal magasabb a bázisnál. - 2011. január – szeptember között a bruttó átlag szobaárak az 5 / 30.384 Ft / és 3* / 9.523 Ft / kategóriákban 5.6 %, illetve 0.6 %-kal nőttek, a 4* kategóriában / 14.131 Ft / 2.1 %-kal csökkentek.

A bruttó REVPAR – az egy kiadható szobára jutó szoba árbevétel - országos szinten 2011. január – szeptember között 6.706 Ft / bázis i. 103.5 % /, szeptemberben 8.198 Ft / bázis i. 104.4 % / volt. Ennél a mutatónál a legnagyobb növekedést az 5* hotelek érték el 2011 január – szeptember között, amikor a REVPAR 19.534 Ft/bázis i. 112.6 % / volt. Ugyanez szeptemberben 26.288 Ft volt, ami + 10.7 %-kal magasabb, mint a 2010 szeptemberében elért eredmény.

Budapesti szállodai teljesítmények

2011 szeptemberében Budapesten a szállodai vendégéjszakák száma – 656 ezer – 5.8 %-kal nőtt a bázishoz képest. Ezen belül a belföldi – 74 ezer - 17.8 %-kal, a külföldi – 582 ezer – 4.8 %-kal emelkedett 2010 szeptemberéhez képest. - 2011 január – szeptember között az összesen 4.58 millió – bázis i. 107.8 % - szállodai vendégéjszakából 527 ezer – bázis i. 112.1 % - volt hazai, s 4.1 millió – bázis i. 107.3 % - volt külföldi. - 2011. január – szeptember között a főváros szállodáinak átlagos szobafoglaltsága 58.1 % lett. Ez a bázisnál 4 % ponttal magasabb. Az 5* hotelek 69.1 %, a 4* szállodák 61.2 %, a 3*-osok 44.7 % kihasználtságot értek el.

Feltűnő, hogy idén január- szeptember között az erősebb kereslet, magasabb szobafoglaltság ellenére Budapest szállodáinak bruttó átlagos szobaára 17.278 Ft volt, ami – minimális mértékben, 0.1 %-kal – elmarad a bázistól. A szeptemberben elért 19.580 Ft átlag szobaár jobban alakult, 3.7 %-kal magasabb, mint a 2010. augusztusi.

A bruttó REVPAR idén szeptemberben 10.034 Ft – bázis i. 107.3 % - január – szeptember között 14.340 Ft – bázis i. 107.6 % - volt.

Beutazó forgalom a főbb piacokról

A KSH adatai szerint 2011 január – augusztus között a 10 legfontosabb piacunk esetében nőtt a vendégéjszakák száma Oroszországból (bázis i. 127 %), Romániából (bázis i. 111.1 %), Csehországból (bázis i. 110.5 %), Ausztriából (bázis i. 104.8 %) és az USA-ból (bázis i. 101.8 %). Csökkent a vendégéjszakák száma az Egyesült Királyságból (bázis i. 89.7 %), Németországból (bázis i. 92.4 %), Olaszországból (bázis i. 95.6%), Franciaországból (bázis i. 95.8%) és Lengyelországból / bázis i. (98 %)

hirdetés
Olvasói vélemény: 0.0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

Találkozzunk a Facebookon!

Partnerünk